Jak malý výkon lze ještě uslyšet? 

Po spuštění majáku jsem dostal i posluchačský report od jedné stanice z Holandska. Napsal mi, že se malými výkony zabýval v minulosti, když ještě neměl licenci. V rámci testů " pirátské pokusy " konal testy až 0.9 mW na kmitočtu 6314 KHz. Přitom signál byl ještě slyšitelný téměř po celé Evropě. Je to možné?

Sám jsem za posledních 12 let pokusů s QRP dospěl k názoru, že na krátké vzdálenosti v pásmu 80 m je dostatečný výkon kolem 3 W. To samozřejmě platí v létě, kdy většinou QRN nám znemožňuje poslech. V zimním období je možno uvažovat i s výkon kolem 0.5 W. Ale 0.9 mW??? To mne skutečně zaskočilo.

No posuďte sami a mrkněte se na:

http://frb.port5.com/

Je to něco fantastického. Kolega z Holandska samozřejmě používal ilegálního kmitočtu, přesto by mne zajímalo, zda by i v pásmu 40m či 80m nešlo něco takového vyzkoušet. 

Kolega používal regulaci výkonu pomocí attenuátoru na výstupu. Schéma vysílače je zde.

Nezkusíme to?