Máte nadváhu? Tak málo vysíláte...

Stále zde mám ročník amatéra z roku 1932 ( zápůjčka od Luboše OK1UN). Jsou tam velice zajímavé články. Jedním z nich je léčení obezity pomoci elmag. vln. Je to jednoduché - zkrátka vyvolá se umělá horečka ohřevem tkání a hubnete. Vysíláte hodně? Pak se může dostavit účinek na mozek... Jak se píše dále:

Další pokus byl proveden s kuřetem, jehož mozek byl vystaven účinkům "paprsku" krátkých vln. Kuře se schoulilo, nepřijímalo potravu, ani nepilo po několik týdnů, až konečně bylo zabito, aby bylo anatomicky prozkoumáno. Chování kuřete bylo úplně shodné, jako zvířat, kterým byl operativně vyjmut mozek.

 Nevěříte? Myslíte, že podobné účinky to může mít i na amatéry? Raději si to přečtěte sami.