Domácí závody ve 21. století? Prosím zrušte násobiče.....

Stále ještě existují v OK/OM závody, které operují s násobiči. Zkušenost z Holického poháru a dalších závodů jasně říká, že to co se zdálo ve 20. století gentlemanského věku jako šance pro dobré operátory se špatnými anténami výhodné, pak v novodobém věku se stává nástrojem k jejich zadušení. Proč vůbec vznikl násobičový systém? Úvaha byla správná. Jestliže se najde někdo, kdo má "silný" vysílač a stačí mu zůstat na kmitočtu s voláním výzvy, pak mu vypálíme rybník jeho nepozorností, že se nestará o to, co se děje v jeho okolí. Ten, kdo se ve 20. století "neudržel" v RUNu, měl šanci vyhledávat násobičové stanice a tak si rozhodujícím způsobem "vylepšovat" skóre. Dřív než se opět rozpovídám, znovu připomenu zákon domácích závodů:


Tak a jak je to s těmi násobiči? V době skimmerů si nemůže žádná stanice dovolit jen RUN mód. Díky skimmerům si užívají všichni, včetně těch, co mají "ztrátové antény". I Váš slabý signálek je okamžitě skimmerem zachycen a zobrazen v bandmapách těch "BIG GUNS". Oni o Vás okamžitě vědí a je v jejich zájmu si pro Váš signálek dojít. Tedy i tato stanice si užije minipajlapík. Tedy zavedení skimmerů nebyl krok zpět, ale krok dopředu, jak ovlivnit vliv "RUN" stanic a donutit je volat i nás QRPisty.

Příklad hypotetický č.1 (zcela smyšlený)

Za těchto okolností ponechání násobičů je nástroj ďáblův. Ale pojďme si to vysvětlit hypoteticky. Závod Holický pohár je závodem velice úspěšným, protože zde jde o peníze. (1. místo 1500Kč, druhé 1000Kč, třetí 500Kč). V současné době existuje tak 10 a více špičkových stanic, které jsou schopni ho vyhrát. Svoji šanci k vítězství mohou ovlivnit hlavně PA stupněm a pak taky nečestným způsobem. Stačí se třeba domluvit se stanicemi z vlastního kraje (liberecký, plzeňský..) o tom, aby se zúčastnili. Ale předem je upozorníte, že většinou vyhrává OK1MNV, nebo OM3PA a tak ho prosím v žádném případě nesmíte udělat. Tím on nezíská násobič a jeho šance k vítězství se podstatně zmenší.

Samozřejmě toto je hypotetický a smyšlený případ a zcela určitě by to ty stanice v libereckém kraji a plzeňském kraji neudělali (samozřejmě by to neudělali i v OM i když je Peter jim sympatický). Ale možnost zde je. Tedy prosím "ZRUŠTĚ V HOLICKÉM POHÁRU NÁSOBIČE". Závod bude pak korektnější.

Příklad hypotetický č. 2 (opět zcela smyšlený).

Předpokládejme, že mám možnost využívat značek dvou kolektivek s koncovým násobičovým písmenkem Z a třeba i L (platí pro závody MWC a OM activity contest). V průběhu závodu mi závodní deník ukazuje, že na pásmu není jediná stanice s koncovým násobičovým písmenkem Z a L. Podle regulí závodu mi tedy stačí udělat třeba na tu kolektivku 4 spojení (páté se mnou - hypotetické). Tím pádem i při neposlání deníku se mi to započítá. Samozřejmě si musím dát pozor na to, abych neudělal třeba Pepíka OK1AY, který většinou v těchto závodech vítězí.
Tak co říkáte, je to smyšlený a hypotetický případ? Asi ano, ale je to teoreticky možné?

"ZRUŠTE NÁSOBIČE V ZÁVODECH TYPU MWC A OM AKTIVITY CONTEST", závod se stane korektnější. Násobiče ve 21. století v domácích závodech jsou jen nástrojem ďábla HI.

Poznámka organizátorům domácích závodů.

Pokud chcete udělat závod takový, který rozliší schopnějšího operátora od méně schopného (o tom to snad vždy bylo), utvořte podmínky takové, aby nikdy nedošlo k saturaci. Aby zkrátka bylo vždy co dělat. Těžko vychováte plno nových závodníků. Máte však jednu možnost, zkraťte buď závod (Závody veteránů), nebo zaveďťe více etap (OM activity, KV provozní závod). Že to jde jasně ukazují závody, které už existují - CUC, Nedělní závod (jsem hrdý na to, že u jejich vzniku jsem byl HI).