Když ne amatéry, pak alespoň majáky....( je možno slyšet..)

Dnes jsem byl při ranním QSO s Mirkem OM3EK upozorněn na nový amatérský QRPP maják na kmitočtu 3530 KHz ( 3529.89). Jedná se o maják DK2CF vysílající s 500 mW z lokátoru JO41GG. Jak jsem si ověřil tedy 458 Km od mého QTH. Dnes po ránu byl u mne doma slyšet 599 +5 dB ( 03.45 UTC ). Opět jasný důkaz, že teoreticky pásmo může být plno krásných signálků, bohužel však nejsou vysílající amatéři.

Lidé prosím bděte a......vysílejte ( prosím taky CW ). Vo tom to je....

Záznam signálu DK2CF MP3 (115 KB )