Z kulinářského umění QRPistů...

Už dlouho jsem nedostal připomínku na téma, že:

Výsledek v závodu je z 90 procent určen výkonem PA stupně a kvalitou antény 

Jsem tomu nesmírně rád, protože je to normální fakt. Jestliže budete asi tak 10 let aktivně závodit, budete umět běžně pracovat s počítačem, budete umět uchem brát značky v rychlostech 45 WPM a vyšší, budete umět rychle zapisovat na klávesnici, pak jste na začátku vaší závodní kariéry. Pak se směle můžete utkávat na tréninkových simulátorech, jako např. Morse Runner.

http://www.dxatlas.com/MorseRunner/

Můžete se klidně srovnávat se světovými velikány a zapsat se do tabulky:

http://www.dxatlas.com/MorseRunner/MrScore.asp

Máte totiž stejné podmínky, jako všichni ostatní. Ale jak je to tehdy, pokud jsme v reálném světě. Tak tady to není tak tvrdé. Pokud budete mít kvalitní anténu a dobrý PA, pak úspěch se dostaví okamžitě. Někteří z nás dokonce tento úspěch přeceňují a začínají o sobě tvrdit, že jsou mistři světa...HI. Nejsou, stačí opět se vrátit na simulátor a třeba jasně poznáte, že někdo nemá natrénován provoz v pile upu, že někdo neumí rychle psát na klávesnici, že někdo je nahluchlý, že někdo má nekvalitní rádio.... Těch problémů je vícero. Reálný svět tedy má více variant a možností. Jedna z nich je například to, že musíte v CQ WW vydržet "jet" celý závod. Jaká samozřejmost. Ale každý z Vás už několikrát zažil, že třeba nad ránem usnul. Zaspal několik nutných násobičů a tím ho vlastně konkurence předběhla. Další velice nutnou podmínkou závodění je nutnost "analýz závodů" a přípravy závodních taktik. Toto především platí, pokud závodíte v kategorii QRP, nebo LP. Tam skutečně vždy a s ohledem na podmínky, musíte vědět jak dál. Hledat násobiče? Nebo "mrskat Evropu". Ale pojďme se podívat na tak primitivní závod jako je závod ČAV. Trvá jen hodinu. Nehrozí tedy, že usnu. Jak je to s podmínkami? Dobré... Nejsou zvláštní nároky na antény. Pokud Vám to "stříká" kolmo nahoru, pak je to dokonce výhodnější. Co rádio... Nebojte, Vaše FT817 je úplně super. Tak jakou taktiku? 

    Závod ještě není vyhodnocen. Přesto jsem v následujícím grafu porovnal dvě stanice. Jednu v kategorii QRO a druhou v kategorii QRP. Jsou to dvě stanice, které nahlásily největší počet bodů. Pojďme si je porovnat v grafu.

Co vidíme? Operátor QRO jede naprosto normálním způsobem RUN mod. Je to jediný způsob jak dosáhnout vítězství. V určitých momentech se "rozhlíží". Velice správně chce analyzovat, co se na pásmu děje, případně si chce udělat vícebodové RUN stanice. Je to typická křivka vítězných stanic. A co náš chudák QRPista. Zpočátku si nevěří. Zuřivě vyhledává a nastává mu problém. Volá totiž stanice, které volá i někdo jiný. On však nepřichází "první k lizu". Co je to "první k lizu?". No dá se i vyhledávat HI, ale jakmile někoho zavoláte, musíte se dovolat okamžitě. Jakmile se Vám to nepovede, došlo ke ztrátě informace. Zkrátka vy jste nedali výzvu, tudíž Vás nikdo neslyšel a neúspěšným zavoláním jste ztratili spousty času. Ano i volat je veliké umění. Vím-li, že jsem QRP stanice, většinou v začátku závodu vynechávám volání silných a atraktivních stanic. Je to jen ztráta času. Je skoro lepší volat slabé stanice. Zde však nastává jeden fenomén, že slabé stanice nejsou operátorsky na takové výši, jako ty silné. Ztrácíte pak drahocenný čas třeba jenom tím, že Vám nějaký méně zručný operátor dává kód třikrát za sebou...hrůza..... Prosím nikdy toto nedělejte. Ten, který Vás volá, většinou ví proč to dělá. Je si vědom toho, že nejste silní, ale on už třeba v době volání jasně ví, jaký kód od Vás dostane ( vyslechl si předchozí spojení ).

    Ale vraťme se k našemu grafu. Zkrátka závodník QRP, jasně po 15 minutách závodu predikuje konečný výsledek. Ví, jaký má RATE a poslechem na pásmu jasně ví, že stanic je tam dost.

Kdyby pokračoval touto taktikou, pak by asi dosáhl 28 spojení na konci závodu. Samozřejmě, že by to asi bylo více. Jeho problém v této fázi závodu je především v tom, že se nedovolává na ty stanice, které volá. Jak říká klasik, je potřeba, aby se ti silní "vybouchali". Náš QRPista tedy změní taktiku. Vysleduje si Ionogram a zjišťuje, že odrazná vrstva je v příznivé výšce. Začíná používat taktiku "RUN". Okamžitě podle směrnice křivky vidíte, že dosahuje stejného nárůstu jako jeho QRO kolega. Dá se tvrdit, že tedy jsou oba na podobné operátorské zručnosti. A co dál? Náš QRPista naráží na jednu stanici, která je  za 5 bodů. Nechce nic ponechat náhodě a "mlátí a mlátí". Bohužel se opět nedovolává. Přitom na tuto stanici je veliký "nával". Zkusí si občas odskočit pomocí druhého VFO na nějaký malinký "liz", ale nedaří se. Ztratí přibližně 7 minut závodu. Ale povedlo se to. Okamžitě zkouší druhé kolo RUN. Daří se. Podle Rate poznává, že by to mohlo být dobré. Bohužel však nastává oblast nasycení. Naše QRP stanice přechází na S&P. Jde to, ale rate klesá. Poslední pokus na novém kmitočtu v "přerušovaném" módu. Co to je? Běžná praxe. Na jednom VFO dávám výzvu. Jakmile mne nikdo nezavolá, přepínám druhé VFO a do 5 sec zkouším vyhledat něco nového. Pak buď znovu volám výzvu, případně zkouším vyhledat někoho jiného. U FT817 je to simulace rádií typu FT1000, která mají dva samostatné přijímače. Tam to jde dělat daleko efektivněji. Dávám výzvu a na druhém rádiu se pomalu posouvám po stanicích a zjišťuji, jestli tam není někdo nový. A co se stalo před koncem závodu? Naše QRP stanice skončila nějak brzy? Ale ne, chtěl ještě v posledních 2 minutách pořídit nějakou nahrávku. Přitom zjistil, že některé stanice navazovaly spojení ještě minutu a patnáct vteřin po konci závodu. Ať si pomohou HI....

Závěr:

Před závodem analyzujte předchozí závod. Stanovte si graf řádného průběhu a varianty pro nepříznivé podmínky. Sám mám jedno pravidlo, které se zdá téměř nesmyslné. Zní:

Jsou-li blbé podmínky, pak je vynikající čas pro QRP závodníky. Proč? Protože se na první poslech nedá rozeznat, kdo je QRP a kdo QRO. Pokud jde např. o dočasnou změnu podmínek ( ranní porucha ), pak v tomto období jedu RUN. I Big Guns nevědí, co se to děje. Občas projedou band a vy najednou uděláte šňůru QSO HI.

Vždy provádějte vyhodnocení závodu. Uvědomujte si vlastní chyby. Věřte, že správné vyhodnocení závodu Vám přinese krásné zážitky.