Jenom ne různá vlákna, nitě, chomáčky....

Copak to zase v tom Amatérském Blesku píší? Ale, máte pocit, že různé chaty, vlákna a další věci tohoto ražení, něco někdy vyřešily? Četl jsem tuhle na určitém vlákně o ostudě značky OK, která byla napáchána tím, že někdo z dovolené vysílal a to velice špatně. Bylo tam i doporučeno, že nikdy si sebou neberte doma dělané zařízení. Podmínkou je mít sebou notebook. Málem se tam dva pisatelé poprali. Chvíli jsem přemýšlel, zda se také nemám přidat. Chtěl jsem napsat něco v tom smyslu, že ....

Samozřejmě výše uvedené body jsou jen teze, které se dají rozvinout do nádherně dlouhého článku. Tak a teď si představte, že to tam napíšu. Jaká může být asi reakce. To přeci vím předem. Např. Honza (říkejme expedičníkovi Honza) semnou bude souhlasit. Více než nějaké pileupy (možná to ani nemá natrénováno a možná to ani na zařízení typu Traper nejde) ho zajímají holky a kvality vína. Naopak autor vlákna semnou bude bytostně nesouhlasit. Přeci když to vlákno zakládal, tak už jasně něco chtěl říci.... A teď si představte, že se najde např. někdo, kdo v dobré víře "vypustí" větu, že od jisté doby již nerozlišuje mezi CW amatérem a SSB amatérem. Myslel to určitě dobře. Třeba není tak schopný CW operátor, ale uvědomuje si něco v tom slova smyslu, že v současnosti a zřejmě i v budoucnosti bychom asi chtěli zachovat slovo HAMSPIRIT. Že dokonce může existovat i vynikající operátor "mluvič"a ten splňuje náročná kritéria slova Hamspirit. Tak a už se pereme. Já tomu říkám inteligenční válka. Zkrátka pokud máte IQ vyšší jak 50, pak se klidně můžete zapojit. A může to pokračovat do nekonečna. Např. to může končit i tím, že oficiálně vstoupím do ilegality. Nebo třeba vystoupím ze spolku Českých rychlotelegrafistů.... Přitom se třeba vůbec nikdo nezeptal toho "koktavého CW amatéra", proč tak blbě jel.... Možná by Vám mohl odpovědět např. toto:

"Ale člověče, to byl průšvih, já natahoval anténu jen v době, kdy nebyl doma majitel. Bylo to kus drátu a jako protiváhu jsem používal zábradlí. Člověče, ten drát měl u mne v pokoji kmitnu napětí a vono  mi to lezlo do TCVR. Vnitřní klíč mi začal šifrovat a vysílalo si to nějaké blbosti. No já si připadal jako začátečník".

Copak jste nikdy nezažili něco podobného? Tak a klidně bych v tom vlákně mohl pokračovat. Třeba bych mohl napsat, že jen neznalec a moula nepozná to, že mu tam leze VF. Přeci každej normální amatér si sebou na dovolenou pro tento případ bere cvakací ferity. A mohu klidně pokračovat. Ti co si je sebou neberou, nejsou amatéři a vůbec tomu nerozumí....

Vyřešilo se něco? Nebylo by lepší např. obnovit Svazarm a výuku branců v CW modu. ( No Svazarm asi ne, ale třeba OKMARS). Zkrátka, pokud nedokážu někoho přesvědčit, že CW je ten nejlepší způsob spojování, pak ... Někdo si třeba  myslí, že je to hodinové tlachání sprostou mluvou na převaděči OK0J. Zkuste si tam někdy poslechnout, co je to myšlenka Hamspiritu.

Tak a teď si třeba představte, že Jožu Fera uspokojuje mód CW a QRP. A můžete na to založit novou niť. Klidně zde mohu předem vyjmenovat, co se tam bude probírat a jaké názory se objeví.  Jožo Fero si například bláhově myslí, že zájem o CW probudí v ostatních nějakými tajemnými nahrávkami.

Nahrávka z Rozkmita (*.wav 1200 KB)

Ta nahrávka je určena začátečníkům CW. Je to záznam historického spojení, dělaného s příšerným TCVR typu Rozkmit a to na kmitočtu 3560 KHz. Pokud si to poslechnete a poznáte o čem se tam ti dva bavili, pak Vám blahopřeji. Není to nahráno celé a tak zbývá dodat, že operátor se jmenuje Kurt a pochází z Drážďan.

Moje otázka na začátečníky je:

A snad jen jedno upozornění. Všimněte si toho nádherného dávání. Vše na ruční klíč. Kdyby toto četl např. OK1HUHU, pak určitě pošle fotku sedících vojáků Wehrmachtu v učebně HI. Nemáte chuť si postavit jednoduché zařízení a zkusit si ten mód CW? Věříte Jožovi Ferovi, že doma má Rozkmita puštěného celé odpoledne a loví QRP rybičky?

A co jsem zase chtěl říci? Představte si, že mne tato spojení baví. A to moc..... A to jsem jen HSC 1374.

Čistý band

Jožo Fero