Dyádová a triádová HAM setkání,  aneb byli jsme spolu ve Starých Splavech

WIKI:

Dyáda vzniká interakcí dvou osob. Vztah těchto osob může být kladný, tedy že se rozhodnou spolu nějakým způsobem spolupracovat, či záporný, že mezi nimi vzniká soupeření. Aby kladný vztah osob nějakým způsobem vydržel, vyžaduje to od každého z nich zájem o společný vztah a zapojení se do něj. Členové dyády musí být ochotni poslouchat jeden druhého, snažit se pochopit jeho myšlenky a být schopni dojít ke společnému závěru. Postupem času vzniká mezi dvojicí v dyádě silné pouto, které je utvářeno společnými zážitky, sdílením svých myšlenek, znalostí a tajemství. Členové dvojice se stávají oddáni jeden druhému, takovouto oddanost můžeme nalézt v partnerství a blízkém přátelství. Dyáda je velice křehká skupina, jelikož po odchodu jednoho z partnerů, který o vztah ztratí zájem, zaniká. Setrvání člověka v dyádě tedy závisí pouze na jeho vůli. Vztah může být někdy příliš vyčerpávající a náročný, některé typy dyád, například manželství, jsou proto chráněny právním řádem, což zabraňuje jejich okamžitému rozdělení.[2] Příchodem třetího člena do dyády tato dyáda zaniká a vzniká triáda.Určitě jste to někdy zažili. Sejdete se ve veliké turistické skupině a máte všichni jen jeden cíl. Odejít z jednoho místa do místa druhého. Najednou si všimnete, že celá ta veliká parta se rozpadla na dvojice, maximálně trojice. Tyto miniskupinky si žijou svým životem a baví se spolu. Je to sociologický jev, který ve své podstatě funguje třeba i ve vývojových a závodních týmech. Maximálně trojice lidí spolu dokáže efektivně komunikovat. Z tohoto hlediska setkání typu Holice a další, vedou stejně k dyádám a triádám. Tento problém je nám znám i z našich RAHů (Radioamatérské společné dovolené). Většinou tedy zakončujeme každý rok společným posezením ve Starých Splavech. Je to typické dyádo triádové setkání, kde za dva večery můžeme v efektivních skupinách si dosytosti popovídat.Tak tomu bylo i letos. Setkání se zúčastnili:

OK1DXK, OK1BJH, OK1DCS + XYL, OK1HCD + XYL, OK1IF, OK1JVF, OK1USP + kamarádka, OK1DU, OK1FII, OK1MV

Jedna polovina spala v chatkách, druhá "jižanská" grupa zvolila penzion.

V ráci Dyádo triádových hovorů, jsme vydali doporučení, zda není už dobré založit klub KKT (Klub Kultivace Telegrafie). Co to je? Ještě mezi námi existují borci, kteří umí CW zahrát. Tím je myšleno nedělat mnoho chyb, jezdit svižně a dodržovat pravidla Morse. Zkrátka mladí pokračovatelé techniky CW musí být malinko korigováni a mít zpětnou vazbu, že tohle je ono. Mělo by se to projevit tak, že jejich vysílání bude rajskou muzikou pana Morseho. Jinak přeneseno do dnešní doby, jejich vysílání musí být dokonale čitelné obyčejným automatický dekodérem CW. Dnes jsou většinou tendence to "matlat", nedodržovat slovní mezery, dělat mnoho chyb bez opravy, nedokázat správně vyslat dlouhá slova. Pokud by tato počáteční iniciativa někoho oslovila a chtěl by pomoci výchově mladých, pak budeme jen rádi.
    V rámci "mistrů světa v GMA", někteří členové pogratulovali jiným a to pomocí "švestek".  Ach ta ranní hlava HI.

PZ (Ptákovinám Zdar)