Jak na naladění vstupní krystalové propusti čínských Rozkmitů?

Na vstupu Rozkmitu je jednoduchý krystalový filtr. Pokud používáme originálního schématu a nepoužíváme dva kmitočty, pak nastavení není problémem. Horší to je u Rozkmita dělaného na dva kmitočty. Protože náhradní schéma krystalu je obyčejný rezonanční obvod, je dobré střed filtru naladit do středu mezi dvěma používanými kmitočty. Jde to docela dobře i za pomocí signálního generátoru. Nejjednodušší postup asi je, nahradit kondenzátor C16 otočným kondenzátorem a pro nastavenou určitou kapacitu kontrolovat, zda na obou přijímaných kmitočtech je stejná výstupní úroveň signálu. Při změně kmitočtu pak musíme ve sluchátkách slyšet stejný zvuk (ne na jednom vysoký šumivý a na druhém dunivý nízký.) Pokud se nám to nepodaří, změníme hodnotu kapacity a postup opakujeme. Celkem to jde snadno. Každý máme asi jiné krystaly, u mne však nastavení přibližně vycházelo následovně:Pro Rozkmita na pásmo 80, 60 a 40m mi vycházely kapacity následovně:

80m   C15=47pF   C16=18pF
60m    C15=33pF   C16=16pF
40m   C15=33pF   C16=12pF

Pro pásmo 160m (používané kmitočty 1999,2 kHz a 1999,7kHz) je nutno filtr dosti brutálně "natáhnout" dolů. Je tedy vynechán kondenzátor C16 a paralelně ke krystalu je doplněna kapacita C cca 330pF.Emil OK2BPU je fajnůstkář a tak si udělal na vstupu 4 krystalový filtr. Já však zastávám názor, že u tak jednoduchého rádia nemá smysl dělat něco lepšího, než je to druhé. Pokud si trošku se vstupním filtrem nepohrajete, dopadnete jako já, kdy na SRH2017 jsem neměl dobře tento filtr naladěn a tak na 160m mi signály na jednom kmitočtu hrály dokonale a na druhém jsem skoro nic neslyšel HI.