Jak klíčovat KX3 z programu N1MM?

Spolu s TCVR KX3 je dodáván kabel KXUSB, který je vlastně hlavním komunikačním spojem mezi KX3 a PC. Asi nikdo z Vás nebude mít problém s jeho pomocí naprogramovat nový Firmware, či ovládat tranceiver. Horší to však je, pokud chceme z programu N1MM klíčovat CW. Zde jsem se dosti natrápil a dokonce jsem již přemýšlel o tom, že si zakoupím winkey, který by toto vše vyřešil. Nakonec jsem používal různé kombinace a to např. starý počítač s LPT. Z USB jsem KX3 ovládal a přes LPT a jednoduchý interface tranceiver klíčoval. Bohužel tento počítač mi odešel do věčných lovišť. Používal jsem tedy další port, vytvořený pomocí krabičky USB Interface II. Bylo to šíleně neohrabané a málo spolehlivé. Nakonec jsem se osvítil ze stránek BG6JJI
http://crac.rachina.org.cn/forum/simple/?t313172.html

http://k4mtx.wordpress.com/2013/06/08/update-kx3-how-to-configure-n1mm-to-use-function-keys-to-send-cw-without-additional-cables-or-hardware-like-winkeyer/

Ten zde rafinovaně používá makra KYVíce je popsáno výše. Jak to mám nastavené já v programu N1MM je zde:


V programu N1MM pak mám pod funkčními klávesami F1 až F12 následující:


Není to sice ono a asi daleko výhodnější by byl onen winkeyer, ale funguje to. Samozřejmě např. nefunguje změna rychlosti klíčování z N1MM (musíte změnit knoflíkem na KX3), případně např nejde provádět automatické klíčování s pauzou atd. Ale zaplaťpánbůh, že fungují základní makra.