Z kulinářského umění QRPistů - "manuál" OK QRP závodu

Dávat někomu rady je vždy strašně nepříjemná záležitost. Sice na jedné straně "radění" může vyvolávat vděčnost ( úplní začátečníci), na druhé straně však "úsměvy" mistrů světa. Ono i v amatérském světě je toho plno prohnilého. Vzpomínám na obrázek v AR, kde po závodě CQ 160 byla fotografie našeho úspěšného týmu s TCVR M160 a PA s KU601. Tento tým málem vyhrál na světě. Všichni co jezdí 160m a alespoň trošku znají zákonitosti, útlum..., vědí, že 160m band je vždy o výkonech. A zde se seriozně psalo o koncovém stupni s KU601 HI. Ale toto již myslím máme za sebou.

A tak dnes skuteční "Big Guns" v obrovské touze po vítězství porušují HAM spirit a podmínky závodů a vůbec jim to není "blbé". Co tím myslím:

Tak např: V některých závodech je zakázáno používat DX clusterů - oni je používají

                Je přikázáno používat všech antén fyzicky připojených k TCVR ( kolik stanic jen v česku používá dálkový příjem na beverage, dálkově ovládané přes Internet? ). O výkonu zde již bylo psáno... A další a další taktiky... Raději to nebudeme rozvádět.

A co QRPisti?

Zde si jasně musíte uvědomit jednu věc. Mistr světa se z Vás stane pouze tehdy, jestliže nebudete mít výkonové omezení 5W. Jinými slovy, chcete-li si zajistit uznání Vašich kolegů "Big Guns", musíte být znám i z  kategorie High Power. Ale vraťme se k  věci. 

OK QRP závod není "řezba", ALE SPOLEČENSKÝ PLES QRPistů. 

Zkrátka svojí účastí vyjadřuji radost z toho, že se slyšíme, že patřím k té skupině lidí, která si uvědomuje, že základem vysílání je QRP.

A závodní taktika?

Tak opravdu se bojím zde dávat nějaké rady. Spíše bych řekl, co se dělá špatně. Amatéři se mohou dělit na různé skupiny. Já bych to asi rozdělil na zkušené,  méně zkušené a začátečníky. Musím se však přiznat, že při osobním hovoru, bych Vám řekl ještě o čtvrté kategorii a to jsou "patlalové". Do kategorie "patlalů" patří všichni ti, co na sobě nepracují. Zkrátka "patlala" poznáte podle toho, že jeho telegrafii třeba vůbec nerozumíte. On například se snaží vysílat rychle, ale plete si čárky s tečkami a vůbec se neopraví. Nedělá mezery mezi slovy.. Přeci jenom po desítkách let praxe člověk i zde něčemu porozumí, ale absolutně nemám zájem takové spojení udržovat. Skutečně věřte, že za QRS ( vysílej pomaleji) se vůbec nemusíte stydět. Věřte, že někdy existují objektivní příčiny, že toto QRS běžně vysílám. Ne, že bych tu rychlost nebral, ale v dané chvíli jsou podmínky takové, že při té rychlosti se to nedá číst ( slabý a zarušený signál ). 

Tedy - jsou základní dvě možnosti navázání spojení ( hergot, to tedy dávám rady ).

Dávání výzvy     a   volání stanic.

V našem závodě jsou dvě kategorie. Do 5W a do 1W výkonu. Teoreticky se dá říci, že signál pětiwaťáků bude asi o 1S silnější než u jednowaťáků. Z toho většinou plyne i závodní taktika. Pětiwaťáci většinou dávají výzvu ( jedou RUN mód ) a jednowaťáci vyhledávají (S&P). Ale i to není dogma. Vždy záleží na účinnosti vaší antény. Jaká je vlastně nejlepší anténa pro OK QRP závod? Pokud máte nějaké volby ( máte více antén ), pak samozřejmě vyberte tu, která má vyšší vyzařovací úhel. Spojení se zde totiž uskutečňují na vzdálenosti řádově stovky kilometrů. Pokud použijete např. vertikál, pak to asi nebude ono. Než Váš signál dosáhne odrazné vrstvy, pak chudinka se dosti dlouho "fláká" ve vrstvě "D" a o té všichni víme, že je to náš "tlumič". Určitě se ptáte: " A bude vůbec už déčko vytvořeno?". Vzhledem k času závodu věřte že ano. Ale jaké budou pravděpodobně podmínky? Podívejme se na Ionogramy, které jsem stáhnul pro den 18.1.2007 a odpovídají době našeho závodu.

Je 6 UTC, závod by začínal. Co nám říká ionogram? Kritický kmitočet je pod 3 MHz. Ionosféra není schopna naše kolmo vyslané signály odrazit a vrátit zpět. Zkrátka band bude hluchý. Uslyšíte jen několik silnějších stanic. Bohužel šance jednowaťáků na spojení jsou minimální. Co s tím? Tak předně nezoufejte. Vaše anténa určitě vyzařuje i pod jiným vertikálním úhlem než 90 stupňů. Jestli ionosféra nám naše "vlny" odrazí zpátky, záleží také na tom, pod jakým úhlem se k odrazné vrstvě dostáváme. Je to ten známý vzoreček.. Ona zelená křivka nám i říká, že je výhodnější "jiná" polarizace než naše běžná - horizontální. 

Prosím nezoufejte - bude líp.

Ano v této fázi někteří ztrácejí trpělivost a zařízení vypínají....prosím vydržte- bude líp. Zkuste udělat nejbližší stanice, zkuste možná i jinou anténu. Zkuste využít povrchové vlny ( stanice s větší hustotou v blízkém okruhu ).

Je 6.15 UTC

Ionosféra se nám pomaloučku začíná probouzet. Ještě to není ono, ale začnou se s největší pravděpodobností dařit spojení na "delší" vzdálenosti. Bližší signály jsou "v přeslechu".Vzhledem k časovému posuvu mezi OK a OM ( až 20 minut) začnete slyšet, jak si OM stanice vesele spolu komunikují a vy stále nic. Nezoufejte. Je to ten známý fenomén OM stanic. Oni jsou zkrátka dál na východ, sluníčko již vyšlo a nad nimi se ionosféra již stabilizovala a hezky jim odráží. Je to známý úkaz, proč v zimním období nikdo na OM stanice v domácím závodě nemá.

Je 6.30 UTC

Všimněte si jak odrazná vrstva mění svoji výšku a pomalu klesá. Začíná se nám tvořit již i D vrstva. Její ionizace však ještě není silná. Pro většinu OK stanic vlastně závod začíná. Teprve nyní začínáte slyšet signálky OK stanic. Ještě, že jsme vydrželi..

Je 6.45 UTC

No konečně, naše dlouho očekávaná vrstva E se začíná nádherně formovat a klesat. Kritický kmitočet je již kolem 3.5 MHz. Tak a jedeme. Teď už to může být jen lepší a lepší. Hurá....

Je 7.00 UTC

To je paráda. Odrazná vrstva vrací vše co do ni napereme. Dokonce i náš kolmo vyzářený výkon. Zase malinko poklesla. Nyní je již ve výšce kolem 200 km. 

Tak to je závěr závodu 7.15 a 7.30 UTC.

Chodí to jak víno. Paráda.....Tak tedy k prvnímu co se dělá špatně:

Co dále? Skutečně zvláště na začátku závodu mohou být signálky extrémně slabé. Tak a teď si představte, že např. 10 sekund je signál dobrý a pak dalších 10 sekund to spadne do šumu. A teď si představte, že takový signál já s obtížemi čtu a spojení probíhá následovně:

CQ CQ CQ OK QRP de OK1XXXX

DE OK1IF

 OK1IF OK1IF OK1IF de OK1XXX OK1XXX OK1XXX  Tak to bych brečel. Proč ta stanice opakuje moji značku? Stačí přeci jen jednou, abych věděl, že to správně chytil. Dokonce nemusí dávat ani svoji, přece vím, koho volám. Jen se oba okrádáme o závodní čas. No je ples QRPIstů, ale přeci jenom.... 

GM DR MILAN  

No dobře, je slušně vychovaný. Co bude dál?

UR 559 559 559 559 559 001 001 001 001 eli eli eli eli eli HW?

Prosím lidi neeeee.. Kdo jezdí dvoumetrové závody, kdy signálek ve špičce ( nebo v rušení ) je čitelný např. jen 5 sec ,ví o čem mluvím. Já začínám brát kód a jsem např. 5 sec nezarušen. Za těch 5 sekund bych bez problému přijal vše. Co mi to však kolega OK1XXXX provádí. On do těch 5 sekund mi opakuje jen report. Pak nastane rušení a já jsem v.. "háji".

Prosím ne:

Jak tedy správně?

OK1IF 559 001 ELI 559 001 ELI

I to opakování je někdy zbytečné. Musím posoudit sám. Jestliže jsem vybaven "full BK", pak vím, že při dávání mého kódu nebyl můj kmitočet zarušen. Vím dále, že např. OK1MNV není zelenáč a tak mu to dám jen jednou. Kdyby to nepřijal, klidně mi odpoví např. otazníkem. Tydy dá dá dydy. A je to jasné, okamžitě reaguji a zopakuji mu to:

A co dál? Je velikou slušností ( na plese QRPistů obzvlášť ), že než vlezu na kmitočet, pak se zeptám, jestli je tu volno. K tomu se celosvětově ustálil dotaz ve formě QRL?

Tak výborně, jsem poučen a co mne může ještě potkat? Protože jde o ples a ne o závod, pak snad jen vše dobré. Ale.... Např. nějaká stanice z Liberce mi nechce uhnout z kmitočtu. Říkají mu Jožo Fero. Ten jeden....tady nám radí a sám dělá zmatky. Tak za to se předem omlouvám. Všichni totiž ještě nevědí, že dobrovolně se vzdávám dokonalosti mé FT 817 ( vždyť jsem to již vyhrál 3x za sebou ) a celý závod jedu na Rozkmita. Tedy jen na jednom kmitočtu daným Xtalem. Skutečně nemám šanci se někam uladit. A proto bych Vás chtěl požádat:

Prosím nekamenujte mne. Opravdu nemám šanci z 3559.5 KHz někam uhnout. Přitom si musíte uvědomit, že vzhledem k přímosměšujícímu principu přijímače Rozkmita, slyším na rozdíl od Vás dvojnásobný počet stanic HI. Jeden zázněj je pravý a druhý může být falešný... Pokud tedy chcete navázat spojení se mnou, pak mne musíte na tomto kmitočtu navštívit.. Možná nás bude více a tak prosím o větší pozornost kolem kmitočtu 3560 KHz ( volací QRP kmitočet).

Tak a co dále. Možná byste chtěli slyšet záznamy ze závodu. Není nic lehčího. Zkuste se podívat na:

OK QRP 2006

Zde najdete i loňské ionogramy a záznamy signálků. Nebo třeba ještě o rok dříve na:

OK QRP 2005

Nebo ještě rok před tím:

OK QRP 2004

Všem "mistrů světa" se tímto omlouvám. Závodní taktika je věc každého závodníka a může se u každého jedince lišit. Nejedná se tedy o "universální" návod. Spíše o pohled na věc.

Jak se mám přesvědčit o tom, jestli moje anténa je "dobrá"? Zde bych snad doporučil pravidlo Joži Fera. Ten říká:

Můžete si svoji anténu sice vymodelovat v různých programech. Ale stejně nejste schopni vše podchytit. A tak:

Pokud při běžných podmínkách s 5W dáváte výzvu a stále vás někdo volá, pak je to asi dobré. Pokud však s 5W nejste schopni dosáhnout tohoto stavu, pak něco není v pořádku. Velice dobrou pomůckou pro určování podmínek je i sledování majáku OK0EN na 3600 KHz. Někdo může využít i OK0EU na 3594.5 KHz, ale zde to vzhledem k synchronnímu provozu není tak prokazatelné.