Brácha OK1USP Vám nakreslil schéma úprav Rozkmita, který je ovládán D/A převodníkem..

Po delší odmlce a důkladném testování "laditelného" Rozkmita, se s Vámi chci podělit o získané zkušenosti. A jaké ty zkušenosti jsou? Musíme si hlavně říci, jaké výhody nám laditelný Rozkmit přináší. Z hlediska Karla OK1JRU a jeho věty - "Udělej mi tam RIT", vlastně umíme se rozlaďovat při příjmu. Z hlediska mého jsem rád, že jsem schopen se přesně naladit na protistanici. Sami víte, že v době SDR rádií jsme tak zcela automaticky přešli na užší filtry. Kde jsou ty doby, co nám filtr 500Hz vyhovoval. Sám zcela automaticky v závodech používám většinou šířku filtru 150Hz. Je to v závodech dnes již nutnost. Pokud mi tedy stanice vysílala mimo mé dva nastavené kmitočty, pak nebyla šance se dovolat. Tento jev jsem velice často registroval při volání stanic vysílajících z OFF. Idea a základní popis úprav Rozkmita je v návodu na:

Tune keyer V1.1T

A zde je schéma úprav:

Schéma Tune Rozkmit.pdfZkrátka a dobře procesor přes D/A převodník plně ovládá varicap. Rozhoduje o napětí na něm při příjmu a při vysílání. Ti z Vás, kteří se rádi zamýšlí, pak určitě napadne to, že by bylo možné takto ovládat i Pixinu. Vznikl by tím TCVR na úplně jiné kvalitativní úrovni a to za pár Kč. Až bude čas, tak jeden kus zkusím sestrojit a popsat. Určitě by to byl velice vhodný TCVR pro začátečníky. Zvláště nyní, kdy se Pixina prodává za cenu cca 80 Kč. Základem úspěšnosti takovéto stavby je však v tom, jak jsme schopni pomocí varicapu rozladit oscilátor. A to za pomocí napětí 0 až 5V (výstup z D/A převodníku). Docela dobře to jde s krystalem z Hamshopu 7030 kHz, případně i na vyšších pásmech.