Jak zjistit zda pro místní spojení použít pásma 80m nebo 40m?

Ozval se mi jeden z účastníků SRH s dotazem. "Píšeš, že hlavní spojovací kmitočet bude 7030,5 KHz, pouze jestliže bude kritický kmitočet nižší než 7MHz, tak budeme používat 3542 KHz". "Já nemám mobil s internetem a tak se nemohu podívat na ionogram".

http://147.231.47.3/latestFrames.htm

"Jak mám tedy poznat jaký je kritický kmitočet?".
Tedy předně musíme vysvětlit, že spojení mezi účastníky jsou téměř vždy jednoskoková. Vyjímkou je spojení povrchovou vlnou, která celkem dobře bude v pásmu 40m fungovat do vzdálenosti cca 30km. Pokud však chceme použít odrazu od ionosféry na jednoskokové spojení, pak je nutné, aby kritický kmitočet skutečně byl někde kolem pracovního (nebo výše). To zaručí, že i paprsek vyslaný kolmo směrem k vrstvě F (F2), se nám vrátí zpět. Tedy jinými slovy, že při tak krátkých vzdálenostech mezi stanicemi nebude docházet k přeslechu. Pokud nemáme internet, pak můžeme použít k určení kritického kmitočtu majáku OK0EPB, vysílajícího s výkonem 10W na kmitočtu 7039,4 KHz. Ten ve svém vysílacím schématu má i údaj o f0F2.

http://ok0epb.nagano.cz/index.php?page=Main+page

Jinými slovy se dá přibližně tvrdit, že při jeho slyšitelnosti se uslyšíme i my. Pokud si chcete zkontrolovat útlum v pásmu 80m, pak na to je dobré si zase poslechnout maják OK0EN na kmitočtu 3600 KHz, který vysílá se 150mW.

A proč takto blbnout? Proč zrovna nevysílat na 3542KHz?

Ano máte pravdu. Ale zaprvé máme skoro všichni CRK10A pro pásmo 40m a pak také postavit anténu LW20m je jednodušší, jak
delší LW40m (lambda půl pro pásmo 80m)