Skutečně ještě neznáte KIT TCVR SW80+ za 1400 Kč?

Kolikrát já už musel vysvětlovat, co je to SW80+. Už i na webu to tady bylo:

http://www.c-a-v.com/content.php?article.206

SW80+ patří svoji koncepcí k velice úspěšnému TCVR typu DATEL. Má však určité vylepšení a taky určité zápory. Mezi zápory patří určitě teplotní stabilita. Při rozladění o 35 KHz, nedosahuje parametrů VXO TCVR DATEL. Ruda OK1FFI se poučil a nesnažil se jít cestou teplotní kompenzace VFO. Koneckonců tato cesta je trnitá a velice obtížná ( viz. SELIA od OK1FW ). Ruda však doplnil do SW80+ plnokrevnou digitální stupnici, vytvořenou na jednom PICu ( konstrukce z OM ). Tím splnil základní požadavek, že vždy vím, kde jsem naladěn.

Nemám takové technické vybavení, abych mohl přesně změřit veškeré technické parametry. Přesto, alespoň základní:

Odběr RX i s digitální stupnicí    48 mA (13.8 V)

Odběr TX při výstupním výkonu 4.5 W    530 mA ( 13.8 V)

Drift VFO při poklesu teploty o 20 °C    2KHz

Stopband filtru     větší než 45 dB 

Šíře filtru (6/35 dB)    <1.5 KHz

Citlivost ( 10dB S/S )  <1 uV

Časová konstanta QSK <150 uS

Obrovskou výhodou této koncepce je i to, že TCVR poslouchá svůj vlastní signál. Pokud tedy naladíte protistanici s takovou výškou zázněje, která se rovná výšce zázněje slyšitelné při klíčování, pak jste přesně naladěni na protistanici. Zní to triviálně, ale zkoušeli jste někdy se zúčastnit nějakého OK závodu? Pak věřte, že polovina stanic vás volá někde jinde. A to dokonce i 600 Hz vedle. Od jisté doby tedy v domácích závodech vypínám CW filtr HI. Nevím, čím toto je způsobeno. U starých TCVR, které neměly možnost nastavovat BFO, vždy byla splněna předchozí podmínka. U nových TCVR lze oddělit výšku zázněje příposlechu při klíčování a nastavení BFO. Že by toto byl důvod proč se spousta stanic nedokáže naladit? Uvědomujete si, že v závodech typu CQ WW téměř většina stanic má trvale zapnutý CW filtr 500 Hz i méně a že tedy když vysíláte o 400 Hz vedle, jste již mimo jeho filtr? Tudíž, že Vaše šance dovolat se je velice nízká? Prosím zkontrolujte si toto základní nastavení.