Výsledky CQ WPX CW Contestu 2004

Nemohu si pomoci, ale pro mne závody jako CQ WW a CQ WPX znamenají vždy ty největší zážitky. A jak to bylo vloni? To si můžeme zjistit podle časopisu CQ 3/2005.

Do světového World Top se dostaly následující OK a OM stanice:

OM2VL SO 14 MHz 7. místo na světě

OK1RR SO 3.5 MHz 6. místo na světě

OL6T ( OK1DCF) SO 1.8 MHz 7. místo na světě

OK2HZ SOLP 28 MHz 8. místo na světě

OL6T (OK1DCF) SOLP 1.8 MHz 3. místo na světě

OL5Y TB  12. místo na světě

OL4W ( OK1IF ) QRP AB 4. místo na světě

OK1IR  QRP 7 MHz   1. místo na světě

OM7M  MO ST 7. místo na světě

OL8M  MO ST 15. místo na světě

OL7D MO 2T   13. místo na světě

Všem blahopřeji. je to obrovský úspěch.

World Top

Single operátor

QRP

Multi operátor

Tribander a další