Jak si budu stěžovat u Alexe VE3NEA, aneb OL74CAV  v pileupu

Jak je všeobecně známo, Honza OK1UU má dobré nápady. Bylo tomu i tentokrát. Značka OL74CAV vyráběla pileupy ( no tak dobrá - pileupíčky ). Přesto to bylo velice zábavné. Trošku jsem měl strach z toho, abych toto vše zvládal. Přeci jenom....

Na stránkách ČRK kdysi OK1XU napsal:

"Radioamatér je přátelský: pomalý a trpělivý provoz, přátelské upozornění a rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou puncovními značkami radioamatérského ducha." Tak praví čtvrté pravidlo HAM Spiritu, který naši radioamatérští předkové stvořili už v roce 1928. Už oni chápali, že bez péče o radioamatérský dorost nepřežijeme. Dnes sice u nás někteří držitelé radioamatérské koncese, kteří sami sebe skromně prohlašují za elitu, toto pravidlo naplňují pohrdavým označením "déčkařský šmejd" pro méně zkušené amatéry, to však nemění nic na tom, že ve skutečnosti se bez nováčků neobejdeme. A neobejde se bez nich ani ona domnělá elita, protože pokud na našich pásmech nebude trvale (a s rozumným růstem) živo, přestanou být našimi. Rozsáhlá mezinárodní liberalisační opatření v legislativě pro radioamatéry z roku 2005 přišla možná příliš rychle a v přílišném rozsahu, ale z pohledu dlouhodobých zájmů radioamatérů byla nevyhnutelná.

Viz: http://www.crk.cz/CZ/PROPAGC.HTM

Kdysi jsem Honzu požádal, zda by onu žlutou definici přeci jenom nepřehodnotil. Jeho připomínku jsem vnímal jako něco, co je neslučitelné s HAM spiritem. Nikdy v životě jsem neslyšel, že by se někdo z ČAVu vyvyšoval a pokládal za elitu ( v souvislosti slov OK1XU ). Jestliže Honza ( i po slibu ) uvedenou definici nezměnil, měl jsem opravdu strach, jaká to vlastně elita v ČAVu je a jak budeme vše zvládat. Začal jsem tedy tvrdě trénovat s programem Morse Runner. Měl jsem ho nastaven následovně:

Kromě nejvyšší náročnosti pileupu, jsem měl zatrženo i tlačítko LIDs.

Zkrátka tlačítko, které mne mělo dělat vlídnějším, učit mne pomalý a  trpělivý provoz, radit začátečníkům. Zkrátka tolerovat vše. 

Simulátor ALEXE VE3NEA je dokonalý. Skutečně umí nasimulovat takové podmínky, že vám "lítají nudle z nosu". Těžko na bojišti, lehko v boji. Ano, naučil jsem se v tomto programu být vlídný, klidný, zkrátka "soudružský". Přesto však musím Alexovi napsat. Jeho zatržítko LIDs nesimuluje dokonale to, co zažijete. Zkrátka v jeho programu i ti LIDs vysílají morseovou abecedou. Avšak skuteční LIDs jsou úplně jiní. Oni se ladí na kmitočtu. Dokáží se do nekonečna ptát na značku, vysílají morse pomocí praporků, dokáží Vám 4x zopakovat report a při vysílání Vám svoji značku vyšlou ve třech různých modifikacích. Přesto jsem nesmírně rád tomu, že jsem si vzal slova OK1XU k srdci. Nehádal jsem se, byl jsem milý, snižoval jsem rychlost z 38 WPM až na 18 WPM, pokud mne o to někdo požádal. V duchu jsem toleroval ladění na kmitočtu ( vždyť třeba to v Holicích neprobírali ). V pěti minutách jsem 6x uváděl že QSL via OK1UU. Pozorně jsem si zapisoval jména a QTH u těch Hamů, kteří mi je dávali. Toleroval jsem i to, že mne někdo volal i v době, kdy jsem vysílal já. Když na mém kmitočtu při rate kolem 120 začal jeden Francouz se dohadovat, že kmitočet je jeho, přesně podle doporučení jsem se o 500 Hz přeladil výše. Když mi onen Francouz začal nadávat, že jsem se přeladil jen 500 Hz a on poslouchá na SSB filtr, pak jsem se mu omluvil a šel jsem poslouchat rajskou muziku dalšího elitáře OK1RR. V klidu ( po 2 minutách ) jsem se zase mohl vrátit na původní kmitočet. Onen Francouz byl totiž vyhnán ostatními. Možná asi nedával pozor, když v přípravě před zkouškami probírali DXcluster. Možná si neuvědomil, že když je někdo spotován, že následně dochází k oživení...

Prosím NE...

Vše, co zde bylo uváděno, byl jen fór. Znáte Jožu Fera...  Nebylo to tak hrozné. Úroveň OK stanic byla  velice dobrá . A na vše ostatní jsem byl připraven. Zkrátka bylo to dobré. Snad jen:

Rada ( a vlídná ) pro začátečníky:

Tak a myslím, že ze mne OK1XU bude mít radost. A jak jsme byli spotováni?

160m SSB a CW (OK1UU a OK1IW)

80m SSB (OK1UU)   80m CW (OK1RR)

40m SSB (OK1DCF)    40m CW (OK1IF)

30m CW (OK1OX)

20m SSB (OK1WCF)    20m CW (OK2CQR)

17m CW (OK1FRT)   


Co říci na závěr? Bylo to hezké. Za sebe slibuji, že budu stále trénovat, abych se zlepšoval a zlepšoval. Stále to ještě není ono...

Přesto musím prohlásit, že jsem měl opravdickou radost z toho, že se k bájné elitě v ČAVu přibližujeme. Opravdu se za to nestydím.

A jak vypadal "můj" deník?