Předvolební guláš předsedy, aneb "předseda na koberečku" Pan předseda nás překvapil zvláště novým copíkem

 

Asi není nutné znovu zdůrazňovat, že v Liberci je mnoho sympatizantů ČAVu. Asi je to dáno historicky tím, že většina z nás ctí jednu hlavní zásadu:

ČAV - Českomoravští amatéři vysílači

pokračujeme v díle těch, kteří byli první...

Zkrátka na rozdíl od oficiálních vyjádření ČRK o nutnosti "masovosti", si stále myslíme, že nesmí být porušena kontinuita amatérského hnutí. Jen tak lze zachovat ušlechtilé myšlenky, jako je HAM spirit a další. Jednorázové rychlokvašné kursy asi nevytváří to správné prostředí pro kultivaci těchto myšlenek. Z těchto důvodů se tedy většinou sdružujeme a snažíme se " pokračovat v díle těch, kteří byli první..." Přesto, jak už to tak bývá, nelze na všechny otázky najít "totální" shodu. To je rys demokracie. V tom případě, je tedy nutné diskutovat a diskutovat, vysvětlovat a vysvětlovat...

A tak jsme pana předsedu pozvali na kobereček.

O čem se diskutovalo?

Diskutovali jsme i o další nutnosti jednat s ČRK o QSL službě. Domníváme se, že postoj a vykrucování se ČRK s prvky dokonce "neznalosti, možná až  podvodů" je potřeba si ještě probrat. Doporučili jsme našemu předsedovi, aby vyvolal dvoustranné jednání s předsedou ČRK panem Volešem . Doporučili jsme dále, aby při dalším jednání prosazoval max. cenu za QSL službu v částce 600Kč.  Dále se přítomní shodli o nutnosti větší podpory časopisu OK QRP INFA. Časopisu, který "hladí" po amatérské duši.

Byl to opravdu plodný a hezký večer.