Ruda OK1FFI měřil vlastnosti "nafázovaného" Rozkmitu...

O úpravě Rozkmita 80 už zde byla řeč. Po úpravě jsem cítil, že citlivost je určitě vyšší. Ruda OK1FFI provedl měření o kterém mi napsal:

Rozkmit originál jen s přidaným kondíkem u oper.zesilovače:
počáteční šum 1mV
citlivost pro s/š 20dB .... 1,7uV
signál S9(50mV) dal 0,19V na sluchátkách
 
"nafázovaný Rozkmit"
počáteční šum 1mV
citlivost pro s/š 20dB .... 1uV
signál S9(50mV) dal 0,38V na sluchátkách
 
nejsprávnější postup pravděpodobně jest:
1) změřit odskok pomocí mode tlačítka (u mě 500Hz)
2) signální gener na vstup,naladit na tón 500Hz ve sluchátkách
3) pomocí "fázovacího" kondenzátoru nastavit největší sílu 
    signálu na sluchátkách.
4) dát si pozor jak s generátorem najíždíme, jestli shora    
    nebo sdola, jelikož ten krystal částečně potlačuje druhé
   postraní pásmo.