Pseudosterefonní příjem

 

Když rozdělíme přijímaný signál (fonický nebo telegrafní) do dvou kanálů o různých kmitočtově-fázových charakteristikách a přivedeme tyto signály na stereosluchátka,dostaneme zvětšení efektivního odstupu  signál-rušení.Ulehčí to značně

„vylovení“ žádaného signálu a koncentraci při jeho příjmu.

   V zapojení filtru jsou použity čtyřnásobné operační zesilovače LM124.Zkušení konstruktéři mohou zapojení lehce zmodifikovat a použít běžně dostupné typy nebo šuplíkové zásoby.

Schéma zapojení je na obr.1 a kmitočtové charakteristiky na obr.2. Obrázek 3 představuje rozdíly v posunutí fáze i zpoždění  přenosu mezi oběma kanály.Výsledkem působení filtru jedno ucho dostává signály o nízkých kmitočtech o něco dříve a ve větší síle než ucho druhé.Situace je opačná pro signály o vyšších kmitočtech.V průběhu ladění  na protistanici má operátor dojem, že signál se přesouvá z pravé strany do leva nebo obráceně.

   Nastavení obvodu spočívá nejdříve na takovém nastavení potenciometru P2, aby telegrafní signál o  kmitočtu 700-800Hz byl slyšet stejně silně na obě uši.Potom si naladíme signál RTTY a zkorigujeme nastavení potenciometru tak, aby kmitočty „mark“ i „space“ byly co nejlépe rozpoznatelné.

  Zapojení na základě koncepce G6Cj a G3OTK bylo vyzkoušeno DL7VFS a bylo opublikováno v časopisu Funk 2/2003

 

                                                                                         Krzystof Dabrowski  OE1KDA

 

 

Swiat radio 5/2004  str.55

ORIGINÁL ČLÁNKU