Jak je slyšet 1mW z MIB na vzdálenost 8km při šíření povrchovou vlnou?

Zajímá Vás jak budete slyšet lištičku, pokud budete od ní cca 8km? Věřte, že blbě. Dnes v 10.56 SEC jsem provedl nahrávku majáku MIB 3580.22 kHz. Poslouchal jsem ji na standardní zařízení IC7600 s šířkou filtru 80Hz na anténu LW42m. Ten útlum je skutečně obrovský.

MO (wav)

Zkrátka lovení lišek na Šumavě nebude vůbec žádná legrace. Opravdu ji uslyšíte tak ze vzdálenosti 2 km. Asi ten pohár nebude zadarmo. Ale jste koumáci a určitě naleznete ten vhodný algoritmus pro dohledání. Zřejmě budete muset být vybaveni i standardním RX a dobrou anténou (dipol).


Další maják MIB ve zkouškách (3580.22 kHz)

Doba našich dovolených se blíží. Projekt Lištička bude ukončen umístěním několika lištiček na Šumavě v rámci hry Foxoring. Aby životnost majáku byla alespoň 3 měsíce (na jednu sadu baterií), provedl jsem úpravu SW a zkrátil dobu vysílání po rozednění a po západu slunce na asi 18 minut. Hlavní relace vysílání MO bude trvat cca 1 hodinu. Doplnil jsem i progresivní zkracování vysílání relací a to tak, že při poklesu napětí baterií pod 3,5V se zařazuje další usínání procesoru. Vysílač je konstruován tak, že při nevysílání má nulovou spotřebu. Nakonec jsem se rozhodl pro anténu 2x20m dipol. Celek s lištičkou 2 se testuje v tvrdé přírodě. Při výkonech (po odečtení ztrát nepřizpůsobením) je vyzářený výkon cca 1mW (při poklesu napětí stovky uW). Lištička je umístěna cca 8km od mého QTH a dá se říci, že příjem povrchovou vlnou v podstatě není žádný. Ovšem při rozpadání D vrstvy a jejím vzniku je signál majáku na jeden odraz slyšitelný. Nahrávka z dnešního rána je zde:

Lištička2 (wav)


Testování bude probíhat asi měsíc. Zvláště nás zajímá odolnost proti vniknutí vody (mělo by to být vodotěsné). Po vyhodnocení bude lištička připravena k umístění na Šumavě.

Základní data:

Kmitočet:   3580.22 kHz
Výkon:   1mW
Doba života baterií: min 2 měsíce
Anténa: 2x20m dipol
Volačka: MO (při telemetrii značka)
Telemetrie: U=Napětí baterie, D=velikost osvětlení, Teplota, MINimální teplota
Doba vysílání: cca 18 minut po východu slunce a po západu (start se může podle oblačnosti rozcházet s oficiálními časy až o 30min)
                         po odeznění vysílání čekání cca 4 a půl hodiny a pak spuštění 60 minutového okna pro dohledání.
Předpokládaná slyšitelnost povrchovou vlnou cca 2 km od majáku. (Platí pro běžný liškový RX např. čínský PJ-80, R3500D)

A jak bude Foxoring fungovat?

Budete-li mít zájem, napíšete mi Email a já vám pošlu základní data (lokátor). Maják je udělán tak, že každou minutu (ve dne v noci) se projeví krátkým pípnutím. Tedy pravděpodobně budete muset výchozí bod pro dohledávání najít jinou metodou (lepší anténa, lepší RX). Po dohledání provedete fotografickou dokumentaci a odečtení (GPS) přesných souřadnic. Pravděpodobně za sezónu se budou stanoviště měnit. Pro nejlepšího účastníka je připraven pohár. Ale bližší informace budou později.


Projekt MIB (Micro Ionospheric Beacon) pokračuje..

Díky neúnavnosti Dana OK2PVX, jsem dnes dostal další nahrávku do projektu MIB. Z více než hodinové nahrávky jsem opět vyřízl vzorek. Bohužel se nám už asi nepodaří v tomto roce se více levému efektu ionogramu věnovat (stále více se vytváří asi o 100 kHz výše). Přesto si myslím, že hypotéza je potvrzena. Podívejte se na dnešní ionogram z 6.00 SEC.Směrnicový efekt (jiná polarizace - zelená čára) je zřetelný, ale plně se rozvinul spíše na kmitočtu 2.2 MHz. Přesto stačil ovlivnit i náš kmitočet 1999.65 kHz. Nyní si uvědomte, že vysílač má 1mW a anténa je 17m LW ve výšce 3-4m. Přesto náběh majáku je obrovský. Tento efekt by stálo zato sledovat z více míst. Zkrátka "neslyšitelné" majáky mají obrovský význam. Dokáží zachytit změny i o 1dB. Majáky "troubící svoji značku" s řádově stovkami miliwattů až wattů, jsou pro tento experiment k nepoužití. Jsou totiž slyšet.

Nahrávka 6.04 SEC (wav)

A nyní snad přehled majáků systému MIB

3579.88 kHz OK1MKX/B aktivovaný východem a západem slunce - 1mW Windom (okno vysílání jen 45 min) JN79JU
1999.65 kHz OK1IF/B aktivovaný východem a západem slunce - 1mW LW 17m (okno vysílání jen 45 min) JO70MS
3578.70 kHz OK2PYA/B vysílá nepřetržitě, identifikace jednou za 3 minuty JN79TI ANT? 1mW

Na výše uvedených nahrávkách je RX IC7600 zapnut NR, APF šíře 160 Hz a nebo 80 Hz filtr sharp. Anténa LW42m

Neaktivované:
OK1IF/B1 3580.22 kHz (pravděpodobně jako ROB MO umístění na Šumavě) 1mW
OK1USP/B 3579.42  1mW
OK1IF/B2 3579.73 kHz (pravděpodobně jako ROB MOE umístění na Šumavě) 1mW


Graf závislosti parametru D[V] na čase

Maják kromě jiného textu vysílá i údaj "D". Co to je? Je to v podstatě napětí sejmuté 8 bitovým převodníkem a to z děliče u fotoodporu. Údaj se sice vysílá na dvě desetinná místa, ale ve skutečnosti poslední desetinné místo je vždy nula. Je to tak uděláno naschvál, abych mohl použít stejný algoritmus, který se používá u měření napětí baterie. Zde je však převod 10 bitový. Tedy údaj "D" je ekvivalent pro velikost osvětlení a koreluje s údajem o stavu vrstvy D. Tedy jestliže je D=0.00 V, pak se dá předpokládat, že déčko je již rozpadlé. Dnes jsem provedl informativní měření. (16.3.) Sluníčko v Liberci vycházelo v 6.13 SEČ. Maják je nastaven tak, že rozhodovací úroveň ke spuštění majáku je pro D>0.50 V. Tedy maják je spuštěn většinou před východem sluníčka (slunce pod obzorem). Závislost D na čase je pak dána následujícím grafem. (Ten graf se může lišit podle oblačnosti, dnes bylo skoro jasno).Je to tedy skoro lineární závislost a parametr D nám zachycuje okamžik (když je jasno) cca 15 minut před východem sluníčka a končí při saturaci - tedy při maximu D=6.30 V, která nastává asi 25 minut po východu. V níže uvedené nahrávce se to "D" dá nádherně přečíst. Tedy otázka pro zkušené telegrafisty. Jaký byl stav vrstvy D při příjmu majáku? Těším se na Vaše odpovědi.

Neslyšitelný maják 1mW byl zachycen ihned po jeho spuštění

Lidské ucho je dokonalý orgán. Když jsem dělal kdysi pokusy s porovnáváním PSK31 a běžné telegrafie, pak u zkušeného HAMa výsledek byl jednoznačný. To co nedokázal přečíst "stroj", lehce přečetlo zkušené ucho v módu CW. Jediná výhoda PSK je pak snad jen v rychlosti přenosu informace. Bohužel nových hamů se znalostí CW nám moc nepřibývá a tak tato schopnost daná vycvičením, asi brzy odejde.
Když jsem spustil maják 10mW na 160m, nenapadlo by mne, že to bude tak krásně u někoho slyšet. Maják, který je dokonale slyšet je k ničemu. Nedokážeme vyhodnocovat anomálie. Proto jsem dnes 15.3. maják přemístil do přírody, snížil mu výkon na 1mW a nechal ho vysílat do špatné antény, velice nízko umístěné. Dan OK2PVX mi pak poslal asi hodinovou nahrávku, z které jsem (na jeho upozornění) vypreparoval určitou část. Pokud jsem srovnal čas s ionogramy, musela být tato nahrávka pořízena na rozhraní dvou ionogramů.


Opět tedy ta samá písnička. Směrnicový efekt u křivky jiné polarizace, na pracovním kmitočtu. Efekt nebyl výrazný, přesto však způsobil anomálii a bylo možné přečíst z majákového textu jeho část. Mohl bych zde i uvést, co bylo stoprocentně k přečtení. Zajímá mne však to, kdo to dokáže dekódovat. Můžete na to použít co chcete, třeba i Fourierovu transformaci s filtrací. A pošlete mi prosím Vaše názory, co je z nahrávky čitelné.

Nahrávka (wav)

Opět jsem překvapen. Zkrátka neslyšitelný maják, který oproti dobré anténě a 10mW, byl při měření Milanem OK1IW změřen na -24dB, je při levém směrnicovém efektu zachycen. Tedy zřejmě hypotéza (dole) je skoro potvrzena. Nevím, jak dlouho ještě zelená křivka bude vytvářet směrnicový efekt a tedy, jak dlouho tento úkaz bude možné sledovat. Zatím je to však fantazie. Díky Dane.


Maják na 1999,65 kHz se zřejmě stal neslyšitelným...

Dne 15.3. od 15 UTC jsem ukončil činnost majáku 1mW na kmitočtu 3580,22 kHz. Do stejné antény jsem připojil 1mW maják na kmitočtu 1999,65 kHz. Jeho anténa LW 17m ve výšce cca 3 - 4 metry způsobila zeslabení povrchové vlny o 24 dB (oproti domácí anténě). Dá se tedy předpokládat jeho neslyšitelnost, kromě snad nějakých totálních anomálií o velikosti 20dB. Je umístěn v přírodě a pravděpodobně bude sloužit k vývoji zkrácených antén pro spojení povrchovou vlnou. Má upravený SW a vysílá pouze při východu a při západu sluníčka (cca 2x 60 minut). Stav osvětlení (vrstvy D) lze sledovat podle údaje telemetrie D. Pokud je totální tma je D=0.00 V, při totálním světle D=6.30 V (Totální světlo odpovídá slunci na obzoru). Nulování minimální teploty a čítače cyklů (L) je provedeno při náběhu vysílání při západu sluníčka. Anténa je zatím špatně přizpůsobena. Nepředpokládám, že by to někdo zaslechl, ale co kdyby náhodou HI.


Měření majáku 1999,65 kHz ze dne 15.3. nic neprokázalo...

Jednoduchá měření a stanovení teorií k nim, je strašně zavádějící. Naštěstí jsme v této oblasti amatéři a můžeme si dovolit se mýlit. Přesto na základě několika nahrávak a porovnávání s ionogramy si můžeme dovolit stanovit hypotézu, která však musí být potvrzena z několika míst a to statisticky jasně danými závislostmi. Ale než hypotézu stanovíme, podívejme se na ionogramy z dnešního dne (15.3.2015), kde jsou z leva do prava ze shora dolů ionogramy z Průhonic od 4.45 UTC do 6.30 UTC


Tentokrát jsem dostal dvě nahrávky. Jednu od Dana OK2PVX, která začíná od 4.53 UTC. Druhou od Rada OM0CR, která začíná 04.31 UTC. Z nahrávek není nikde prokazatelné zesílení signálu alespoň o 15dB. Možná snad ve smyčce L=232 odpovídající času asi 4.47 UTC (odpovídá 1. ionogramu).

Nahrávka 4.47UTC (wav)

Tedy nahrávka odpovídá tomu, že paprsek "jiné polarizace", to je ta zelená čára, možná přecházel přes pracovní kmitočet. Bohužel není k dispozici přesnější a častější ionogram. Jak jsem říkal, pokud nechávám maják běžet do moji domácí antény, nemohu pak doma sám vysílat. Tedy dlouhodobější sledování (alespoň dva roky) je nemyslitelné. Abych neotravoval i Vás, umístím maják do přírody, kde bude vysílat do velice špatné antény LW17m ve výšce cca 4m. To je na 160m band něco nemyslitelného. Oproti domácí anténě počítám s poklesem síly signálu cca o 15dB. To je přesně ta hodnota, kterou jsme zaregistrovali jako anomálii. Maják se tedy pravděpodobně stane neslyšitelným s možností zaslechnutí jen při té anomálii o které jsme mluvili. Kmitočet zůstane stejný. Program v budoucnu upravím tak, že maják bude vysílat jen při přechodu ze světla do tmy a z tmy do světla. To znamená v době vzniku a rozpadu Déčka. Tedy v té časové oblasti, která je pro nás zajímavá. Až bude maják spuštěn, vše zde oznámím. Pokud někdo nový maják zaslechne, dá se předpokládat nějaká anomálie a tu pak budeme podrobně zkoumat. Při zaslechnutí bude důležité přečíst hodnotu L (časová smyčka nahrazující určení času příjmu).

Tak a nyní hypotéza.

Dlouhodobou činností tohoto "neslyšitelného" majáku se budeme snažit tuto hypotézu potvrdit, či vyvrátit. Těším se na Vaši spolupráci. Jak by měla probíhat?
Tím bych zatím činnost majáku ukončil. Děkuji všem za spolupráci.


Zdá se, že směrnicový efekt funguje i v levé části ionogramu..

Díky Danovi OK2PVX je možno vysledovat anomálie v příjmu majáku na kmitočtu 1999.65 kHz. Včera 13.3. Dan pořídil nahrávku, která zasahuje časové období cca kolem 17.15 UTC. Pomocí Audacity lze jednoznačně konstatovat relativně krátké, ale intenzivní zesílení signálu (až 15dB).Přechod směrnice přes kmitočet 2MHz je velice rychlý. Bohužel ionogram se měří jednou za 15 minut a tak anomálie nastala někde mezi těmito třemi ionogramy.
Ionogram 1700 a 1715 UTCIonogram 17.30

Zdá se tedy, že ke krátkému intenzivnímu zesílení došlo někde v průběhu ionogramu 1700 a 1715 UTC. Vše odeznělo až asi v 1730 UTC.
Nahrávka je zde.

13.3.2015 (wav)

Zdá se, že maják je dost dobře slyšet. Někdy v příštím týdnu ho tedy umístím do přírody, kde nahradí současně pracující maják 1mW na 3580.22 kHz. Ta anténa je však tak špatná, že zřejmě už to nikdo neuslyší. Ale zkusíme to. Pokud někdo by chtěl spolupracovat, pak mne zajímá období kolem levého směrnicového efektu. Tedy kolem 17UTC a ráno kolem asi 6 UTC. Zkrátka tehdy, kdy levá část inogramu je natočená vzhůru a přechází přes kmitočet 2MHz. Zkrátka zapněte nahrávání třeba na 2 hodiny. Stačí mi pak přes úschovnu poslat odkaz, já si to stáhnu a vyhodnotím. Nezapomeňte však přesně poznačit čas začátku nahrávání.


Maják 1999,65 kHz přináší první překvapení...

Díky Danovi OK2PVX, mám možnost studovat anomálie v době kolem východu sluníčka. Dan mi poslal nahrávku asi z doby kolem 4.45 až 5.55 UTC. Po mírném odstranění šumu a praskání jsem získal přehled o nahrávce.Označený úsek jsem vyřízl a můžete si ho přehrát.

Výřez (wav)

To zesílení signálu je obrovské. Čím to bylo způsobeno? Podívejme se na ionogram z té doby.

 IONO 5.00 UTC
 IONO 5.15 UTC

Nahrávka vnikla těsně po 5 UTC. Zdá se, že i zde funguje směrnicový efekt, ale pro graf "jiné polarizace" - zelená čára. Ale uvidíme, Dan bude dělat další nahrávku v sobotu ráno. Zjistíme, zda se to bude opakovat. Samozřejmě by bylo potřeba nahrávek více. Najde se ještě někdo? Jinak velikost souboru nevadí, můžete mi to poslat přes úschovnu, či leteckou poštu. Ten efekt je velice krátký, ale zato mohutný.


Nové JDCDXCC na 20m..
Pixina na 20m je zde již dosti tupá, zvláště, pokud Vás volají QRP stanice. Dře to, ale jde to...

G3VTT (mp3)
RV3GM (mp3)


Lištička 3 (JN79JU) přeladěna z kmitočtu 3579,34 kHz na 3579,88 kHz

Z neznámých důvodů DK0WCY změnil kmitočet. Aby naše lištička měla vůbec šanci být s 1mW slyšena, došlo dnes 8.3. k  přeladění.

Ifákova flotila Pixie 4 se opět rozrostla...

Tak jako někdo miluje vyplňování křížovek, luštění sudoku, tak já našel další zábavu. Je to stavba jednoduchých TCVR typu Pixie. Ten první jsem skládal asi 3 hodiny.  Včerejší už jenom 1 hodinu. Ano mluvím o Pixie 4, tentokrát však s krystalem 14,060 MHz. Dostal jsem ho od Rudy OK1FFI. Ještě jsem však nenavázal jediné spojení. Ale funguje to. Tedy do poháru PZ brzy zavedeme kategorii 20m. Ale nebojte, tím to neskončí, čekám, až mi z Číny dojde Xtal 28224 kHz HI. Vznikne tím nová lištička. A kde je Pixie nejlacinější se solidním prodejcem?

http://www.aliexpress.com/item/HAM-RADIO-40M-CW-Shortwave-Transmitter-Receiver-7-023-7-026MHz-QRP-Pixie-Kit-DIY/32273957518.html

Trošku nepříjemné je to, že se zde platí přímo platební kartou a ne přes paypal. Tedy pro Váš klid si nastavte limit výběru. I při kursu za dolar kolem 25 Kč dostanete kompletní TCVR, včetně poštovného, za nějakých 130 Kč. Jak se říká - nekup to za ty peníze HI.Platí směrnicový efekt i ve spodní části ionogramu?

Dnes ráno jsem dostal další nahrávku od OM0CR. Nově také od Dana OK2PVX. Ten píše:
Zdravím Milane,
                           zatím slyším ...  Je to neuvěřitelné (nespletl ses u výkonu v desetinné čárce?  hi).
 
Nahrávka z dnešního rána, cca  04.35 UTC
 
Sorry, nejsem zařízený na nahrávání, takže jen přes mikrofon z repro transceiveru do mobilu...
 
73!
 
Dan
OK2PVX

Snad jen upozornění pro ostatní. Nahrávání do mobilního telefonu ze sluchátek není až tak úplně špatné řešení. Koneckonců poslechněte si nahrávku Dana.

OK2PVX(mp3)

Při pohledu na dnešní ranní ionogram, mne napadla následující otázka.
Že směrnicový efekt v pravé části ionogramu funguje, tak to je ověřeno. Zkusilo si to mnoho z Vás a zvláště s využíváním Pixie je to velice efektivní způsob navazování spojení. V současné době však končí zimní období a opět budeme něco slýchávat o vrstvách F1 a F2 (tedy se nám rozdělí). Při jejich dělení většinou vznikne další směrnicový efekt.

IONOGRAM 6.3.2015 v 6.00 UTC (7 SEC)

Tedy nefunguje směrnicový efekt i zde? Zatím nikdo z nás nedefinoval, proč tomu tak je. Pokud by platila moje tajná teorie, pak to musí fungovat i na tomto kmitočtu.

PROSBA

Od pondělí 9.3.2015 nechám opět běžet maják na 1999.650 kHz. (Tuto sobotu a neděli asi budu závodit a tak nic nezaručuji). Hledám spolupracovníky, kteří by v době teoretického směrnicového efektu v dolní části ionogramu (na kmitočtu 2MHz), sledovali sílu pole.  Zkrátka jestli ten efekt funguje i zde, pak by někdy v době od 5.30 UTC do 6.30UTC mělo dojít k nápadnému zesílení signálu.
Prosím o nahrávky. Ten výkon je tak malý, že i zesílení o nějaké 1 až 2 dB musíme poznat pouhým uchem.  Uvidíme.... Pokud budete dělat nahrávku, pak ji zkuste prosím tehdy, pokud maják udává počet smyček (dané písmenem L). Pokud uvedete čas nahrávky a to L tam je, pak já dodatečně zjistím, že si někdo nedělal legraci HI. Zkrátka to L a jeho vazba na skutečný čas, je taková ochrana před našimi možnými chybami. Těším se na Vaše reporty.

PZ


Výkon majáku 1999,65 kHz postupně klesá

Rado poslal dnes poslední nahrávky ze dne 4.3.2015. Všiml si jednoho jevu, že maják vymizí kolem 20 SEC a opět se obnoví kolem 2030 SEC. Tak to není anomálie, ale jev, který nastává každý den. Mám jen jednu anténu a tak při našem pravidelném skedu s bráchou OK1USP a Jirkou OK1DDQ , maják vždy na chvíli vypnu. (Sked máme téměř každý den na 3542 kHz a nebo na záložním 3543 kHz, je to spíše takový kroužek pro udržování znalosti CW a provozujeme jej při malém tempu 21WPM, klidně se můžete přidat). Podle předpokladů je šíření iono odrazem v pásmu 160m zatíženo vyšším útlumem, než na jiných pásmech. K tomu se přidává i to, že moje "pádlovka" je na 160m opravdu pádlovkou. Je jen ve výšce asi 16m a to je opravdu málo ( to je objev co? HI). Ztráty na přizpůsobení tohoto lambda čtvrt drátu taky nebudou zanedbatelné. Proto jsem byl překvapen, že to vůbec někdo slyší. Reportů však moc nepřišlo a tak se výzkum přemístí do oblasti původního záměru- zkoumání využití povrchové vlny pro local spojení. Maják tedy brzy přemístím do přírody (právě z důvodů toho, že mám jen jednu anténu). Tam však bude anténa ještě více zkrácena - cca 20m a bude ještě níže. Nepředpokládám tedy, že by to někdo odrazem vůbec zachytil. Ale budu Vás informovat. Když jsem maják spouštěl, měla baterie asi 4,1 V. Teď má kolem 3,70V. Tedy výkon majáku klesá. Jestliže na počátku měl asi 5-10mW, nyní to je prokazatelně již o 3dB méně. Při poklesu na 3V bude výkon nižší asi o 8dB, tedy maják již bude pracovat s výkonem kolem 500uW. Tedy i Váš příjem bude čím dál slabší. (To ALC mi moc nefunguje HI). Jinak mne Ruda OK1FFI upozornil na jeden projekt, který může být brán jako vzorový - využití 160m pásma pro local spojení v úseku 1950 až 2000 kHz. Nezkoušel to někdo? Nemá někdo překreslen tišťák?

http://pa3ang.nl/wp/archives/221

Zde nahrávky Rada OM0CR ze dne 4.3.2015

17_38LW(mp3)
18_25LW(mp3)
21_01LW(mp3)


Je to jasné - 5mW na TOPu je obrovský výkon a budeme muset jít dolů.

Dnes 3.3. jsem ve večerních hodinách dostal od Petra OK2WA následující Email.
Ahoj Milane, 

tak jsem to proladil a Tvůj maják na 160m chodí to i u mně ( 266 km) Nahrávky jsou z dneška, cca 20:20 GMT.

Jedna nahrávka je na FT950, druhá na 817. ANT stále stejná = delta loop pro 80m. Obě rádia mají zapnuty předzesilovače a zejména u 950ky jsem si vyhrál s nastavením ( 300Hz filtr, 2x předzesil, notch filtr pro eliminování rušení na blízké fq ) . Nahráno obyčejným telefonem.

Tedy 5mW je stále ještě dost....

72, Petr OK2WA


FT817
FT950

Další záznam pochází z doby okolo 22.30 UTC.
OK2WA


Současně poslech majáku hlásí i Dan OK2PVX - S3-S6. Není problém snížit výkon, mám zde ATT až do 41dB. Očekávám však rapidní zhoršení podmínek a tak bych ovlivnil Vaše měření. Pokud se maják bude chovat tak jako v pásmu 80m, pak jeho výkon bude klesat s klesajícím napětím (údaj U) a to až na asi 1mW při U=3,00V. Tedy uvidíme.

Reporty OM0CR z dnešního rána

ReportLW
Report_INVVEE

Rado píše:
Ked som sa vratil z vecero o 19:15 UTC uz som tvoj majak nepocul, ale o 19:35 to zase vyliezlo. Nahravka je z 19:40. Porom este v noci o 23:43 a rano ked som vstaval o 3:33 a 3:39. Posledny zaznam je na vecko a je to slabsie, ale len na tajto nahravke, intenzita signalu kolise.
Minule som sa asi zle vyjadril o tom LW je to z CU pocinovaneho izolovaneho vodica 0,5. Len to vecko je ocelove.


Rado OM0CR

Rado asi od 1900 do 1930 byl maják vypnutý, měl jsem sked HI. Tak to je každý den sri, anténu mám jen jednu.Reporty OM0CR (maják 1999,65 kHz) z večera 3.3.2015
Zatím se následky erupce  neprojevily. Rado dnes poslouchal na svůj dlouhý ocelový drát následovně.

1700UTC
1733UTC
1807UTC
1830UTC

Zdá se, že Radovi to na 160m poslouchá excelentně. Ale počkejme si na reporty od Pepíka OK1BJH, ten na 80m kraloval.

Aha - byl to jev asi související se včerejší erupcí....

Zdálo se mi krajně podezřelé, že by QRPP signály včera tak nádherně fungovaly. Příčinou však asi bylo toto:Ještě lépe je to vidět na videu. Zkrátka zázraky se nekonají a vše se jednou vysvětlí HI. Co píše Rado.

Ahoj Milan 

Som rad ze ta to potesilo a aj ja sam som velmi prekvapeny. Je to aj ciastocne sposobene tym ze v tejto casti pasma mam dokonaly klud, bez QRM. Len ked som zapol zdroj od notebooku ze si to nahrajem nahle tvoj signal zmizol v akomsi sume, tak som tu nahravku musel robit len na akumulator.

Priebezne som tvoj signal monitoroval posluchom kym som nesiel spat asi kazdu hodinu. Naposledy o 23:00 UTC a cely cas bol signal stabilny ako na nahravke. Potom som siel spat. Az rano som vstal o 5:00 UTC to u nas uz svitalo a bolo uz skoro ako cez den, slnko este nevyslo, tak zapnem RIG a tvoj signal tam stale bol, o poznanie slabsi ale stale citatelny. Tak predpokladam ze to bolo u mna pocut celu noc. 


Ahoj Rado OM0CR

Tedy asi v brzké době signály majáku se opět stanou neslyšitelnými. Uvidíme, jestli to bude již dnes nebo zítra.


Změna vysílacího schématu majáku 1999,650 kHz
Pásmo 160m je tak zajímavé, že nemá cenu maják vypínat (synchronizovat ho na východ a západ sluníčka). Rozhodl jsem se tedy ho nechat běžet v trvalém režimu nepřetržitě i za cenu toho, že až ho umístím do přírody, bude životnost baterií jen asi 7 dní.
Zatím tedy běží do domácí antény v lokátoru JO70MS. Výkon je nastaven na cca 5-10mW. Co se udává:
  1. 8sec dlouhá čára - změření síly pole
  2. 2x značka OK1IF/B
  3. Výkon
  4. JO70MS
  5. Napětí baterie (desetinná čárka je vyznačena písmenem R)
  6. Velikost osvětlení (při naprosté tmě D=0R00V, při plném osvětlení D=6R30V)
  7. Teplota
  8. Minimální teplota
  9. Maximální teplota
  10. Loop (počet cyklů vysílání telemetrie, nulování max a min teploty dochází při údaji  L=480, při vynulování začíná cyklus vysláním tří písmenek S)
Zde je nahrávka:

BEACON 1999.65 MHz (wav)

Případně ukázka na youtube

http://youtu.be/VouGKAMZbyQ

ŠOK PŘIŠEL ZE VZDÁLENOSTI 481 KM A ZASLOUŽIL SE O NĚJ RADO OM0CR A JEHO OCELOVÁ ANTÉNA


Když jsem 2.3.2015 spouštěl na kmitočtu 1999,65 kHz maják (lištička 5), zamýšlel jsem se, k čemu to vlastně bude. V pásmech 80,40 a 30m jsem měl odzkoušeno, že naděje na spojení QRPP je hlavně při anomaliích. Ta mohou být vlastně jen dvojí.
O Es vrstvě zde toho nebylo mnoho řečeno, ale je to ten známý většinou letní efekt dlouhé čáry v ionogramu, která je ve výšce přibližně 100 km. Pamětníci pamatují naše pokusy s Radkem OK1VRR, kdy jsme učinili spojení v pásmu 80m za pochodu. Dodnes vzpomínám na krásné spojení na soutoku Teplé a Studené Vltavy, kdy jsem při natahování antény ve výšce pádel "šlápl" do něčeho teplého a mazlavého. (Od té doby vždy pozorně sleduji ne drát, ale místo před sebou). Zkrátka Es vrstvu pozná každý. Je to mrška stěhovavá a jak rychle se vytvoří, tak rychle zmizí. Kdysi jsem rychlost jejího pohybu určoval pomocí majáku OK0EU. Bohužel dnes již nevím, který zázněj je odkud HI. Podle různých měření vlivem vytvoření Es vrstvy s porovnáním s klasickým šířením např. v D vrstvě (to je ten dokonalý tlumič), signál najednou naroste asi o 25 dB. To je, jakoby jste zvětšili výkon vašeho vysílače asi 250x. Tedy místo Vašich 200mW najednou máte k dispozici 50W. Ano Es vrstva je dokonalý odražeč (plechové nebe). Bohužel má tu vadu, že se nedá dost dobře odhadnout kdy začne a kdy skončí. Jediná možnost je stále sledovat ionogram. Bohužel naši přátelé v Průhonicích na nás kašlou. Zveřejňují nový ionogram jen každých 15 minut a to se zpožděním až 12 minut. To je pak k ničemu.

Franto OK1DCP nedalo by se s tím něco dělat?

Směrnicový efekt dnes už zajisté zná každý a dokáže ho efektivně využívat, zvláště v oblasti QRPP vysílání. Sám tento efekt využívám v době důležitých QRP závodů a nazývám ho "matení protistanic" - efekt MP. Všichni vědí, že v takovém závodě, jako je CQ WW s QRP výkonem nemáte šanci dávat výzvu. Pokud se Vám to v nějaké mezírce povede, tak jen na pár minut, aby Vás někdo za chvíli "zašlapal" do země. Přitom výzvu nutně potřebujete. Tedy pomocí efektu MP si vyhlídnete okamžik směrnicového efektu a chováte se jako stanice QRO. Těch až 30dB, co v tu chvíli získáte je tak fantastických, že se někdy udržíte na kmitočtu až desítky minut. Jirka OK2RZ mi vždycky říkával: "Povídal Milan OK2BYW, že jsi byl nějak podezřele silný". Ano, to je ten efekt. Zrovna tak se dá sledováním ionogramu odhadovat úspěšnost spojení s DXy a to zvláště v pásmu 80 a160m (ale nějaké neověřené tajemství si ještě uchovám HI). Znovu však opakuji, zpožděním získání ionogramu až o 12 minut toto vše padá.

Tedy co jsem čekal při spouštění majáku lištička 5 na kmitočtu 1999,650 kHz?

Co vůbec víme o tomto magickém pásmu?
Pro své pokusy jsem se chtěl zvláště soustředit na šíření povrchovou vlnou. Již dlouho každý ví, že spojení do 10 až 15 km je stabilní, bez úniků. Zkrátka ideální pro místní spojení. Zde oproti VKV může vadit jen nutnost větších antén. Při spuštění majáku jsem chtěl udělat tedy lištičku 5 a postupně ji vzdalovat od mého QTH a přitom dlouhodobě měřit útlum. Závěr celého projektu potom měl být v tom, aby se ověřila co nejkratší anténa typu "pádlovka", která by umožňovala snadné spojení po Šumavě. Ještě jeden aspekt je zde důležitý.

Tak a teprve nyní se vrátím k jádru věci. Po spuštění majáku jsem zavolal Karlovi OK1JRU, aby si maják poslechl. Na vzdálenost cca 1,5 km dostávám na těch pár mW report 599. Volám tedy známému TOP amatérovi - Milanovi OK1IW. Od něj report na vzdálenost cca 5km opět za 599 (přesně). Vše tedy podle předpokladů. Už to pomalu chci vypnout a přemístit někam do přírody, ale rozhoduji se to ještě nechat běžet přes noc. Rychle ještě píšu na web zprávu o spuštění a jdu spát.

To co me čekalo ráno je šok. Od Rada OM0CR dostávám Email:

Ahoj Milan

Prednedavnom so objavil tvoj web a zapacili sa mi tvoje testy s QRPP, a tak sa snazim tych co pracuju na PIXIE 4 podporit tym ze s nimi urobim QSO. Este nemam vsetkych urobenych a tak mam co dohanat HI.

Dnes som objavil ze si spustil dalsi test na 160m pasme, a bol som sam prekvapeny ze tu nieco pocujem na 1999,66 kHz. Moj loc: KN09PE.
Posielam ti nahravky urobrne na dve anteny v case od 18:15 do 18:30 a 18:45 az 19:00 UTC
Subor oznaceny lw som nahral pocuvanim na LW smer juh-sever dlzky asi 175m vo vyske 1,5m nad zemou prisposobeny cez L-clanok.
Subor oznaceny invvee som pocuval na inv vee so stredomm vo vyske 10m a dlzky 2x37m a k tomu su paralelne pripojene droty 2x19m a 2x9,5m. Vsetko je to len zo snur na pradlo kde je ocelove lanko, ktore vraj nevysiela. Nemam to prisposobene ku koaxialu, ktory je dlhy asi 30m, len som tam priamo zapojil koniec koaxialu a vlastne aj na to vysielam HI.
Na to vecko je viac pocut QRN.
RIG pouzivam IC 756 s jednym 500 Hz filtrom. Asi v decembri 2014 som vykon stiahol na 5W a od vtedy s tymto vykonom robim co sa da.

Prajem ti vela uspechov s testom.

73 Rado OM0CR

Tedy toto mne zaskočilo. Na vzdálenost 481km byl maják zachycen v tak dokonalé kvalitě. Jak je to možné? Co to tady zase funguje za fenomén?

18.15_18.30_2INV(mp3)
18.15_18.30_INV(mp3)

Zde jsou odpovídající ionogramy:
1815 UTC
1830 UTC

Další nahrávky:

1845_1900_INVVEE(mp3)
1815_1830 LW (mp3)
1845_1900 LW (mp3)
1845 UTC
1900 UTC

Při pohledu na ionogram mne nic nenapadá. Souvisí to tedy s rozpadem vrstvy D? Kdy vlastně v Liberci zapadalo včera sluníčko?

Liberec 2.3.2015 západ slunce 16.40 UTC

Tak to je divné, v době poslechu již dávno musela být vrstva D rozpadlá. Je to tedy jev stálý? Cožpak je možné takto poslouchat signál asi 5mW?

Prosím o spolupráci, maják nechám běžet delší dobu a prosím o nahrávky, byť jen náznaků signálu. Na to přeci musíme přijít...

Rado, ještě jednou díky za perfektní práci, jak se zdá, ocelová lanka na poslech  fungují skvěle. Nemohl by to někdo vymodelovat v nějakém anténářském SW? Během dneška asi upravím SW tak, aby to dávalo ještě údaj o tzv. LOOP, což bude údaj o času, který nebude souhlasit s normálním časem. Jaký bude vztah k normálnímu času budu vědět jen já a všichni ti, kteří to skutečně uslyší. Bude to taková jistota, že se neděje něco divného HI.
Hurráá na TOP, pásmo našich dalších experimentů.

Test šíření QRPP signálů v TOP bandu zahájen....

Stošedesátka je úžasné pásmo. Jsou tací, kteří se ji věnují celý život a vše kolem berou jen jako rozptýlení. Její vlastnosti jsou známé a v nedávné době hojně využívané. Koneckonců Wehrmacht a jeho strategie spojení na krátké vzdálenosti (do 15 km) je všeobecně známá. RO021 byl uživatelem těchto vln v naší armádě. Vždy mne zajímalo šíření povrchovou vlnou a útlum. Pro tento účel tedy dočasně na kmitočtu 1999.650 kHz běží maják o výkonu asi 5mW. Anténa je dosti špatná, LW42m (nemám rád čtvrtvlnné antény) a je relativně nízko asi v 16m. Maják je řízen Xtalem a využívá desku Pixie 4. Napájen je 3 tužkovými články (NiMH). Nepředpokládám, že by to někde mohlo být slyšeno, ale... Kdyby náhodou, prosím nahrajte to. Zatím jsem to udělal tak, že přibližně jednou za minutu je vyslána telemetrie.Pile up - PixieZvláště při směrnicovém okně je občas vidět výše uvedené HI. Zkrátka Ptákoviny vládnou světu. Měl jsem i dlouhé spojení s Danem OK1DIG. Prostudoval si Pixie a říkal, že do toho půjde. Opravdu víte do čeho jdete? Abych Vás odradil, pak zde dávám kus nahrávky spojení s Danem.

OK1DIG (wav)

Je to skutečně nádherný trénink pro závody. Dokonce dnes ta rozhlasová stanice hrála jak Bethovena, tak později Jazz.


Někteří z Vás si hrdě Pixie 4 umístili i na QSL.


Někteří z Vás si stěžují, že nemohou navázat žádné spojení. Ano, výkon 200mW je opravdu malý (i když z hlediska majáků obrovský). Ale nezoufejte, kontrolujte svůj signál na RBN. Pokud je tam např. toto:Pak je to normální stav, kdy Vás třeba nikdo nezavolá. Větší šance je samozřejmě při "směrnicovém efektu". Tedy musíte si ho sami pohlídat. Hodně úspěchů.Lištička2 s novými bateriemi "on air"

Včera 27.2. jsem se konečně dostal k výměně baterií. Tentokrát jsem měl doma jen zinko uhlíkové a tak pravděpodobně životnost bude menší. Nechtělo se mi však tahat do přírody počítač (kvůli přeprogramování) a tak chyba v SW tam stále zůstává (špatně určuje minimální teplotu při mrazu). Snad však už mrznout nebude. Při zapnutí si systém změřil napětí baterie 4.64V. Doma jsem pak naměřil oproti 3V, zvýšení výkonu cca o 8dB. Tedy výkon by nyní měl být někde mezi 2 až 3 mW. Anténa zústala stejná - 17m LW. Snad jen pro připomenutí - freq 3580.22 kHz. Vysílací schéma synchronizováno s východem a západem sluníčka.


Never Ending Pixies....

Dnes jsem dostal poštou Krystaly 3560 kHz a 10116 kHz. Srdce mi krvácí, protože jeden krystal s poštovným vyjde cenově jako celá Pixina včetně poštovného. Budu se muset někde porozhlédnout. Měl jsem zde ještě dvě stavebnice a tak první krystal šel do jedné a druhý do druhé. Předělal jsem jen Píčlánek a z nedostatku BSY34 jsem na směšovač osadil nějakou KC509 vybagrovanou z nějaké desky regulátoru (beta = přes 500)
Bez nejmenších problémů se vše povedlo a tak jsem vlastně začal plnit 3bandový JDCDXCC (to je krásná ptákovina). Krystal pro 80m band pracuje s paralelní rezonancí a tak jsem trošku výše než je na krystalu napsáno. Pro odskok cca 600 Hz vychází kmitočet Pixiny na 3560,65 kHz. Nejprve jsem se rozčiloval, ale pak jsem usoudil, že to až tak špatný kmitočet není.
První spojení bylo s Karlem OK1JRU a následovalo spojení s bráchou.

OK1USP Pixies 3560,7 kHz (wav)

Na 30m bandu jsem trošku níže - asi 10115,8 kHz, ale také je to dobré. Zkusil jsem zatím jen jedno spojení:

HB9WG Pixies 10115,8 kHz (wav)

Zde hraje nějaký rozhlas, ale je český a to je příjemné HI.Flotila Pixies - zleva:
Lištička 5 s anténou pro foxoring, Pixie pro 80m, Pixie pro 40m, Pixie pro 30m. Parametry jsou skoro všude stejné. Při napájecím napětí kolem 9V je výstupní výkon kolem 300mW. Teď mi tady zbývají krystaly 7023 kHz. Klidně je vyměním za nějakou jinou HC49. Chtěl bych ještě udělat jednu pixie na 14060 kHz a pak mne šíleně láká "Kmitočet něco pod 2000 kHz". Zkrátka ty RO021 měly něco do sebe. Vymýšlím ještě nějakou krabičku, i když Jarda OK1MKX to již vymyslel (to je ta posledni PIXIE v krabičce na kmitočet 7030 kHz).
Zkrátka zná někdo lepší Batličkovo rádio za necelé 200 Kč?


Lištička 4 v provedení MO

Myslím, že už by to s těma liškama mělo skončit. Tento projekt je uzavřen. Zkrátko vzniklo něco, co za pár korun má široké využití, od majáku balónu (SW SPUTNIK 3), přes běžný inteligentní beacon až po měřící přístroj "Pípák". Přesto chybělo ještě něco, co jsem si nechal na závěr. Běžná liška pro závody ROB. Protože v procesoru zbylo ještě asi 200 byte paměti, vyřešil jsem to jako universální lištičku. Zkrátka pokud na desce PS zkratujete dva body (třeba pinzetou) a připojíte napájení, pak se program větví a bude stále dokola hrát "MO" (nebo co chcete). Neodpustil jsem si tam však udělat jednu smyčku, kde po 4 minutách se přehraje napětí baterie a aktuální teplota. Myslím, že dobíhající závodník tyto informace nutně potřebuje ke své spokojenosti :).

Úprava HW je jednoduchá - viz. schéma


Zkrátka pokud používáte desku od PIXIE4, pak stačí dát drátovou spojku do místa, kde původně je elyt CP3. Tím vlastně si přivedu napětí z procesoru (měřící napětí) na otvory pro připojení sluchátek. Jestliže pak tyto dva otvory zkratuji před spuštěním a to buď pinzetou a nebo zasunutím zkratovacího jacka, pak vlastně procesor při měření napětí baterie změří 0V. No a pak už stačí jen větvit program.Na obrázku je lištička 5 (vybavená anténním konektorem a jackem pro zkratování) a lištička4 u které musím zkratovat dva body na tištěném spoji. Jak jednoduché HI. Verse programu V3.02.
Jinak normáílní činnost si můžete prohlédnout ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=0s17IQtjYO8&feature=youtu.beLištička 4 on air, tentokrát na 3579.73KHz

Tentokrát ji testuji do domácí antény. Bude tedy po omezenou dobu pravděpodobně dobře slyšitelná. Vznikla opět úpravou ze stavebnice Pixie 4. Zde jsou fotky vzniku, časem to blíže popíšu.Naměřené parametry:
Kmitočet 3579.73 kHz
Výkon 44mW při 3.80V do 50 Ohm
Potlačení 2. harmonické >50dB
Potlačení 3. harmonické >50dB
Nechám to zkušebně běžet do zítřejšího večera (10.2.2015), kdy to vypnu. Všimněte si, že jsou kompletně použity komerční cívky. Neměl jsem 2uH, tak jsem použil dva kusy 1uH v sérii.


Brácha OK1USP a jeho Pixie4

Brácha mi poslal nahrávky z jeho Pixie4 a současně i ze známé CRK-10A. Opravdu skvělá nahrávka. Vlastně vůbec nevadí, že Pixie4 nemá na vstupu selektivní člen (no vlastně měla, protože brácha používá L článek).

Pixie4 (wma)
CRK-10A (wma)

Samozřejmě brácha má provedenou úpravu a zvýšen zisk LM386 na 60dB. Stále nechápu, jak dva tranzistory mohou tak pěkně hrát HI.Lištička 3 v provedení OK1MKX/B

V rámci výzkumu šíření super malovýkonných elektromagnetických vln v době šedé zóny, připravujeme s Jardou experiment 1mW dočasného obsluhovaného majáku. Možná to bude zajímavé i pro Vás. Zde je jednoduchý manuál:
Samozřejmě tento "neslyšitelný" maják uslyší málokdo z Vás. Přesto však existují anomálie šíření, kdy to teoreticky je možné. Zajímavé bude sledovat vliv fokuzace ionosféry, zvláště s výskytem Es vrstvy.
Pokud někdo má pocit, že by to potřeboval také a nechce se mu psát program, pak samozřejmě se ozvěte. Cena naprogramovaného procesoru vychází asi na 150 Kč.