Další úspěch "pádlové" antény

Přátelé, jsem nesmírně rád, že jsem obohatil naši terminologii o jeden nový termín. Je to termín "pádlové" antény. Jsou sice ještě tací, kteří se domnívají, že fungují jen s miliwatty. Musím však s hrdostí sobě vlastní poukázat, že to funguje i se 100 W. Minulý týden jsem se zpožděním dostal následující nádheru.

Závěrem mám pro Vás ještě další zprávu. V rámci dalšího vývoje "pádlových antén", jsem z ilegality požádal náčelníka ČAVu, zda by mi při příští příležitosti nemohla být propůjčena značka OL75CAV pro pásmo 80m. Bylo mi to přislíbeno. A tak "hen sa ukáže". HI