OK0J - Bude k něčemu dobrý, nebo si pár jedinců "hraje".

Názory na převaděče jsou různé. V dobách Skype, ICQ, Internetu a mobilních telefonů již se nedá předpokládat, že by na některém převaděči probíhaly diskuse 24 hodin denně, jak tomu bylo např. před 20 roky. Přesto však komunikace na převaděčích je rychlá a pohotová na vzdálenosti řádově stovky kilometrů. Asi ideální stav by byl takový, aby amatéři vysílali všude a vždy a tím využívali svoje práva na kmitočty. Známá poučka říká: " nevyužíváš-li ty - bude využívat někdo jiný". Typickým příkladem nechť nám je pásmo 80m v době slunečního minima. Stále více a více se na tyto sdílené kmitočty tlačí profesionální služby. Otázky kolem převaděčů stále ještě neutichly. ČRK s nedostatkem finančních prostředků, začíná "utahovat" kouhouty v oblastech nám velice citlivých. Možná bychom si dokázali představit úspory na jiných místech, než na těch, které se nás všech dotýkají. Zdůvodnění našeho předsedy pana Voleše o jasných věcech, za které nemůže ČRK převzít zodpovědnost, některým z nás připadá alibistická a protiamatérská. Systém Grantů ČRK, nám někdy připadá jako příprava na časy horší až nejhorší. Má tedy cenu spouštět nové převaděče a vkládat do jejich financování další prostředky? Tak to jsou otázky, nad kterými jsme se museli zamyslet i v Liberci. Přesto však nedaleko Liberce máme kótu, která svým specifickým umístěním může vytvářet spojovací mosty i na územích větších než jen Čechy. V rámci regionů je Ještěd umístěn tak výhodně, že převaděče na něm jsou schopny pokrýt území od Německa, Polska až hluboko do Čech, možná i Moravy. Právě z těchto důvodů se náš Městský radioklub Liberec rozhodl o vybudování  převaděčového uzle OK0J. Ale nechme těch velikých slov. Na ně bude ještě spousty času. Co však je dnes již jisté:

Technické parametry převaděče a další podrobnosti, budou uveřejněny na stránkách Pavla OK1TEB http://ok0j.nagano.cz

Tím jsem nechtěl strašit, ale jen připomenout krizový scénář. Existují samozřejmě i jiné možnosti a to je např. ta, že roční nájemné ve výši asi 13.000 Kč bude uhrazeno z příspěvků "fandů". Zde bych chtěl zvláště požádat naše nové a stále vznikající kolegy amatéry, že nic není zadarmo a že i za provoz převaděčů je nutné platit. 

Doufám, že se nám všem zainteresovaným ( díky zvláště OK1TEB, OK1JTL, OK1VUM, OK1MX, radě ČRK a představitelům Městského radioklubu Liberec ), podaří zprovoznit komplex převaděčů, které svým dosahem budou zárukou Vašich krásných spojení.