Měření na TCVR QCX...
Dnes jsem se konečně dostal k tomu, abych přeladil nf filtr TCVR QCX ze 700 Hz na 480Hz. Návod máte na stránkách QRP labs.

https://qrp-labs.com/qcx/qcxmods.html

Zapůsobilo to fantasticky. Tedy, zaprvé jsem se dostal do oblasti, kde jsem zvyklý. Za druhé, zde mám nějaké divné rušení. Úprava vedla k tomu, že TCVR přestal šumět a začal být velice "friendly". Bráchova věta o QCX je již všeobecně známa:

"Člověče, to snad je lepší jak můj Kenwood TS590SG".

Nejprve jsem se této větě smál. Po různých měřeních, jsem dospěl k názoru, že to asi bude pravda HI. Jednoduchá konstrukce s fázovým potlačením druhého postranního pásma, podle mne i potlačuje rušení charakteru pulsního. Podívejme se na základní parametry:

Performance measurements by Wd WA4MZS

Ed made some interesting measurements of his 40m QCX serial number 354 (see also builders' photos page). QCX 80m měření:

Napěťová sonda byla 1:10. Tedy TCVR dosahuje výkonu kolem 4W. Tvar značky je dokonalý, potlačení vyšších harmonických dostatečné. Opravdu parametry lepší, jak některé profi TCVR. Potlačení parazitního vyzařování lepší jak 40dB. Signál tohoto TCVR se může bez problémů zesilovat až na hranice několika kW. Musím Vám vyrobit nějakou nahrávku z pile upu. Je to fakt geniální stavebnice.Měření na TCVR QCX...
Dnes jsem se konečně dostal k tomu, abych přeladil nf filtr TCVR QCX ze 700 Hz na 480Hz. Návod máte na stránkách QRP labs.

https://qrp-labs.com/qcx/qcxmods.html

Zapůsobilo to fantasticky. Tedy, zaprvé jsem se dostal do oblasti, kde jsem zvyklý. Za druhé, zde mám nějaké divné rušení. Úprava vedla k tomu, že TCVR přestal šumět a začal být velice "friendly". Bráchova věta o QCX je již všeobecně známa:

"Člověče, to snad je lepší jak můj Kenwood TS590SG".

Nejprve jsem se této větě smál. Po různých měřeních, jsem dospěl k názoru, že to asi bude pravda HI. Jednoduchá konstrukce s fázovým potlačením druhého postranního pásma, podle mne i potlačuje rušení charakteru pulsního. Podívejme se na základní parametry: