Rok 2002 za námi. Ať žije rok 2003! Aneb jak jsem seznamoval kolegu s HAM sportem a kam vlastně kráčíme?

 

 

Jeden z mých známých se dostal omylem na stránky http://www.qsl.net/sp5ddj/  což jsou stránky Wima SP5DDJ. Protože nezná Angličtinu, spustil si na anglický text automatický překladač. Jak to dopadlo je zřejmé z následujícího.

 

Originál text:

 

I HAVE BEEN A HAM SINCE 1967. MORE THAN 30 YEARS I'VE SPENT DX-ING AND  CONTESTING. THOSE WERE THE MOST FRUITFUL YEARS.  I HAVE REACHED  #324 DXCC COUNTRIES IN MIXED CATEGORY AND RECEIVED   NUMBER OF CQWW AND ARRL CONTESTS AWARDS. ONE DAY I STARTED THINKING - WHAT DO I DO NEXT ? COUPLE OF MY DXCC 300+ FRIENDS STARTED TO HUNT IOTA OTHERS ARE STILL COLLECTING COUNTRIES BY BAND, SOME OF THEM EARNING POINTS FOR AWARDS. FEW LOST INTEREST IN HAM RADIO AND BEGAN FISHING.... BUT I ALWAYS KNEW THAT HAM RADIO WAS MY LIFETIME HOBBY, SO I MADE A  CHOICE TO TAKE A CLOSER LOOK AT QRP. YOU CAN SEE SOME PICTURES OF MY NEW ACTIVITY ON MY QRP PROJECTS. I STILL PARTICIPATE IN CQWW AND THE OTHER CONTESTS, AND HAVE SOME BLANK SPOTS IN MY DXCC WORKED LIST, BUT WHAT WILL I DO WHEN RETIRED ?

 

Automatický překlad:

 

Já JSEM BYL ŠUNKA OD 1967. VÍCE NEŽ 30 ROKY já JSEM UTRÁCEL DX-ING A  SOUTĚŽ. TI BYLY NEJVÍCE PLODNÉ ROKY.  Já JSEM DOSÁHL  #324 DXCC ZEMÍ V MÍCHANÉ KATEGORII A PŘIJMOUT   MNOŽSTVÍ CQWW A ARRL SOUTĚŽÍ OCENĚNÍ. JEDNOHO DNE já JSEM ZAČAL MYSLET - CO DĚLAT já DĚLÁM DÁL ? PÁR MODELOVÉHO ROKU DXCC 300+ PŘÁTELÉ ZAČALI HONIT IOTA DALŠÍ JE JEŠTĚ SBÍRAT ZEMĚ SKUPINOU, NĚKTERÝ Z TEBE VYDĚLÁVAT BODY PRO OCENĚNÍ. MÁLO ZTRATILO ZÁJEM O RADIOAMATÉR A ZAČÍT RYBU.... ALE já VŽDY JSEM VĚDĚL THAT RADIOAMATÉR JSME BYLI MY DOBA EXISTENCE KONÍČKY, TAK já JSEM UMOŽNIL VÝBĚR VZÍT BLÍŽ DÍVAT SE NA QRP. VY MŮŽETE VIDĚT NĚJAKÉ OBRAZY Z MÉ NOVĚ AKTIVIT NA MODELOVÝ ROK QRP PROJEKTY. Já JEŠTĚ ÚČASTNÍM SE CQWW A DALŠÍCH SOUTĚŽÍ, A MÁ NĚJAKÝ PRÁZDNÝ FLEK V MODELOVÉM ROKU DXCC PRÁCE SEZNAM, ALE CO BUDU DĚLAT KDY ODEJÍT ?

 

Upřímně řečeno mu to nebylo příliš jasné. Z překladu sice zjistil, že se tam mluví o rádiu, ale ta Šunka mu tam neseděla. Přeci jenom je to moc dobrý „fajnšmekr „ , který si vyrábí dokonce i domácí šunku a tak mne požádal, abych mu vysvětlil, co to vlastně HAM sport je.

            Pamatuji ještě na „ totalitní „ vysvětlování principu naší činnosti. Sám jsem několikrát na třídních schůzkách mého syna a dcery rád vysvětloval ostatním rodičům, co to vlastně s těma dětmi dělám, když je beru na nějaké „ turisticko – hamské výlety „ , kde jsem děti učil základům našeho sportu a společně jsme blbli s CB stanicemi.

            Spustil jsem tedy od začátku a začal naším ( ve svých 50 letech jsem již dost veliký pamětník ) HAM spiritem a filmem „ kdyby všichni chlapi světa „.

            Bohužel jsem neuspěl. Jeho nechápavému pohledu jsem moc nerozuměl a na jeho připomínku, že halt, tak to asi dřív bylo, když nebylo mobilů a Internetu, jsem nějak nestačil kontrovat. Když mi ještě vysvětlil, že on sám je v pěti CHAT klubech, kde si povídá o svých koníčcích a že to funguje bezvadně…. A že v tom klubu je několik Američanů, Australanů a dalších… Těžko jsem mu vysvětloval, že já si povídám pomocí nějakých MORSE kódů a že jsem se to vlastně dost dlouho musel učit. Že máme nějakou nedokonalou PR síť a že si po 80m bandu posíláme dosti nedokonalé obrázky a mlátíme do počítače…. Tak tomu nerozuměl už vůbec. Zeptal se, proč to děláme…..

            Bohužel jsem v tu chvíli nedokázal odpovědět. Nadhodil jsem jen něco ve smyslu, že to máme zdarma. Ejhle… tady zabral. To se mu začalo strašně líbit. Několikrát se ujistil, zda skutečně se za to nemusí platit a kdo že to vlastně financuje. Kolik, že bude muset zaplatit za členství v PR síti…. Odpověděl jsem mu, že vlastně nic…. Že vlastně to někdo jiný připraví pro něj. Sice nechápal, ale pokud je to zadarmo, tak by si tu licenci i udělal. Vysvětlil jsem mu, že bohužel asi nebude mít přístup na krátké vlny, protože neumí CW. V tom jsem si však uvědomil, že už to asi po konferenci v San Marinu nebude pravda. Moc se mu to líbilo. Jeho dcera žije v Kanadě a tak to bude fajn, protože si budou spolu „Zadarmo „ povídat no a nějaké QSL lístky… to snad ani nepotřebuje. Stejně se s někým druhým nebude spojovat. Co by si s cizím člověkem přeci povídal…..

            No pánové uznáte, že HAM spirit je přece něco. Opatrně jsem se přetočil na „ kdyby všichni chlapi světa „…a… že to funguje.

Bohužel to chtěl vidět….  Protože to je člověk znalý Internetu, pustil jsem mu naši PR síť. Systém BBS znal, moc se mu nelíbila ta rychlost. Podíval jsem se na stav linek OK0ND a koukám, že je to všechno spadlé ( kromě jedné ). Jeho inteligentní otázce „ proč to někdo neopraví? „, jsem jen zamrmlal, že Mirek OK1MRM tomu dává všechno a to dokonce i vlastní finanční prostředky…. A že je to zase jenom o penězích a že už jsem mu taky něco přispěl v řádu tisíci korun….

            Následovala opět přiblblá otázka : „ tak bacha, ono se za to musí platit? „. Nenápadně jsem zavedl řeč jinam a z BBS vytáhl poslední příspěvky v rubrice FORUM. To jsem asi neměl dělat. Hbitě si přečetl několik „ dokonalých Emailů „ našich TOP Hamů a hned odvětil. Člověče, kde máš ten HAM spirit o němž si mi tady povídal. Vždyť oni se dosti sprostě hádají. Rychle jsem vypnul Paket. Pustil jsem mu SSB z 80m bandu na kmitočtu 3773 Khz. Moc tomu nerozuměl. Ale po slovech „ ať jdou ty francouzský pitomci do prdele „ se mírně začervenal. Moc tomu nerozuměl a tak jsem mu musel vysvětlit, že tento „ výsostný „ kmitočet je určen převážně jen pro někoho, kteří mají své specifické problémy a že bohužel se band otevírá a tak si druzí Hamové z Francie povídají a vzniká rušení. „ Tak proč se nedomluví ? „ , byla jeho otázka. No to víš oni se zkouší domluvit. V tom se ozvalo opět… ať jdou ti „ zasraní „ Francouzi do prdele. Nevydržel jsem to a prudkým trhem kolečka mé FT817 jsem se pro jistotu odladil. Kolega se mne sice ještě chvíli pokoušel zeptat na to, proč si ten amatér začátečník nepřečte manuál a proč otravuje druhé dotazama jak ta 850 desátka vlastně funguje. …. No to víš, on si to sice může přečíst, ale třeba neumí Anglicky…. No….

V tom se na vedlejším kmitočtu ozvala „ téměř dokonalá „ Angličtina tohoto HAMa, který upozorňoval někoho, že …. Frekvenci is …. Následovalo něco, co se dalo interpretovat všelijak. Můj kolega to jen klidně komentoval, no vidíš, oni se hádají, protože si nerozumí… To mne složilo do kolen….

            Začal jsem mu něco vysvětlovat v tom slova smyslu, že se začínalo pomocí telegrafie a že když se někdo naučil Q kódy a mezinárodní zkratky, tak se domluvil všude na světě. To ho trošku zaujalo. „ Můžeš mi to předvést ? „. Dovedete si představit, jak mi zaplesalo srdce. Já, který mám HSC 1374…nemohl mi udělat lepší radost. Proladil jsem 80m pásmo..a… Bohužel tam nebyla žádná amatérská stanice. Zkusil jsem dávat výzvu a….nic. Vysvětloval jsem mu, že CW už není taková, jaká bývala a že dnes je na ústupu, jo… ale když já jsem začínal ještě jako OL4AJF, tak jsme si s klukama povídali třeba celý večer a to jen CW.

No nevadí, stejně by nám nerozuměl. Vysvětlil jsem mu, že mám „ slabou vysílačku jen 5W „. Tak proč si nekoupíš silnější? No to je právě ta finta, víš mne to baví vysílat s tím malým výkonem. Chvíli přemýšlel a pak povídá: „ to já bych si pravděpodobně koupi tu nejsilnější co se dá koupit. K čemu je mi slabá, když mne nikdo neslyší….“. No… ..

            Opět mi došly argumenty. Když nepochopil co je HAM spirit, to už tuplem nepozná co je to QRP.

            Vysvětlil jsem mu, že když není nikdo na CW, tak že zkusíme zavolat nějakou stanici vysílající SSB. My ji budeme volat CW a ona nám bude odpovídat SSB. Rychle jsem projel band. Na konci pásma vysílala jedna strašně silná moravská stanice. No to uvidíš…. Teď ji zavolám a on si bude povídat. Trošku jsem měl výčitky svědomí. Ona stanice volala CQ DX a já mám dosti špatnou anténu. Nechtěl jsem otravovat. Třeba ji zrovna volá někdo, koho já neslyším. Zkusil jsem dát jen HI. Jak mne to mohlo napadnout…….

            Odpověď byla rázná: „ já ti dám HI ty vole „. Kolega se na mne tázavě podíval..

Rychle jsem vypnul rádio a šel k ledničce….. Již nikdy víc se nebudu vytahovat HAM spiritem. Zkrátka jsem asi měl smůlu a v ten čas jsem narazil na „ Ne HAM spiritovské stanice“.

 

                                               S přáním

                                                                       Ať žije „ Šunkový „ sport

 

                                                                                              Váš  JOŽO FERO