Zase Rozkmit? Probůh už toho Jožo Fero nech...

Asi tak by se dalo v kostce shrnout povídání o té geniální stavebnici. Ačkoliv parametry jsou "divné", přesto se utvořila skupina Rozkmitovců. To je skupina lidí, kteří dokáží rozeznat to, že jde o fór. Zkrátka za 700 Kč a za 1 hodinu sestavím ( na profi tišťáku) TCVR a s tím dělám spojení. Zkrátka radost z jednoduchosti. Přitom, když Rozkmita zapnu, pak tam buď někdo je a nebo není. Nádhera HI. Nemusím ladit. 

Jaké jsou klady a zápory? Ale to už tady bylo mnohokrát. A tak pojďme hovořit o jednom totálním záporu. Většinu z Vás začne "krajně nebavit" prolézání silných rozhlasových stanic. Není divu. Na vstupu antiparalelně zapojené diody ( fuj... intermodulační prohrešek jak hrom), místo řádně laděné propusti, špatně "napasovaný" jeden krystal. když jsem u svého Rozkmita 80 ( 3560 KHz) hledal, co to tam vlastně je slyšet, zjistil jsem, že se jedná většinou o rozhlasové stanice z pásma SV a to konkrétně z kmitočtů kolem 1440 KHz. A tak Ruda OK1FFI dostal zadání... "Dej tam na vstup odlaďovač tohoto kmitočtu". Ruda sáhl do šuplíku, vzal nějakou indukčnost  a změři ji, měla kolem 39 mikroHenry ( známá to integrovaná tlumivka ) 

http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=7A0000&inc=browse

Přiletoval ji jedním koncem do otvorů v desce ( označené unused).

Do série přidělal ladicí kondenzátor a snažil se vytvořit odlaďovací člen. Při protáčení tohoto kondenzátoru si všiml zajímavé věci. Efekt popsal jako "fázování Xtalu". Zkrátka něco jako ve stařičké Lambdě. Našel zajímavou polohu kondenzátoru, kdy zlikvidoval pronikávající signály a přitom Rozkmit jakoby "ožil". Když kapacitu změřil, vyšlo mu 82 pF. Čert ví, co se to tam děje ( prosím teoretiky, aby nám poradili ). Zkrátka sériový laděný obvod by měl rezonovat někde pod 2.8 MHz. Okamžitě se zvětšila propustná křivka vstupu Rozkmitu, ale hlavně klesl útlum. Původně jsem si myslel, že to bude na závadu. Poslechem na večerním pásmu jsem však konstatoval:

Ruda ještě doplnil blokovací kondenzátor u neinvertujícího vstupu operačního zesilovače. Kondenzátor jednoduše přidělal tak, že před zasunutím IO do patice, nejprve vložil kondenzátor velikosti 1 nF ( finta N0XAS u Picokeyeru). Jak se tedy změnilo schéma?

Jak to vypadá ve skutečnosti?

Ve večerních hodinách jsem pak bez jakýchkoliv problémů si povídal s Karlem OK1DWF ( jel na SW80+).

OK1DWF (*.wav 363 KB)

Jak to poslouchalo předtím? Jen pro dokumentaci si zopakujme třeba záznam z 22. země Rozkmita .

9A3WL (*.wav 625 KB)

Dnes ráno jsem za velice špatných podmínek dělal spojení s Toníkem OK1AHB. V následující nahrávce máte nejprve poslech na FT817 a v druhé půli poslech na upraveného Rozkmita. Nenechte se však mýlit nízkou výškou zázněje. Tonda byl naladěn trošku bokem a já samozřejmě Rozkmita nemohu doladit.

OK1AHB ( *.wav 321 KB)

Tak co tomu říkáte? 

A tak ještě jednou to shrneme. Je nutné udělat:

Tak jsem zvědav jak uspějete vy.