Sběrač papírků již vloni říkal - nikdy více

Kdo z Vás nezkusil CQ 160 SSB v kategorii QRP, ten neví o čem mluvím. Byl to děs.... A tak nevím, jestli mne papírek potěšil..