Kde je hranice? 

Mirek OK2BUH je stejný nadšenec jako já. Zajímá nás, kam až je možno jít s QRPP. Při posledních testech jsme zkoušeli spojení na vzdálenost více než 200 km a to s výkonem pouhých 900 mikrowattů. Podmínky nebyly vynikající, ale přesto byly signálky jasně identifikovatelné i pouhým uchem.

Technická data:

Freq 3800 KHz, RX FT857 se zapnutým NR na stupeň 12 a zapnutém DSP se šíří pásma 60 Hz. Anténa LW 42 m.

900 uW MP3 ( 112 KB )

Zajímavé na celé věci je i to, že podobné pokusy jsme konali na kmitočtu 3542 KHz. Zde je již znatelný rozdíl oproti kmitočtu 3800 KHz ( k horšímu ). Zkoušeli jsme i výkon 650 mikrowattů, ale zde signál již nebyl stoprocentně čitelný. Možná by bylo možno uskutečnit spojení typu " dotaz x odpověď ". Není všem dnům konec. K dalším úspěšným testům je zapotřebí lepších podmínek. Dalším parametrem je samozřejmě útlum vrstvy D a výška odrazné vrstvy E. Pro danou vzdálenost a vyzařovací úhel antény existuje určité optimum. 

    Pro testování vhodných podmínek je možné využívat i majáků OK0EN na 3600 KHz ( často rušen stanicemi SSB ) a OK0EU 3594.5 KHz. Každé pondělí po OK QRP kroužku je též aktivní dočasný maják OK1IF na kmitočtu 3542 KHz vysílající s výkonem 500 mW, který vysílá zápis ze schůzky a to módem CW.