I LOVE YOU CW!  HSC  1374 NAQCC #3513

Rádio bez ptákovin není rádio

Nevěřte v krizi rádia - krize je jen v nás

Zahoďte své super stroje a zkuste si postavit zařízení QRP - tudy vede cesta ke komunikaci

I was born 1951

My first licence OL4AJF since 1966

OK1JJF from 1969 to 1972

OK1JJF from 1985 to 1996

OK1IF from 1996

QRP stationOK1-16135 1952          OL4AJF 1967                 OK1IF (  OL4W ) 2010

* Pozor, tato soukromá web stránka vyjadřuje osobní názory autora, které se nemusí shodovat s názory ostatních

Jožo Fero Perly

Pokud život není sranda, pak žijeme zbytečně

Život není tak dlouhý, abych si mohl dovolit QRO

Hamspirit ve 21. století pro některé hamy znamená vnímání ham sportu jako šunkového jídla

Sebecenzura je činnost, při které se snažím, aby můj pohled na věc nevyvolával u čtenářů jiný pohled na mne, než já si myslím

Výsledek v závodu je z 90 procent určen výkonem PA stupně a kvalitou antény

QRO je jenom QRO, ale QRP - to je pokouřeníčko ( Oskar Wilde 1854 - 1900 )

Kdo nemá rád QRP, pravděpodobně nemá rád lidi. Svého koníčka si již pravděpodobně vyjedl

Ochota mluvit o svém zařízení a anténním vybavení, stoupá s klesajícím umístěním v žebříčcích závodů

Život je strašně krátký na to, abychom ho strávili v odpovědích na blbosti 

S lidskou blbostí a záští se nedá bojovat, ve slušnějším případě ji musíme ignorovatVýsledky závodů CUC
Stránka přemístěna z tohoto webu na http://www.cuctest.cz


Problém spojení po "Šumavě" konečně vyřešen? Jak se budou spojovat operační týmy při SRH2014?

V minulosti jste se zde mohli dočíst o tom, že při naší činnosti SRH (Summer Radio Hikking) nám moc nefunguje spojení mezi operačními týmy. Typický příklad, např. spojení mezi lokalitami Soumarský most a Zahrádky. Jsou to dvě krásná tábořiště, která jsou vynikajícími výchozími body pro Sotování s bágly (SB). To je spojení turistiky, amatérského vysílání a vysílání ze sot s přespáváním na nouzových tábořištích. Spojení přes VKV je v tomto případě naprosto nevhodné a přináší nám problémy i při spojení např. z Boubína na další tisícovku kolem. Možná je to dáno i nižší citlivostí našich čínských TCVR a v neposlední řadě i nevhodnými krátkými anténami. Pokud se však chceme spojit např. z nouzového tábořiště pod Plešným až do Bučiny, pak zbývá už jen potupné spojování přes GSM síť. To jak všichni vědí, nelze akceptovat, snad jen při emergency případu. Ale pojďme se podívat na typický profil mezi Soumarákem a Zahrádkami.Profil trasy je následující:Ačkoliv se jedná o vzdálenost "jen" asi 13km, je zde převýšení kolem 300 metrů. To je příčinou toho, že spojení na VKV asi těžko bude fungovat (možná snad při použití směrových antén a vyššího výkonu, za použití vhodného odrazu). Bohužel při "báglování" si musíme šetřit každou mAh. Zkrátka to nejde. Kdysi jsme s Jardou OK1MKX zkoušeli na kratší vzdálenosti TCVR RockMite a to v pásmu 80m. Celkem to fungovalo ve večerních hodinách. Samozřejmě přes den spojení bylo možné jen za využití sporadické vrstvy E. Pokud nelze využít odrazu od ionosféry (ve dne v pásmu 80m je obrovský útlum vyvolaný D vrstvou), pak to funguje snad povrchovou vlnou, ale opět je to velice nejisté. Samozřejmě jsme však naše experimenty prováděli v době slunečního minima, kdy vlivem nízkých kritických kmitočtů nebylo možné využít pásma 7MHz. ( O pásmu 5MHz zde nebudeme mluvit, protože je povoleno jen pár vyvoleným v OK). V roce 2014 však můžeme sledovat prudký nárůst kritických kmitočtů (jsme v maximu sluneční činnosti) a tak se nabízí pásmo 40m.
    Mám doma sice Rozkmita pro pásmo 40m, ale výstupní výkon kolem 500mW je přeci jenom dost malý. Na setkání v Chrudimi jsem měl možnost si poslechnout čínský TCVR CRK-10a. Jen jediný poslech mne přesvědčil o tom, že toto rádijko má něco v sobě. Zvláště však je velice příjemné zjištění v tom, že výstupní výkon je deklarován na 3W. Sám jsem pak naměřil následující parametry závislosti výstupního výkonu na napájecím napětí. Výrobce garantuje správnou činnost zařízení v rozpětí napájecích napětí od 9 do 15V.

Tedy při běžně používaném napájecím napětí (3 články lion = 10,5 až 12,3V) je výkon podle stavu vybití od cca 1,8W až 2,7W. To jsou parametry vynikající, zvláště pokud si uvědomíme, že spotřeba při vysílání je někde kolem 500mA a při příjmu někde kolem 20mA. Jediné co je u CRK10A špatné (oproti Rozkmitu), že není možno využívat dvou kmitočtů. Zkrátka Číňani to nějak nedomysleli. Ale nebojte, tu úpravu pro Vás připravujeme. Pro nedočkavce je možno za pár minut provést následující úpravu:


Vyjmeme rezistor R10 a tím vlastně zrušíme automatický odskok RX-TX při vysílání. Vyjmeme tlačítko CFM (test zda vysílající stanice je na našem kmitočtu) a nahradíme ho páčkovým dvoupolohovým přepínačem. Tedy v jedné poloze poběží oscilátor na jednom kmitočtu, ve druhé poloze pak na druhém kmitočtu, který je nastaven o offset výše. (Vzhledem k používanému nf filtru nastaveném pomocí dvojitého T-článku na 700 Hz, doporučuji i tento offset nastavit o 700 Hz výše). Bohužel jsme si zrušili automatiku offsetu při RX/TX a tak ovládání je trošku složitější. V jedné poloze přepínače vysíláme a v druhé poloze posloucháme. Zkrátka při přechodu na příjem nesmíme zapomenout přepnout přepínač. Pokud chceme začít vysílat, pak opět nesmíme zapomenout přepínač vrátit do původní polohy. Je to takové neohrabané a zcela nám to znemožňuje používat systém QSK. Ale změna jednokmitočtového zařízení na dvou kmitočtový je tak zásadní, že klidně to QSK můžeme oželet. Správné postranní pásmo pak poznáme podle toho, že při přechodu na příjem nic neslyšíme ( nebo hluboký tón) a teprve při přepnutí přepínače uslyšíme naší protistanici.
    Ale pojďme se vrátit k našemu experimentu. Není nic krásnějšího, než smysluplnné blbnutí. Můj brácha OK1USP má též CRK-10A a tak jsme se dohodli, že nasimulujeme Šumavské spojení za přibližně shodných podmínek. Brácha se svým CRK-10A seděl doma v Machníně u Liberce a já se potuloval v Českém ráji. Kolem asi 16 hodiny (kritický kmitočet byl trvale přes 7MHz) byla mezi námi následující vzdálenost.


Převýšení (ten hrb způsobuje ještědský hřeben) bylo následující:Používal jsem výkonu asi 2W a anténa byla klasická z mojí SOTA výbavy - LW20m. V době testu probíhal polský závod a na kmitočtu 7030 KHz byla nějaká polská stanice. Přesto se spojení uskutečnilo. Zkrátka CW je nejkrásnější mód pro spojování. Pracuje totiž s dalším téměř dokonalým počítačem a to s lidkým mozkem.

Spojení 2x CRK-10A (mp3)

Zkrátka experiment se povedl. Myslím, že za použití CRK-10A bude spojení letos v létě při SRH2014 (máme sluneční maximum), probíhat bez větších problémů. A kde se dá tento "prcek" koupit?
Buď u Ondry OK1CDJ v jeho hamshopu

http://hamshop.cz/qrp-c30/stavebnice-trx-crk-10a-cw-verze-40-m-i232/

případně přímo u výrobce

http://www.crkits.com/

Za necelých 1500 Kč si postavíme krásný Ham mobilní telefon, který ve svém provoze nepotřebuje SIM kartu, ani operátory. A že byste se museli učit CW? Žádný problém, můj brácha začínal v docela pokročilém věku a taky to zvládnul. Dnes naprosto spolehlivě bere 18 až 20 WPM. A že potřebujete pomoci? Pak klidně pojeďte s námi na naší společnou dovolenou na jedno tajné místo v severních Čechách od 7.6. do 14.6.2014. Máme volné ještě 2 chatky. Bohužel je to malinko komplikované, protože ani účastníci expedice nevědí kam pojedou. Dozví se to až 7.6.2014, kdy od 4 hodin SELC pobězi na kmitočtu 3559.5 KHz maják udávající lokátor. Pak se od 7 hodin maják odmlčí, aby opět začal v 10 hodin SELC vysílat již přímo z tábora. Liškový přijímač sebou, protože si přesné QTH musíte najít sami HI.

PZ (Ptákovinám Zdar)

P.S. Teprve v důchodu je život krásný


Úpravy X1M...

O problémech X1M s modulací je možno číst na všech webech. Všichni to kritizují, ale nikdo to však seriózně nezměřil. Podívejme se na frekvenční charakteristiku originálního elektretového mikrofonu v X1M.Na této naprosto nevhodné charakteristice se podílí jak korekční člen uvnitř mikrofonu, tak následující modulační zesilovač a v neposlední řadě i relativně úzký SSB filtr (BW=2,2 KHz). Zkrátka navrhnout toto tak, abych měl potlačeny kmitočty kolem 2,2 KHz asi o 23 dB - tak to musel navrhnout někdo v Číně.. Bohužel s jednoduchou úpravou pomocí vazebního kondenzátoru (6dB na oktávu) bez zásahu do TCVR se nedá nic dělat. Mikrofon je totiž napájený dvoudrátově, kde přívodní napětí pro elektret a modulační drát jsou spojeny v TCVR. Protože tento TCVR mne zajímá jen z hlediska QRP a uvažuji ho dále prodat, nechci do něj zasahovat. Tedy mnoho možností nezbývá. Ideální by bylo doplnit do mikrofonu vložku HC4, která by charakteristiku narovnala. Dostal bych možnost i pomocí vazebního kondenzátoru trošku tuto charakteristiku korigovat. Bohužel vložka se již nedá v GES sehnat. Nabízejí tam však vložku SA-18, což je také dynamický mikrofon.

http://www.ges.cz/cz/sa-18-GES07000045.html

Cena je celkem příznivá. Vložku jsem zakoupil a po mechnických úpravách zabudoval do originálního mikrofonu. Charakteristika se změnila následovně:


Kupodivu se to projevilo velice pozitivně. Bohužel dělící kmitočet u vyšších kmitočtů je dán již přímo korekčním členem v předzesilovači a nedá se to bez zásahu do TCVR změnit.  Tato charakteristika vytváří takzvaný "krabičkový efekt", ale je to již použitelné. Kupodivu při takto rozloženém kmitočtovém spektru jsem se velice dobře se 4W dovolával v SSB lize. Vlastně jsem na vysílací straně namodeloval případ, když si někdo kvůli rušení zužuje přijímací filtr až na 1,7 KHz. Není to ideální a pěkné, ale kupodivu to je komunikačně daleko lepší, než to bylo. Samozřejmě z této vložky "leze" nižší napětí a tak je nutné trimrem nastavit vyšší zesílení vstupního předzesilovače. Zkrátka vložka SA-18 je docela slušně použitelná.


Chrudim 2014

Opravdu ten čas šíleně letí. Přesto setkání QRP vyloženě miluji. V pátek je spousty prostoru se pobavit o čemkoliv. Je to takové minisetkání před hlavním setkáním. Bohužel již několik roků je možno sledovat obecný trend. Bastlíme čím dál méně. Občas je možno vidět některé zrealizované stavebnice, ale bez Franty OK1NOF, čí Šaňa OM3TY, to je takové smutné. Žádné novinky. Ono vůbec je nutné se zamýšlet, kam kráčíme. Amatéři se obecně dělí na:

Možná je to tak i dobře, že náš společný koníček má tolik odnoží. Pokud však chceme najít společnou platformu pro výše uvedené skupinky, pak myslím ji najdeme v OK QRP klubu. OK QRP klub se totiž nebrání vůbec ničemu. Všichni jsme ve své podstatě "malovýkoňáci". Docela mne mrzí, že jsme nepožádali i předsedu ČRK ( Jirku OK1RI) o přednášku, jak se závodí v kategorii MM QRP HI.  Prý to bylo poprvé a prý naposledy. Jeden z operátorů OL4M - Vláďa OK1NY, říkal, že po takovém závodě prý ho strašně bolela hlava HI. Vyzývá mne, abychom sestavili tým a pokusili se OL4M překonat. Cožpak o to, myslím, že je to zajímavá výzva. To by nás však Jirka musel pustit na Březinu. To asi je nereálné. Přesto Jirkovi děkuji, že se ve svém životě alespoň jednou přesvědčil, jaké to je být QRPistou HI.
    Tak co vlastně bylo na setkání zajímavého? Samozřejmě "Duch". Nemohl jsem pro Vás připravit žádné zvukové nahrávky. Nebylo z čeho. Přesto jsem byl docela překvapen z čínského jednokmitočtového TCVR CRK-10.
Opravdu to hrálo skvěle. Tak se mi to líbilo, že jsem se rozhodl (spolu s Rudou OK1FFI a bráchou OK1USP), že to zkusíme upravit na plnohodnotný dvoukmitočtový TCVR.


Čínský TCVR CRK-10Diskuse nad CRK-10

Samostatnou kapitolou byla ukázka provozu JT65 na KV. Milan OK1DMP vybudoval přímo v sále pracoviště a na náhražkovou anténu předvedl spojení.Milan OK1DMP a Karel OK2BZW, při prohlídce TCVR "Veget".

Snad trošku zajímavější byla prohlídka TCVR MAS od DK1HE, který sebou přivezl
Ryszard SP6IFN. Skutečně to vypadalo velice zajímavě. Ryszard stavebnici popsal i v polském časopise Swiat R.

Něco je ZDE.

Koupit se to dá ZDE.
Cena 69 EUR není zase až tak vysoká.

Příští den byly 3 přednášky. Dvě technické a jedna provozní. Milan OK1DMP mne dokonce přesvědčil, že v tomto módu jsem ještě žádné spojení neudělal a tak je nutné to vyzkoušet. (V každém z digimódů jsem si zkusil vždy několik desítek spojení, abych konstatoval, že se to mé oblíbené CW nevyrovná HI).
Nakonec bylo provedeno vyhodnocení OK QRP závodu 2014 a byly předány hodnotné ceny:

Seznam sponzorů:
Snad jen pro jednoho nejmenovaného amatéra dot  ( každým rokem já osobně věnuji ceny do tomboly v hodnotě cca 1500 Kč, letos od nikoho nepřišla ani koruna). Prosím běž do sebe, zamysli se a začni žít normální bezpomlouvačný život. Zkrátka zkus se někdy chovat slušně.


Láďa OK1FRT a jeho mobilní "kolní" QRP vybavení.


Milan OK1IF pak proluvil o TCVR X1M. Podle něj jsou chyby v tomto TCVR tak závažné, že ještě nenastala doba pro sériózní užívání.
Schema X1M je zde.

Mezi hlavní chyby patří:
Na druhou stranu jde však o velice milou dvouknoflíkovou hračku. Bohužel jsme dospěli do stádia, kdy technika již je cizí i USA amatérům a tak prosím nevěřte jejich vyjádření ve smyslu "excellent RIG". Milan však chválil mechanické "stabilní" provedení. Použitelné to každopádně je.
Stále však čekáme na něco nového a moderního. Po besedě s Jardou OK1CBJ se domnívám, že to bude asi něco na bázi SDR. Tak uvidíme, třeba příští rok nás čeká nějaké překvapení.

Od jednoho HAMa jsem dostal CD s nahranými časopisy s QRP tématikou. Uložil jsem to k volnému stažení (má to cca 600 MB)

http://ulozto.cz/x2SDhwKw/ham-casopis-zip

Ještě jednou chci poděkovat sponzorům, za hodnotné dárky. Těším se na setkání Chrudim 2015.


X1M - Propadák? Ale ne, je to tak praštěný, že se do toho prcka (za ty peníze) zamilujete

Ale vydržte. Popovídáme si o X1M v Chrudimi. Aby však bylo o čem diskutovat, připravil jsem Vám zde nahrávky. Proč je to takové, jaké to je, si vysvětlíme.Snad jen pro ty, kteří si myslí, že je to použitelné na CW. Prohlídněte si tvar značky...Pak se podívejte na video:

http://youtu.be/yDYBd_uqjR8


A prosím již nikdy neuvažujte o tom, že za to zapojíte PA stupeň. To zkrátka nejde, musí to zůstat QRP.
Přesto mi to nedalo. V loňském roce jsem v Russian DX contestu s KX3 udělal něco přes 500 spojení. Napadlo mne, kolik se toho dá udělat na X1M. K mému velikému překvapení jsem konstatoval, že skoro stejně.  Proč ne...výkon je stejný. Jen ten příjem CW na široký filtr je strašný. Připadal jsem si jako Zátopek, který běhal při tréninku v bagančatech..HI.

Ukázky z Russian DX contestu:

WX kroužek.wav
20m.wav
20m ssb.wav
40m cw.wav
40m cw1.wav
80m cw.wav
80m ssb.wav
Příjem V21ZG.wav
cw.wav

Příprava na expedici SRH2014 zahájena....

Nedá se nic dělat, ať chceme nebo ne, už asi bez té elektroniky nemůžeme žít. Opravdu si nedovedu představit, že bych se potuloval po horách a neměl sebou alespoň základní Emergency věc, což je mobilní telefon. Pokud někdo ještě věří na píšťalky a ručky, pak to s ním nemusí dobře dopadnout. Moderní "chytrý" telefon nám dává tolik, že by to bez něj bylo velice smutné. Máme v něm navigaci, foťák, přístup k Emailům, na web, je v něm televize, rádio, skype, Zello......
Pokud ho máme jen ve stavu standbye, pak nám klidně vydrží třeba i 4 dny. Pokud ho však trápíme s GPS, pak po 6 hodinách jsme bez energie. Jak ho dobít? Vloni jsem používal pomocný zdroj.

Bohužel všichni víme, jak je to s udávanou kapacitou těchto čínských baterií. Jirka OK1DDQ měl k měření 2kusy a kapacita mu vycházela asi třetinová. Já jsem naměřil asi poloviční (je to dáno i režimem vnitřního měniče). Zkrátka tato baterie mne zásobovala docela dobře pro Sota vysílání, ale při vícedenní tůře už nestačila dobíjet mobila. Závěrečné zklamání bylo to, když se po roce používání "odporoučel" jeden článek. Tím se to stalo naprosto nefunkční. Pokoušel jsem se oddělit zdroje pro TCVR a pro dobíjení baterie mobila. Když jsem si kupoval TCVR HB1B, pak jsem si koupil i 4 kusy baterií typu 18650.
Ty mne zde ležely bez užitku. Za 2 roky 3 z nich ukazovaly 0V. Nevěřil jsem však, že by samovybíjení toto způsobilo. V každém tomto článku je ochranný obvod, který zabraňuje přebití baterie a její totální vybití. Stačilo baterii připojit na nabíječku a vše bylo opět v pořádku. Objednal jsem si tedy krásnou věc.
Pouzdro


Jak je dobrým čínským zvykem, s výrobkem se nedodává žádná dokumentace. Přesto je vše celkem jasné. Z boku je spínač a 3 barevné LED. Po stisku tlačítka se LED rozsvítí. Pokud svítí všechny 3, je kapacita ještě větší jak 40 procent. Pokud svítí dvě, je kapacita mezi 20 až 40 procenty. Pokud svítí jen jedna, pak zbývající kapacita v bateriích je menší než 20 procent. Baterie se dobíjí přes miniUSB. Při nabíjení svítí červená LED. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zelená LED. Výstup napětí 5V je k dispozici na klasickém USB konektoru. Výstupní proud je omezen na max 2A (elektronicky), pokud Vám tato hodnota nevyhovuje, můžete pomocí vnitřního Jumperu nastavit omezení buď na 1A nebo i 0.5 A. Indikace funkce vnitřního měniče je pomocí bílé LED na čelním panelu. Měnič se spouští pomocí spínače. Pokud při funkci měniče stisknete na boku tlačítku k měření napětí, rozsvítí se bílá LED na plný svit. Lze tedy této funkce využít jako emergency baterky. Baterie 18650 jsou uvnitř pouzdra "tvrdě" spojeny paralelně. To se mi moc nelíbí, ale za předpokladu toho, že ve všech bateriích je zabudována elektronická ochrana, pak to zase tak moc nevadí.
Výhodou tohoto řešení je to, že případně vadný článek baterie 18650 se dá lehce vyměnit. Kapacita těchto baterií je opět "čínská". Na webu DX.com jsou však udávány hodnoty, co naměřili zákazníci. Nejlépe podle testu dopadla baterie od firmy TrustFire. Ta je sice nejdražší s udávanou kapacitou jen 2400mAh, ale ta kapacita platí. Cena páru baterií je něco přes 10USD. To je ve srovnání s běžnými menšími tužkovými články vynikající. Snad je nutné ještě upozornit na to, že je to článek LION, tedy plně nabitý má napětí kolem 4.2V (Na rozdíl od běžných tužkových NiMH).
Zatím jsem z této kombimace nadšen. Mám k dispozici 10Ah k nabíjení mobila, což mi bude na expedici stačit minimálně na 4 dny.

Jak jsem našel na webu OK1JK to, o čem jsem dávno snil

Znáte to. Koupíte si TCVR a rádi byste si ho třeba vzali na expedici pod stan. Vadí Vám však to, že TCVR všeobecně nemají ani základní stupeň krytí (např. IP44 nebo vyšší). O laciném provedení KX3 jsem zde již mluvil. Opravdu stačí málo (deště) a ten TCVR by to těžko přežil. Není to tak úplně zadarmo a tak jsem KX3 nechával doma. Musím se však přiznat, že auto by to uvezlo HI. Zde jsem se zase bál, že mu vytřesu duši HI. Na stránkách OK1JK jsem však našel bezvadnou věc a to upozornění na odolné plastové kufry.

http://www.odolnekufry.cz/

Podle doporučení jsem si objednal kufr označený....


Není to úplně zadarmo, ale podívejte se na tu nádheru.


Odolnost proti vodě zaručena, hermetičnost zaručena. To zkrátka nemá chybu. I systém "vylamování" molitanu a tím vytváření vhodného otvoru je silně vymyšlen.

QRO je jen QRO, ale QRP.....je to k něčemu dobré?

Víte, vysílání s malými výkony, to je určitá amatérská filosofie. Zažil jsem již práci i s Jánošíkem (ky), bylo to úžasné. Přesto pokud mám dobrou kávičku, tak si rád zavysílám třeba i na Rozkmita. Spojení s ním jsou zážitkem. Slabé signály, ale nádherná komunikace. Zažívám třeba i půlhodinová spojení. Jaký to rozdíl on 599 TU HI. Nebo chcete dělat ještě více a více zemí? Pak jděte cestou opačnou. Strašně se nadřete, budete investovat obrovské částky a na konci zjistíte, že Vás již obyčejná spojení s EU nebaví. Pokud jste to chtěli, pak je to v pořádku. Proto asi se nám z pásem vytrácí HAM duch a naše pásma zejí prázdnotou. Ale zkuste si přečíst ukázku z nového čísla našeho časopisu. V přiloženém je jen ukázka z několik stran, mělo by to stačit. Pokud máte zájem odebírat tento časopis, pak se staňte našimi členy. Členský příspěvek (s odebíráním členského časopisu) činí jen 15 piv za rok (300 Kč). Ano takové je srovnání. Tedy ušetřete jeden a půl piva měsíčně a můžete si nádherně počíst. Možná ten duch pocítíte. Pokud by Vás toto oslovilo, pak se zkuste ještě podívat na naše QRP stránky.Možná také zkuste pročíst stránky
http://qrp.ru/ a další. Díky Vladimíru Poljakovovi  RA3AAE je možné stále něco nového nacházet.

Zkrátka QRP je k něčemu dobré. Když, tak hlavně pro ten HAM duch.

Z NAŠICH KOŠŮ

  

FEJETONY: 

  ZDE

Nostalgie koutek

  TADY PELL-MELL

Skládka všeho možného - uložené " na hromadu" (nahoře nejčerstvější - dole nejstarší)

Jak se v Liberci loučíme se starým rokem 2013...

Rozkmit žije - Dave K1SWL předal jeho výrobu Rexovi W1REX....

Never ending stories - QRP majáky......

CQWW a HAM zábava

Jak se dělá spojení na kmitočtu 1233 kHz

Nejlepší rádio je moje rádio? Nebo tato poučka neplatí? Jak vlastně vybírat rádia?

Test čínské stavebnice přijímače na lišku pro pásmo 80m - PJ80

Smutná zpráva

CQ WW SSB 2013 - Rozčarování?

Jak klíčovat KX3 z programu N1MM?

Small wonder labs končí

SRH2013 (deníček z amatérského toulání po Sotách a přírodě v roce 2013)

Společná dovolená Orlice 2013 je za námi....

Taky Vás na expedicích "trápí" kapacita baterií?

Androidí užitečné programy

Přežijí převaděče rok 2020?

Nudíte se?

Kozakov2013

Chrudim 2013

Hrátky s mobilem II.

Stavebnice CRK-10

Před sjezdem ČRK

OK QRP závod 2013

Digimody a jejich srovnání s CW

Proč naši vojáci jsou nespokojeni

CQWW CW2012 a nesplněná předsevzetí

Jak slaví konec roku HAMs v Liberci

KX3 - nejodolnější rádio na trhu?

Sota expedice SRH2012

Jak je to s těmi "dobrými" rádii?

Nezdá se vám něco na HB-1B?

Ham dovolená 2012 - první část

Zkušenosti s UV-5R

Kozákov 2012

CQ WPX a Power Challenge

Vše o HB-1B

Odešel nám kamarád a dobrý ham.......

Pell-Mell z QRP setkání Chrudim 2012

Řízky a pivo...

Testy stavebnice Attenuátoru Hendricks 41 dB

Vše o HB-1B

OK QRP závod 2012

Testoval jsem nejlacinější 70cm TCVR na trhu, je to použitelné?

CQ160 a my

Proč mi nevadí /QRP

Tak kam dál HAM sporte (zábavo...)

Jirka OK2RZ a jeho nový TCVR.....

Víte kdo je Petr Ondráček

Probudil jsem se z kocoviny závodu CQ WW 2011 a už po několikáté se ptám sám sebe - Quo Vadis contesting?

Tak kdy nás Čína zahrne levnými KV TCVR?

Indikace napětí u SW40+ speciál a to za pár korun....

CQ WW SSB 2011 - Opět maso a nebo jen slabá polévka?

Oprava FT817 za pomocí "tvrdého resetu"?

Dá se telegrafie naučit za 3 hodiny?

Jak bylo na SRH2011?

Ještě ke klíči PicoKeyer od N0XAS

Tisíc bodu SOTA

Zachytil jsem Sputnik

SW40+ speciál

Baofeng UV-3R

SRH2011 je minulostí

A je to tady - další čínské překvapení, první mobilní telefon kombinovaný s dual band TCVR je na světě

QRPistické novinky z Daytonu....
Promarněná šance v CQ WPX contestu? Byly opravdu tak špatné podmínky pro QRP stanice?

Další QRP novinka? Bude mít TJ2A své obdivovatele?

Setkání Kozákov 2011

Přípravy před přechodem bývalého vojenského prostoru Ralsko vrcholí...

Z historie závodu CUC, aneb jak to všechno vzniklo

QRP setkání Chrudim 2011

Směrnicový efekt v 40m pásmu, to je kafíčko...

Výzkum "pádlovek" pokračuje

Hrozný sen Joži Fera

Mirek OK2BUH a jeho mobilní NVIS anténa...

OK QRP závod = ples QRPistů. Někteří si však zapomněli připravit lakýrky...

Jak je to s těmi čínskými handheldy?

Nový technický projekt - SW40+ speciál....

Přeceňuji vybavení na expedici SRH2011 a nebo jsem turistický "mastňák"?

Z našich špičkových pracovišť OK1DIG

Testovaci trasa SRH2011 do prostoru Ralsko

Jak to bylo v Gambii, aneb posezení libereckých HAMs před závěrem roku...

Den po té, aneb jak se dařilo v CQ WW.....

Velké zklamání v OK OM DX Contestu, pochopí organizátoři, že se z toho stává docela nudný závod?

Utajená menu NKT-R3

Chcete vyhrávat v contestech?

Sota Dymník

QRPP testy v pásmu 40m

NKT R3 TCVR vhodný pro spojení mezi členy expedice

Setkal jsem se pod Obrovcem s vlkem a nebo ne?

Co víme o BD4RG a jeho QRP TCVR...

Dovolená 2010 část druhá je za námi

Chcete si něco koupit u TEN TEC? Pak zapomeňte na pay pal. Musíte to koupit  v Česku.

Dovolená 2010 část první je za námi...

Jirka OK2RZ a jeho neúčast v CUCech

Jelínka OK/LI-046 = Houbový vrch

Jak sledovat pohyb OK1IF na jeho expedici Šumava 2010? Aneb jak na Google Latitude - určování polohy mého přítele?

QRP stanic není nikdy dost, aneb beseda u piva s Frantou OK1NOF...

Konečně pořádné "Sotování" - za jeden den 20 bodů

Co je děje na HHRR

CQ WPX CW se stal mým nejoblíbenějším závodem? Proč vlastně?
Hrátky s mobilem - SOTování de luxe

Holice II., aneb byl jsem na setkání "Kozákov 2010"
Máte rádi "ALTOIDS" vzhled?

Je AM moderní?

Jak je to s tím skimmer měřením?

Jak se budeme spojovat na expedici "Šumava 2010"?

Jak dopadlo měření síly signálu majáku OK1IF 500 mW na kmitočtu 3559.5 KHz, pomocí Reverse beaconů?

Proc se nekdo dovolava a ja ne

5MHz pokusy

Jak jsem se spojoval s PRC-320 

Chrudim 2010

Den po té - aneb jak se cítím v kůži pana Batličky....

Jak probíhalo "skimmer" měření majáku OK1IF

Jak je slyšet pádlovka na 80m u PY2MTV? 

Měří skimmer správně a nebo ne?

Začíná "pádlovkářská" sezóna - využívejte ji.....

Co rozhoduje v CUCu o dobrém umístění?

Není v CUCu co dělat?

Quo Vadis QRP, aneb proč v letošním OK QRP závodu byla tak vynikající účast?

Máte počítač s Windows 7 a nechodí Vám USB router?

Vymýšlíte si "svoje" závodní kategorie?

QRPP testy - maják 3559.46 KHz 

Výsledky CQ WPX SSB 2009 

Jak proběhla UBA liška s Rock Mitem 80?

Jak jsem se cítil jako UBA liška? 

Expedice Šumava 2010 nastartována - Opět se oprašuje projekt "Lištičky"

Ještě se veselíme, ještě vysíláme - foto dokument z vánočního setkání libereckých HAMů 

Tak co DSP? Nebo klasické filtry? Vývoj nezastavíme.....

 První dva klíče MasterKeyer MK-1 v Čechách. Jak se osvědčují? Byla to dobrá investice? 

Výsledky závodu CQ160 2009 

CQ WW CW 2009 je OVER.....Jak u mne dopadla kategorie QRP panelák?

Baví Vás hrát mariáš bez peněz? Baví Vás láska bez sexu? Baví Vás....nahlašované výsledky?

Dokážeme se radovat ze závodu 

OK OM DX contest je za námi 

Siň slávy CUC (OK1JDR, OM8KW)

Jak to bylo v roce 1968? I kus papíru může psát historii 

 První, první, první......

OM3NA SK


ARCHIV ( starší příspěvky )


webový prostor sponzoruje

 

Počítadlo.cz