Magnetické transformátory

 Volně přeložil Ruda OK1FFI

 

Úkolem transformátoru je přizpůsobit vysokou výstupní impedanci anteny do nizké impedance napaječe tak, aby další přizpůsobení mohl zajistit antenní tuner.Transformator o poměru 1:10 dovolí dobré přizpůsobení kabelu 50 ohmů k antenám o vstupní impedanci okolo 500 ohmů.
Podíváme-li se na průběh impedance podél anteny, můžeme orientačně zjistit, že dobrého přizpůsobení dosáhneme pro délky antén od 0,15 do 0,2 lambda,dále symetricky v poměru do lambda/4 pro délky 0,3 - 0,35 lambda, dále pro délky několikanásobně delší než lambda/2.Pro přizpůsobení  půlvnných antén jejichž impedance se pohybuje od 1.5 - 4 kiloohmů je převodový poměr transformátoru příliš nízký.Podobně pro antény lambda/4 a jejich liché násobky můžeme očekávat značné nepřizpůsobení.V tomto případě je vstupní impedance anteny nízká, což by si vyžadovalo snížení převodového poměru transformátoru.
Podíváme-li se na výsledky měření (tab.1) provedených HB9EBV (měřený obvod na obr.2) zjistíme že značná část minima PSV leží poblíž očekávaných hodnot,v několika případech je dosaženo dobrého přizpůsobení i pro jiné poměry délky anteny k délce vlny.Je možné že v těchto případech obvod složený z indukčnosti transformátoru a kapacitní složky impedance anteny se nalézal poblíž rezonance, což způsobilo změny v podmínkách jejího přizpůsobení. V amatérské literatuře nenajdeme žádné vyjasnění tohoto tématu.S ohledem na vliv konstrukce anteny,výšky zavěšení a rovněž konstrukci transformátoru,  výsledky z tabulky je nutno brát jako orientační.Před vlastním použitím transformátoru, zvlášť je-li home-made, je nutno provést serii měření pro použitou anténu.
DL2IAN získal při použití vertikální antény 13m a transformátoru MTFT(1:10) poměrně dobré výsledky v pásmu 10-17m a teprve v pásmu 40 a 80m byl nucen použít anténní tuner k určité korekci přizpůsobení.Podle jiných poznatků transformátory MTFT byly s kladným výsledkem použity při přizpůsobení 20-metrové antény Windom napájené v jedné třetině její délky -  PSV nepřekročil hodnotu 1,5 na všech amatérských pásmech - jakož i k vylepšení přizpůsobení krátkých přijímacích antén k přehledovým přijímačům.
Řešení tohoto antenního problému může být zajímavé zvláště pro amatéry nemající možnost zavěšení delších antén nebo pro práce v polních podmínkách či na dovolené.