Beacon mode Rozkmita? K čemu je to dobré?

Modelová situace:

Expedice OL1EXP ( sranda expedice ), je sledována množstvím stanic, kteří s námi sdílejí naše starosti, radosti a experimentují s námi při našich "ptákovinách". Zkrátka skoro vždy se vytvoří parta, která chce slyšet co jsme ten den dělali, jaké máme plány na zítra, zda jsme zdrávi...

To pochopitelně lze při běžném spojení komukoliv sdělit. Dokonce jsme to tak i dělávali. Bohužel však od 21. hodin jsou naše expediční spojení platná pro "nejtěžší" diplom světa WW817WT. Nelze tedy každému opakovat to samé. A tak již asi 3 roky používám svůj automatický klíč pro majákové vysílání. Tuším, že má kapacitu asi 2000 písmenek. Dá se tam nahrát i relativně dlouhý text. Málokdo však ví, že tohoto lze využít i u krátkovlnného "mobilního" telefonu amatéra vysílače. Co??? No přeci v Rozkmitu..

Tam je v originálu PIC, který plní funkce elektronického Jambického klíče a současně realizuje funkci přepínání kapacity u Xtalu ( shift ). A pochopitelně generuje i příposlechový tón při vysílání. Pokud však nahradíte tento obvod obvodem od N0XAS. Pak se Vám rozšíří možnosti.

http://www.hamgadgets.com/product_info.php?products_id=48

Zjednodušeně - co umí tento obvod?

Tedy předně zachovává veškeré nutné funkce jako originální obvod Rock Mite.

Po stisknutí a držení tlačítka,  které se používá krátkým stiskem pro změnu kmitočtu oscilátoru ( vysílací revers ), se dostanete do MENU. Jako odpověď Vám obvod morse kódem odpovídá, v kterém podmenu jste. Existují dvě verse softwaru. Ta starší má možnost do dvou banek nahrát po 60 písmenkách. Banky se dají zřetězit. Max. délka vysílaného textu v beacon modu je tedy 120 písmenek. Modernější verse umožňuje uložit 2x100 písmenek a navíc má již funkce jako inkrementace čísla spojení atd.

V dalším si zkusíme krátce popsat možnosti nového softwaru. Manuál lze stáhnout např. zde:

by clicking here

   Změna rychlosti vysílání. Stiskem pádla směrem tečky rychlost snižujete, směrem čárky zvyšujete. Po uvolnění pádla Vám obvod zahraje nastavenou rychlost ve WPM ( lze 5-60 WPM). Vždy jeden stisk znamená buď snížení nebo zvýšení rychlosti o 1WPM. Jestliže pádlo držíte déle, rychlost se mění spojitě.


 

   Ladění. Stiskem na tečky zapínáme či vypínáme dávání teček. Jde tedy o 50 procentní zatížení PA stupně. Stiskem na čárky zapínáme nebo vypínáme spojité zaklíčování. Zde pozor PA tranzistor 2N2222 je zde poddimenzován a hrozí jeho odejití.


 

   Máme možnost pracovat se dvěma bankami pamětí. Dotek na tečky vybírá banku 1, dotek na čárky - banku 2. Pokud jste v memory modu, můžete si banku vybrat i zahráním čísla 1 nebo 2. Že Vám systém porozuměl se dozvíte odpovědí v morse buď 1 nebo 2. Zahráním písmenka P ( Play ), Vám systém přehraje zprávu uloženou v této bance a zakončí ji křížkem (AR) a číslem označujícím číslo banky. Zahrajete-li R ( Record) nahráváte novou zprávu. jestliže tam již nějaká byla, pak ji pochopitelně přemažete. Systém vám odpoví vysláním písmenka K, aby vás uvědomil, že začíná nahrávání Vašeho textu. Nyní tedy nahrávejte zprávu. Jestliže uděláte chybu, stačí zahrát více jak 8 teček a systém se vrátí o jedno slovo zpět. Na tento stav Vás upozorní vysláním jedné tečky. Pokud se vrátil na začátek textu, zahraje tečky dvě. Jestliže chcete nahrávání ukončit, stiskněte krátce tlačítko. Systém Vám odpoví písmenem R a číslem banky paměti. Zahrajeme-li C ( Continue ), pak můžeme buď přidávat text do již nahrané zprávy, či ji editovat. Je jasné, že kombinací R,P, C si můžeme se zprávou libovolně hrát, až budeme spokojeni. Pokud vyšleme jiné písmenko než dovolené ( 1,2,P,R,C), pak systém zahraje otazník a čeká na povolený příkaz. Je možno používat i speciálních znaků, což jsou dvě písmenka zahraná bez mezer. Např. RW zahrané jako .-..--  znamená pro klíč speciální příkaz umožňující zopakovat poslední nahrané slovo včetně následné mezery. Tím můžeme "šetřit" písmenka v ukládaném textu. Např.

3x CQ de OK1IF OK1IF zapíšeme:

CQ RW RW RW OK1IF RW

Zahráním NNN řetězíme paměti. ( spojujeme pamět např. 1 a 2 )

PS Zastaví dávání textu z paměti a čeká na ruční odezvu ( např. vložení reportu ), po stisku vybavovacího tlačítka pokračuje v textu paměti dále

1M vloží jednu "slovní" mezeru 

BN Vložené na konci našeho textu vyvolá čekací dobu nastavenou v příkaze Beacon ( nevysílá ) a pak automaticky skočí na začátek našeho automaticky vysílaného textu

QI Vyšle číslo našeho spojení a inkrementuje o jedničku

QR Vyšle číslo našeho spojení, ale neinkrementuje ho ( vhodné při opakování např. reportu s číslem spojení )

QD Dekrementuje číslo spojení o jedničku, ale nevysílá ( pouze ho odehraje v příposlechu )


W Nastavuje poměr tečka, čárka. Defaultní hodnota je 5


C    Nastavuje Curtis A nebo B ( změna se provádí pádlem )


   Vybírá, zda chceme mít tečky pod palcem nebo pod ukazovákem


B    Nastavuje zpoždění v beacon modu ( dobu čekání bez vysílání ). Lze pomocí pádla nastavit dobu od 1 do 99 sec.


   Nastavuje výšku příposlechového tónu.


Q    Vyšle do příposlechu číslo spojení. Pomocí pádla můžeme toto číslo změnit na libovolné v rozsahu 1 až 255.


R    Resetuje číslo spojení a naství ho na hodnotu 1. ( Nejprve se dotáže otazníkem a čeká na naše potvrzení pádlem)


A jak to funguje? Zkuste si někdy poslechnout kmitočet 3559.5 KHz nebo 3542 KHz. Tam se často maják OK1IF objevuje.