TRAPER 2005 - Je to náš nový kůň?

Musím se SP3ABG omluvit. Jeho liknavý přístup mne vedl k predikci, že schéma bude uveřejněno za dlouhou dobu. Jaké však bylo moje překvapení, když dnes jsem dostal schéma Emailem. Již první pohled naznačuje příjemné změny. Doplnění o fázový závěs s VCO pracujícím nad přijímaným kmitočtem a digitální stupnice = to je skutečný přínos. Jestliže jsem musel Trapera 2003 předělávat, pak jen kvůli nestabilitě VXO, tak zde je vše vyřešeno pomocí fázového závěsu. Konečně je Traper vybaven i digitální stupnicí. Bez ní to dnes již nejde. Použití mikrokontroléru AT89C2051 s 2kB flash pamětí, je určitě též přínosem. Obzvláště zabudování druhého VFO a elektronického bugu. Schéma se nějak zvlášť neodlišuje od Trapera 2003 a tak lze předpokládat i shodné vlastnosti. Citlivost 1uV je pro pásma 3.5 a 7 MHz více než dostatečnou. Novinkou je i zlepšení strmosti boků a stop bandu filtru, při použití 8 krystalů v přijímací cestě. Pokud tedy platí, že cena hotového zařízení je 400 Zl, což je někde kolem 2800 Kč, pak klobouk dolů. Dostaneme dvoupásmový TCVR docela slušných vlastností. Ne nadarmo se někdy říká, že jednodušší je někdy lepší... A tak mne to začíná velice lákat. Kdo to zkusí?

Schéma TRAPER 2005

Detailní rozbor schéma zapojení pro Vás připravuje Ruda OK1FFI.