Soty a pásmo 60m? Zatím veliké zklamání...

Když jsem před X lety četl poznámku Karla OK1HCG, jak vyjel na svoji první SOTU, nedalo mi to, abych si nezjistil více. Od té doby "sotování" patří k mým pravidelným aktivitám a to zvláště v oblasti Jižních Čech. Je to zajímavý a přitažlivý způsob, jak se dostat do neznámé krajiny. O "sotování" toho bylo napsáno již dost. V našich počátcích jsme začínali v oblasti slunečního maxima a tak jen vyslání výzvy "CQ SOTA" znamenalo neskutečný pile up, kde z jednoho kopečka se dalo za 20 minut udělat třeba i 30 QSO i více. Většinou jsme byli spotováni a tak pile up neustával. Mezi tím však tvrdě kráčíme do minima sluneční činnosti a tak se plno věcí změnilo. Běžný sluneční tok SFI je někde kolem 68, což kromě nízkých kritických kmitočtů má další nepříjemný účinek a to je zvýšený útlum. Když ještě před asi 5 roky jsem jel na Sotu, používal jsem někdy jen RockMite na 40m pásmo s výkonem cca 500mW. Přesto jsem ta povinná 4 spojení lehce zvládl a to bez pomocných technických prostředků. Dnes je situace úplně jiná. Většinou dosáhneme soty někde kolem oběda. Pak takový typický ionogram vypadá následovně:Z přiloženého obrázku je možno vyčíst, že je Es vrstva s použitelným kmitočtem kolem 3,5 MHz. Bohužel však tento jev je možno využít pouze pro jeden skok na vzdálenost kolem 100km. Garantuji Vám, že na 80m neuslyšíte ani nohu. Tedy 80m není na soty použitelná.  Ionogram je rozsekaný  a jasně říká, že při použití pásma 40m budou stanice cca do 700km v přeslechu. To je velice mrzuté, protože nepozdravíme kamarády z OK a většinou ani z DL (blízké). Většinou pak děláme stanice z jihu EU (HB, I) a nebo z PA a Anglie. Bohužel je zde už veliký útlum a tak je to s reporty 449, 559 atd. Zkrátka hoši s námi mají problém.  Ve své naivitě jsem si představoval, že ideální pásmo bude to nové a to je 60m. Vybavil jsem svoji SOTA flotilu i novými bedýnkami.
Mechanická výroba bedýnek - OK1USP (díky brácho).

Co se týká vysílacích parametrů, pak výkon je přibližně u všech stejný a to je tak kolem 3W. Samozřejmě poslechové vlastnosti QCX jsou na daleko vyšší úrovni než u Rozkmitů. Přesto by to nějak zvlášť při dobrých podmínkách nemělo vadit. Podotýkám, že Rozkmity mám laditelné v rozsahu přeladění varicapu. Tedy většinou tak v rozmezí 1kHz. Mám tím zaručeno, že se dokážu přesně naladit na stanici, která je třeba přesně mezi dvěma používanými kmitočty rozlaďování (u dvoukmitočtové verse). Dosahuji toho za použití D/A převodníku procesoru. (Někde dole je ten program popsán). Jak přizpůsobuji dlouhý drát 21,3m na 40m jsem již popisoval. Je to jednoduchým L článkem, kde z výstupu vysílače jde sériově indukčnost cca 6,5 uH a pak k zemi (u antény) ladící kondenzátor. Toto uspořádání celkem vyhovuje pro drát v normální výšce tak kolem 6m. Je to klasické přizpůsobení vysoké impedance drátu lambda půl. Původní záměr pro pásmo 60m byl ten, že se drát pomocí dalšího pomocného drátu prodlouží na délku někde kolem 27m a bude se v pásmu 60m opět ladit lambda půl. Má to však jednu chybu, že bychom museli při přepínání pásem 40m a 60m stahovat anténu a "blbnout" s tím prodlužovacím drátem. Do toho se nikomu moc nechce. S bráchou OK1USP jsme tedy zkusili vyladit původní délku 21,3m i v pásmu 60m. Celkem bez problému to šlo, kde ona sériová indukčnost vychází někde kolem asi 4,5uH. Samozřejmě již neladíme vysokou impedanci a tak vliv kvalitního uzemnění je již znát (Většinou jako zem používám zabodnutý šroubovák HI). Uspořádání L článku je stejné. S velikým očekáváním jsem vyrazil na jarní soty, abych mohl konstatovat.
Při přechodu na pásmo 40m je pravděpodobnost spojení daleko vyšší i s tím, že do okruhu cca 500km je vše v přeslechu. Pravděpodobně jiná situace v pásmu 60m by nastávala v pozdním odpoledni, či večer. To však začíná již být útlum nižší i v pásmu 80m a tak použití 60m pásma je sporné. Na pásmech je i znát úbytek stanic (lovců), většinou bez pomocných prostředků se Váš pobyt na sotě prodlužuje. Stalo se již tradicí, že na vrcholu kopce je dobré provést sebeanonci za pomoci mobilního telefonu. Zkrátka zájem o soty trošku se změnami podmínek šíření poklesnul. Ale nezoufejme, třeba v létě se využitelnost pásma 60m zlepší.