TUNE Keyer verse V1.1

Už jste někdy proklínali Rozkmita a to tehdy, kdy se nemůžete přesně naladit na protistanici? Ano originál Rockmite (China) je dělán jen na jeden fixní kmitočet. Pokud použijete Shift Keyeru, pak máte kmitočty dva. To obrovsky zvýší užitnou výhodu tohoto jednoduchého a laciného TCVR. Ovšem pokud protistanice používá úzký filtr a vysílá mimo Vaše dva pevné kmitočty, pak není šance spojení navázat. Možná se někdo z Vás zamýšlel nad tím, jak to udělat, abych se na ní naladil. Přeci to musí jít, zvláště pokud protistanice pracuje na kmitočtu, který je v intervalu mezi Vašimi dvěma pevnými kmitočty. Samozřejmě pak můj offset bude menší než předtím, ale čert vem výšku zázněje. Hlavně, že se dovolám. Musím se přiznat, že mne toto napadlo též. Zvláště v pásmu 40m, kde Xtal jde pohodlně rozlaďovat o více než 1,5 kHz. Obvod Picaxe 08M2 je vybaven i D/A převodníkem. Bohužel ten je dosti nedokonalý, protože pracuje s převodem jen 5 bitů. Znamená to tedy to, že je schopen na svém výstupu generovat napětí jen v 32 krocích (5 bitů). Další nevýhodou je i to, že rozsah tohoto napětí při napájecím napětí 5V, dosahuje max. hodnoty 4,84V. Jedná se skutečně jen o napěťový výstup, kde zatížitelnost je řádově jen několik desítek uA. Když jsem si však ověřoval co tento D/A převodník umí, zjistil jsem, že výstupní napětí je velice stabilní a převod v nejhorším případě trvá jen několik mikrosekund. To je hodnota vynikající, která nám vyhovuje. Změřil jsem i náhodný Xtal 7030 kHz (hamshop), co bude umět v zapojení Rozkmitu, pokud budu napětí na varicapu měnit od nuly do 4,84V. Výsledek je zde.V žádném případě se nejedná o lineární záležitost. Dalším problémem je i to, že při zachování nutného offsetu je nutné, aby jednou kmitočet oscilátoru byl "nad" kmitočtem vysílače a podruhé "pod". Má to však i svoji výhodu, že pokud se budu ladit do nulového zázněje, pak v tom okamžiku kmitočet oscilátoru je shodný s kmitočtem vysílající stanice. Trošku jsem se při programování utápěl v linearizaci závislostí a vůbec s diskretizací této úlohy. Nakonec jsem křivku závislosti kmitočtu na napětí varicapu nahradil sedmi úsečkami. Tím jsem byl schopen udržovat offset v přijatelných mezích. Dalším velikým problémem je to, že pro vyšší rozlet při programování je nutná větší pamět než ony 2kB, které mám k dispozici. Musel jsem tedy zatím vypustit některé funkce, na které jste byli zvyklí u Shift Keyeru (a další by určitě slušely.) Nakonec dozrála k prvnímu testování verse, kterou jsem nazval Tune Keyer V1.1T. Úprava čínského Rozkmitu je celkem jednoduchá a je znázorněna na následujících obrázcích.
Zkrátka je nutné osamostatnit vývod z nohy č.7 (byl to u shift keyeru výstup pro klíčování). Jiná noha se nedá použít, protože Picaxe 08M2 má jen jeden DAC převodník a to právě na noze 7. To znamená, musí se vyndat odpor R22, aby nám LED nezatěžovala výstup a samozřejmě se musí tranzistor Q4 zapojit na výstup č. 6, což býval dřív výstup shift a nyní to bude hlavní klíčování. S tím je spojena i úprava, kdy je nutné přeříznout spoj na tišťáku (viz. obrázek). Pokud někdo osazoval tranzistor Q7, tak nyní je nutné ho vyjmout (jak už jsem kdysi psal, je tam stejně k ničemu). No a pak je nutné vyjmout trimr, tranzistor Q6 a rezistor R24. Výstup z DAC převodníku pak přímo vedeme na rezistor R4, který je připojen na varicap. Vše ostatní  zařídí již ony červené propojky. No a pochopitelně je nutné osadit nový procesor (nebo přeprogramovat ten starý). (Přeprogramování starého zdarma, jen za poštovné a balné 50Kč, ale musíte mi ho zaslat). Nový procesor s poštovným a balným za 150Kč. Nějak v poslední době nemám "spisovatelskou sílu" a bude chtít vše řádně popsat a zdokumentovat. Zatím tedy jen předběžný Beta návod. Pochopitelně změna na ladění se vyplatí pouze tehdy, pokud jsem schopen v rozsahu změny napětí z DAC převodníku uladit Xtal o více než 1kHz. Tedy pro pásmo 80 m to nemá smysl.

Tune keyer V1.1T