MODULACE?

Možná jste si již všimli určitého "peskování" některých našich "špičkových" fone stanic. Kondenzátory v mikrofonech kdysi ovládly naše 80 metrové pásmo. Vznikl termín "profesoři" modulace. Kdo prošel jejich kritikou, mohl se "napojit" i na kmitočet 3773 KHz. Nic proti tomu.... ( Proti gustu žádný dišputát ). Někdy mi však posuzování modulace připadá úsměvné. Když máme u ucha telefon, ani nás nenapadne studovat co z toho leze. Buď rozumíme, nebo ne. Tak bych to bral i v našich pásmech. Obecně však musí platit:

Signál nesmí produkovat spletry.....  ( to je základní podmínka, která by mohla omezit další HAMy )

Signál nesmí pohoršovat ( zkrátka nesmí to kňaukat, pískat...atd.). To vadí každému

Vše ostatní je již věcí mojí. Nemohu dokonce i za to, že Weber Fechtner křivky něčího ucha jsou jiné jak mého.

Určitě však rozhodujícím faktorem je slyšitelnost mého signálu za extrémních podmínek. Kdysi jsme tyto testy dělali s Milanem OK1IW a to tak, že jsme se naladili do zarušeného kmitočtu. Pak jsme snižíli výkon na co nejmenší mez ( řádově miliwatty ) a pokoušeli se upravovat frekvenční charakteristiku našeho signálu. Pokud úprava vedla ke zvýšení srozumitelnosti, pak je vše v pořádku. Koneckonců modulace z mikrofonů Heil určitě není moc hezká. Přesto je velice účinná. Více na:

http://www.heilsound.com/

Pokud se podíváte na frekvenční charakteristiky těchto mikrofonů, pak je zřejmá jedna věc. Většinou se " vypíchnou" kmitočty v okolí 500 Hz a dále v okolí 2.2 KHz. Pokud oříznete pouze spodní kmitočty, Váš signál se za extrémních podmínek špatně bere. Vašemu uchu chybí jakási " synchronizační " obálka. 

Otázka kompresorů je otázkou velice zajímavou a je popsaná v různé literatuře. Jak funguje takový kompresor dynamiky je zřejmé z následující ukázky. Za velice špatných podmínek v pravé poledne v pásmu 80m jsme s Rosi DL2VXL testovali frekvenční nastavení a účinnost komprese. Byl použit Nf kompresor s nastavitelnou frekvenční charakteristikou a FT817. Jak takový test dopadl můžete posoudit sami.

SIGNAL BEZ KOMPRESE (21 KB)

SIGNAL S KOMPRESI 6 dB (35 KB)

Tak co tomu říkáte? Zázrak. Myslím, že by i profesoři modulací měli dělat testy podobné a neblbnout pouze s kondenzátory, které stejně umí jen 6 dB na oktávu. Přitom upozorňuji, že toto nastavení bylo uděláno experimentálně. Pokud se pak signál zesílil... bylo to něco jako HEIL sound HI. Pro nás QRP stanice je tedy otázka kompresorů otázkou " udělání" nebo "neudělání" spojení. Vřele tedy kompresor podle: http://jwm.de/afu/0ft817.htm  nebo podle: http://www.g3vfp.org/files/ssm2165amp.gif   doporučuji.

Jak funguje HC4 HEIL? Tak si poslechni zde: http://www.heilsound.com/HCElements.htm  Nepřipomíná to předchozí nahrávku?