Přeladění filtru QCX mini na kmitočet 500Hz

Jakmile jsem zprovoznil nový QCX mini, okamžitě jsem byl otráven nastavením OFFSETU na 700Hz. O tomto problému bylo v různých pramenech psáno mnohokrát. Je to šíleně nevýhodné a přesto je to stále ještě u někoho takto nastavováno. Proti gustu žádný dišputát, ale ospravedlňovat takové nastavení může snad jen porucha sluchu, kdy dotyčný jedinec "neslyší" nízké kmitočty. U běžných TCVR typu QCX a QCX+ je přeladění bez problému. Návod je třeba zde:

https://www.qrp-labs.com/qcx/qcxmods

Většinou se mění rezistory podle tabulky, v závislosti na požadovaném středním kmitočtu NF filtru. U QCX mini je to však problematické. Filtr je vytvořen SMD součástkami a tak se do toho nikomu nechce. Bráchu OK1USP však napadla myšlenka, že nebudeme měnit rezistory, ale změníme kapacity filtru. Protože přelaďujeme směrem k nižším kmitočtům, budou vždy kapacity filtru vyšší než v originálu. Týká se to následujících součástí:

  Platí pro kmitočet 480Hz

Platí pro kmitočet 530Hz

Pokud by si to někdo chtěl dopočítávat sám, pak jsem připravil soubor v excelu:

Výpočet

V prvním modrém řádku je vypočítaná celková hodnota kapacity odpovídající kapacitám C13, C14.....atd. Kapacity C15 a C53 jsou zapojeny paralelně. Pokud necháme na desce originální součástku, pak v zaleném sloupci je dopočítáno, jakou hodnotu kapacity musíme paralelně přidat k originální součástce. Celkem to není kritické a rozptyl hodnot do 5 procent je přijatelný. Tedy k originální součástce přidáme s vrchu paralelně další SMD součást vypočítané hodnoty. Neměl jsem k dispozici jinou velikost SMD než 0805 (je větší než originálně použité), ale nakonec to připájení je docela snadné.Součástky hledejte v červeném čtverci. Jsou označeny sítotiskem. Tato úprava má tu výhodu, že se snadno dá vše navrátit. (Díky brácho za ideu).

Nevýhody tohoto řešení:

 
Hans se zřejmě tímto projektem živí. Dokázal během 1 týdne prodat 1000 kusů těchto stavebnic mini. Jeho projekt není otevřený a tak nemáme přístup k jeho programu. To nám sice nevadí, ale..... Při první koupi QCX jsem okamžitě Hanse upozorňoval na to, že v programu má chybu (klíčování). Trvalo mu 3 roky než tuto chybu eliminoval (stále i když zřídka se vyskytuje i u poslední verse programu). Hans pravděpodobně nemiluje CW tak jako my. Tím pádem s ním není řeč na téma, aby nepoužíval naladění filtru na 700Hz (offset). On dokonce ve svém programu má i DSP filtr se středem na 700Hz. Vše pak zpracovává na tento kmitočet (Dekoder CW, S metr).  Jakmile vy přeladíte hardwarově CW filtr, pak Vám nebude ukazovat S metr. To vlastně vůbec nevadí, protože tento S metr pracuje jako ukazovátko a to dokonce lineárně. Vlastně je to k ničemu. Že budou i problémy s dekodérem CW, tak to telegrafistům asi též nebude vadit. Je však potřeba na to upozornit.

Pochopitelně při přeladění je nutné znovu nastavit položky menu (vyvážení). Jedná se o položky menu:

3.8   CW OFFSET (já mám nastaveno pro filtr 500 Hz na hodnotu 500)
4.8   Sidetone frq  (mám nastaveno na 500)
8.2    I-Q bal frq (0.500)
8.3   Phase Lo (0.440)
8.4   Phase Hi frq (0.560)

Pak samozřejmě musíme vyvážit I/Q a tedy podle návodu nastavit řádně položky menu 8.8, 8.9, 8.10.

Přínos této úpravy je úžasný. Změní se i Q filtru a úspěšně se filtrují šumy a QRM.
Hodně úspěchu a nebojte se HI.