Jak jsem se "neotrávil" SSB závodem ...CQ WPX 2009 SSB je za námi....

Musím se přiznat, že závody WPX jsem nikdy moc nemiloval. Vždy jsem je považoval za slabou náhražku těch skutečně "správných" a to je CQ WW. Po loňském úspěchu  ve WPX CW části v kategorii HP (jel jsem to od Jirky OK2RZ) jsem si udělal rozbor. Dospěl jsem k názoru, že právě WPX je stvořen pro "pádlovky" a QRP. Je to dáno tím, že jarní doba již není tolik příznivá k DX podmínkám. Těch DXů se tam moc neudělá. Jestliže nejsou násobiče nové země, pak základní princip v kategorii QRP je jasně dán tím, že musím udělat co nejvíce libovolných stanic. Pro pásmo 80m pak je to jasné, musím udělat co nejvíce EU stanic. S čekáním na DXy se mnoho nezdržovat. Časová ztráta je vždy taková, že je výhodnější udělat raději 3 blízká spojení, jak jeden DX.

Výhoda NVIS antén (pádlovka) v době trvání D vrstvy

Nesmíme se však otrávit "nic neděláním". To ve svém důsledku vždy vedlo k silné únavě a k poklesu koncentrace. Skutečně s "pádlovkou" nemá smysl být na pásmu v době, kdy naděje na spojení je minimální. Současně však pádlovka v určitých případech poskytuje možnosti a výhody při blízkých jednoskokových spojeních. Jsou to ony dva známé případy. Es vrstva a směrnicový efekt (povídali jsme si o tom v Chrudimi). Ale pojďme si to demonstrovat na praktickém případě.

OK1GTH (*.wav 250 KB)

Signál Tomáše OK1GTH byl u mne +30dB (Big Guns jak se patří). Můžete tedy odhadovat, o kolik slabší byla ta S57. Tomáš je mladý a velice schopný operátor. Zde však neměl šanci, zkrátka tu stanici nebral. Ale to není nic nového pod sluncem. Když jsem jel vloni CQ WPX CW na 80m od Jirky OK2RZ, pak kolegové v Liberci mi říkali. "Tam tě volalo stanic a ty jsi je vůbec nebral". Zajímavé, ale já opravdu i na těch asi 10 antén nic neslyšel.  Zkrátka a dobře i Pádlovka má svoje specifika. To však neznamená, že na ní někdy neuslyšíte i DX. Zvláště při vzniklém ionoduktu, či při hrátkách se vznikající vrstvou D, může někdy velice překvapit. Ale i o tom už tady někdy něco bylo. (V dalším jsou záznamy z tohoto závodu)

ZW8C (*.wav 250 KB)    D4C (*.wav 250 KB)    WE3C (*.wav 65KB)     3V8BB (*.wav 250 KB)    3VBBa (*.wav 130 KB)    CN2R (*.wav 370 KB)

Tedy celá taktika byla následující:

Od letošního roku jsem změnil logovací program z N6TR na N1MM. Používám USB Interface II pro připojení CAT k TCVR.. To mi zajistilo daleko větší "dynamiku" při rychlém přelaďování. Podle "děr" v bandmapách se dá daleko lépe odhadovat, kde se asi objeví další nová stanice. (DX cluster v kategorii QRP není dovolen, bandmapu si musíte vytvořit sami).

ED8R (*.wav 370 KB)    C31CT (*.wav 170 KB)

Ale aby to nevypadalo tak krásně, většinou volání probíhalo podle následující ukázky HI.    

Podle průběhu Ionogramů můžeme konstatovat, že podmínky byly velice dobré.

A tak jsem konstatoval - závod se mi velice líbil.