Algoritmus klíčování ATOSE?

Znáte to. Většina CW operátorů klíčuje jednopádlem. Pokud využívají dvoupádlo, pak do něj "buší", tak jak jsou zvyklí. Na svých stránkách např. OK1TN píše, že nezná hama, který by klíčoval jambicky na dvoupádlo. Dobrovolně se hlásím, že jsem to já ( a spousta dalších). Jambické klíčování na dvoupádlo přináší spousty zjednodušení. Při posledním testu jsem si stěžoval, že na ATS3B neumím hrát na dvoupádlo. Nedokážu si to vysvětlit čím to je, ale příposlech zkracuje mezery a vzniká efekt jakoby zakmitávání pádla. Jakmile chcete v rychlosti 40WPM zahrát např. písmenko R, ozve se Vám někdy např. F.  Připadá mi to tak, jakoby algoritmus tvoření příposlechu nestíhal. Trošku je divné, že podle sdělení Vojty OK1IAK, jsem pouze druhý HAM, který na to upozornil. Udělal jsem tedy test. Připojil jsem stejnou pastičku na:

1.    Klíč PICO KEYER od N0XAS (wav 200KB)

2.    Na originál ATS-3B                    (wav 200KB)

3.     Na Klíčovač ETM-9C                (wav 200KB)

Těmito klíčovači jsem postupně klíčoval ATS-3B. Tedy to co slyšíte, je z příposlechu. Zajímavé je opět to, že na ostatních klíčích mi to nedělá problémy, ale na ATS-3B to neumím.

Zkusil jsem nastavit 40WPM ( na ATS-3B SW podle W1MT, není indikace nastavené rychlosti). Jak to klíčování dopadlo,  je zřejmé z nahrávek. Nedokážu si to vysvětlit, ale já na to neumím zahrát.