Jak se loučí amatéři v Liberci se starým rokem?

Stalo se již tradicí, že na konci roku se vždy scházíme. V této "rychlé" době alespoň jeden den najdeme na společné zavzpomínání a na připomenutí toho, že pravý HAM duch je skutečně úplně o něčem jiném než o telefonování  a o počasí. Po úmrtí Franty OK1FW jsme do role "Krále libereckých HAMů" pasovali Láďu OK1JAM. Jeho aktivita je trvalá od roku 1956. Láďa je neustále nesmírně aktivní a vede v Liberci žebříček DXCC v pásmu 50 MHz. Zde skutečně dosahuje vynikajících výsledků. Na důkaz toho, že si práce Láďi vážíme, předali jsme mu za všechny liberecké HAMy náš společný dárek - FM TCVR pro pásmo 2 m a 70 cm. V rámci tohoto setkání jsme vyslechli i přednášku Vládi OK1NY na téma - C5A aneb slasti a starosti špičkové contestové stanice. Jsme rádi, že ve svém středu máme někoho, kdo společně s ostatními dokázal několikrát zvítězit v závodě CQ WW na světě.

    OK1UN při slavnostním přivítání

    "Král" libereckých HAMů - Láďa Šmejkal OK1JAM s manželkou

Zleva - XYL OK1IWK, OK1IW s manželkou a Pepik OK1USP (nová CW posila Liberce)

    OK1USP a Pepik OK1UFI

    Vašek OK1IWK

    Láďa při převzetí společného dárku

    Pozdrav z Číny aneb Baofeng UV-5R

    Zleva XYL OK1IWK, OK1IW, Dana XYL OK1IW, OK1USP, OK1UFI, Milan OK1JMS s přítelkyní do postele, Petr OK1FHG a hlava OK1FFI z odvrácené strany
    Zleva EX OK1J?? Lenka, Marta XYL OK1VRR, Jana OK1JVF, Hanka OK1IHG, XYL OK1UN, XYL OK1JAM, OK1JAM, stojící Vašek OK1IWK a zády Vláďa OK1NY

Zleva OK1MQ Béda, Lenka....    Neznámý náhodný účastník setkání Jožo Fero OL4W

Restaurace Fontána nám připravila vynikající stravu a nádherné prostředí. Co říci na závěr - přeji všem hodně zdraví a spokojenosti v příštím roce.