Byl jsem tam a bylo mi fajn....

Určitě každého z Vás zajímá, kde jsem to byl? Je březen a tak kde jinde, než na setkání Chrudim QRP 2010.  Toto setkání má již dlouhou dobu zvláštní atmosféru. Ta je částečně tvořena dokonalou organizací pořadatele (tnx OK1AIJ a spol.), částečně asi tím, že setkání "zdravého" jádra je vždy dvoudenní.
Tím zbývá více času na diskuse, ukázky a to správné "poklábosení".  Stalo se již tradicí, že na setkání se objevují i polští amatéři
SP6IFN Rizsard a 3Z6AEF Waldek. Ne jinak tomu bylo i letos. Ale pojďme si atmosféru přiblížit na fotografiích.

Šaňo OM3TY a 3Z3AEF

Neformálně jsme setkání zahájili v "Budvarské restauraci", na kterou jsme narazili po cestě z ubytovny. Zvláště s Rizsardem jsme probírali situaci QRP v Polsku a zde.

Franta OK2FH a Rizsard SP6IFN
Rizsard mi vysvětlil příčiny "raketového" nárůstu zájemců o QRP vysílání v Polsku. Vypravoval i o "zdravé" rivalitě jednotlivých skupin, které se přidružují k určitým městům. Přinesl na ukázku celý ročník 2009 amaterských polských časopisů, které věnoval OK QRP klubu (jsou k dispozici u Karla OK1AIJ). Úroveň QRP konstrukcí v Polsku je skutečně na vysoké úrovni. Částečně jsme se o tom mohli přesvědčit z ukázek výrobků  polské firmy AVT:

Zde je ukázka stavebnice TCVR Libra (popsán v OQI) a stavebnice mini SSB TCVR pro pásmo 80m

Zde je ukázka digitálních stupnic a VNA analyzátoru
Vysoká úroveň konstrukcí QRP zařízení je znásobena i vysoce kvalitní publikační činností.


Rizsard mi vypravoval i o určité konstruktérské "rivalitě" polských QRP skupin. To však není myšleno v tom negatívním slova smyslu, ale jako zdravý impuls pro stále nové a dokonalejší konstrukce. Koneckonců polská QRP setkání jsou známa a po technické stránce je to asi náš vzor.
Po příchodu do sálu nás tentokrát potěšila velice velká "večerní" účast. Opět se natáhla anténa, tedy prostor testování různých zařízení. Tentokrát se opět nedostavil OK konstruktér Nr. 1 Franta OK1NOF. Bylo to pro mne veliké zklamání, protože Franta svoji účast přislíbil. Těšil jsem se na "průzkum" jeho nového mobilního KV zařízení. No co se dá dělat - člověk míní, .......
V předváděných zařízeních se objevovali loňské a předpředloňské modely. Tedy nic nového pod sluncem. Přesto se však objevily 3 novinky, které vyvolaly  moji pozornost.  Byl to TCVR Petra OK2PHK -AMTEK2010. Sice se nejedná o nejmodernější konstrukci "prošpikovanou" několika DDS a další vymožeností doby, ale o klasiku. Ale pozitivní na této konstrukci bylo to, že je to poctivá klasika u níž autor nenechal nic nedotažené. A tak již poslech v pásmu 80m prozrazoval, že i klasika může být velice pečlivě propracována. Zvláště mne zaujmolo řízení AVC, které Petr odebírá ze složky NF signálu. Přes relativně jednoduchý klasický obvod dostává řídící napětí pro vstupní ATT, který je proveden na PIN  diodách. Tento obvod opravdu fungoval vynikajícím způsobem. Je to námět, ke kterému bychom se měli opět vrátit. Jednoduché a velice efektivní.


 Velice zajímavý měl Petr OK2PHK ve své TCVR bezvůlový převod na způsob RF11. Ladění bylo velice příjemné. Další námět  pro naše konstrukce.K dalším novinkám patřil TCVR KIWI 40, který na základě  konstrukce F6BQU sestavil Šaňo OM3TY. Velice propracovaná konstrukce a skutečně lahodný zvuk zařízení se slušnou intermodulační odolností, dává tušit k dobré použitelnosti i na SOTách.


Na setkání dorazil i  Jožo OM6TC. Jeho zařízení mělo velice slušivý kabátek. Kromě  dobře propracovaných anténních členů, předváděl i TCVR typu PIXIE.

 Pamatuji si, jak jsem tuto konstrukci již před více než 10 lety zavrhl pro "nepoužitelnost" v moderní době. Jožo ukázkou svého staničního deníku mne však přesvědčil o opaku. Měl tam taková nádherná QRP spojení, za která by se nemusela stydět ani FT817. Někdy je v jednoduchosti krása a síla.
K vidění tentokrát bylo i pár mých oblíbených geniálních stanic Rozkmit HI, kde asi k největší dokonalosti to dotáhl ALEX OK4AS, který předváděl hned 4 kusy pro pásma 80,40,30 a 20 metrů.Domluvili jsme se i na jednodenním majákovém společném vysílání v pásmu 40m. Můj Rozkmit umí 7028 KHz a jeho 7028.2 KHz. Já mám anténu LW42m, kdežto Alex vertikál. Bude to velice zajímavé zvláště z hlediska porovnání našich signálů pomoci skimmer přijímačů. Velice mne to zajímá zvláště v přechodovém období šedé zóny.  Jak probíhala večerní atmosféra setkání je jasné z přiložených obrázků.
V sobotu většinou již vzniká "Babylon". Konstatovali jsme, že žádné nové tváře se mezi námi nevyskytují.   Zkrátka chybí propojení generací. Asi takové, které bylo běžné až do roku asi 1995. Doba je jiná. Přesto opravdu si myslím, že by na úrovni největšího uskupení Radioamatérů - ČRK, by se měl někdo zamýšlet. Čím dříve tím lépe. Zkrátka taková analýza co a jak dál. V rámci zachování tohoto krásného koníčku si dovedu představit i využití posledních finančních zdrojů ve prospěch mladých.

Ale co lze konstatovat v oblasti QRP konstrukcí?

V sobotu už většinou není čas na dlouhé popovídání. Sobotní setkání mne již připadá jako "počasový kroužek" na OK0C. Tedy nejde nám o počasí, jako spíše o potvrzení našeho zájmu být členem nějaké komunity. A tak se většinou již jen diskutuje o tom, jak jsme v roce 1972 "mlátili" do vojenských klíčů HI. Ale vlastně i to je normální a logický důvod setkávání. Byly oficiálně vyhlášeny výsledky OK QRP závodu. Výhercům byly předány sponzorské ceny od:

OK1AIJ
OK1INT
OK1IF
OK2FB

V sobotu se sešel  výbor OK QRP klubu.


A tak.... Chrudim 2010 je za námi. Co nám přinese Chrudim 2011?