Ukončení zkoušek Beaconu 50 microwatts - Závěr - nejde to 

Proč se snažíme najít meze slyšitelnosti, o tom již zde byla řeč. Jedná se o "ptákovinovou" akci související s možností vysílat za pochodu do mobilní antény AT-80 s protiváhou tvořenou kabelem RG58 přes magnetický balun. Tento kabel bude zastávat funkci "protiváhy" (counterpoise) a bude za vysílajícím členem tažen na kolečkovém Kačeru ( ukradeným malému vnoučku).To je vlastně systém antény "Microvert" od DL7PE

http://www.antennex.com/preview/archive4/Apr601/microvert.htm

Protože zázračné antény neexistují, ubírala se základní myšlenka tím směrem, najít hranice, kde ještě něco někde bude slyšet. Přitom jsme se snažili rozdělit problém na 

Proč zrovna jen odrazem od Es vrstvy? Je to dáno tím, že počítáme s našim přesunem ( a tudíž i spojením) jen v denní době, kdy nám vrstva D přináší obrovský útlum. Podle zkoušek a poznatků se v období naší dovolené vrstva Es vytváří dosti často s kritickými kmitočty až kolem 4 MHz. Její vlastnosti jsou takové, že nám vlastně pomůže snížit obrovský útlum na trase a to až o nějakých 12 až 15 dB. Vlastně při jejím efektivním využívání "ušetříme" 16 násobný výkon. Jinými slovy. Pokud bychom na pochodu použili výkonu 5W, pak při této anomálii můžeme výkon ponížit na 300 mW ( i méně ). protože WW817WT byl vždy nejtěžší diplom na světě, rozhodli jsme se, že naše spojení za pochodu budou dělána na Rozkmita s výstupním výkonem 500 mW. Tak to bychom měli. Ale co s anténou? Pokud bychom se zastavili a natáhli naší klasickou anténu Lambda půl, pak by to asi nebyl problém. Ale co s krátkým Whipem? Tato anténa bude mít asi vstupní impedanci někde kolem 0,093Ohm -J3120. Pokud uvažujeme s kompenzací cívkou o Q naprázdno kolem 60, pak účinnost této antény bude někde kolem 0.186 %. Jinými slovy. Výstupní výkon z Rozkmita je 500mW, ale vyzářený do této špatné antény bude kolem 1mW. Bude možné s tímto výkonem udělat spojení? No, abychom Vás nenapínali. Máme v záloze ještě FT817 s 5W. Kdyby vše selhalo, pak můžeme si nadlepšit o 10 dB. Ale vraťme se k pokusům. V pásmu 80m jsme postupně zkoušeli:

Otázkou zůstávalo, zda na jeden skok nebude 50 uW maják slyšet při jedné anomálii a to je - Es vrstva po rozpadu Déčka. Na tyto podmínky jsme s Frantou OK1AKJ čekali. Ty nastaly ( ideální) včera, jak je zřejmé z ionogramu Průhonice.

10.5  18.30 UTC

Bohužel se spojení nezdařilo a tak projekt 50uW byl ukončen - je to téměř nereálné. Sám osobně jsem přesvědčen, že ta mez je někde kolem 200 až 400 uW. Jak jsou při takovýchto ideálních podmínkách slyšet signály je zřejmé z video nahrávky:

OK1AKJ Es spojení ( 118 kB *.3gp)

Soubor *.3gp je videosoubor z mobilních telefonů, obsahující jak zvukové, tak obrazové informace. Naschvál jsem ho nepřeváděl.

Samozřejmě, že si ho můžete prohlédnout přes program QUICK Media Player, který si můžete stáhnout např. zde

http://www.apple.com/quicktime/download/win.html

Případně si tento soubor jednoduše zkonvertujete do *.avi pomocí prográmku "Mobile 3gp convertor", který najdete např. zde:

http://mobil.in-world.info/software/3gp-convertor

Pokud budete naši expedici sledovat přes rubriku EXPEDICE na Naganu, vřele Vám doporučuji si tento program nainstalovat, protože bývá naším dobrým zvykem zasílat do této rubriky jak *.jpg obrázky, tak videa ve formátu *.3gp přímo z našich mobilních telefonů.

Tak a nyní závěr.

500 mW z našeho Rozkmita by mělo zaručit spojení povrchovou vlnou do základního tábora ze vzdálenosti do 5 km bez problémů, na vzdálenosti do 15 km možná s určitými omezeními. Pokud bude Es vrstva, pak pomocí níže popsaných mechanismů, odešleme WARNING zprávu do rubriky Expedice v Naganu. Pokud jste zaregistrovaní, pak dostanete tuto zprávu přímo do Vašeho mobilu a tím máte šanci se pokusit o nejtěžší doplňující známku diplomu WW817WT a to známku WVESL ( Worked Via Es Layer ). Že je možno se pravidelně spojovat s 10 mW zde již bylo dokazováno. Pokud tedy uvažujeme reálnou možnost použití mobilní antény s omezenou účinností, pak by to mělo jít s 5W (FT817). Ale uvidíme. Pro opravdové "lovce" naší expedice, upozorňujeme na všechny možné majáky v pásmu 80m a hlavně na ionogram z Průhonic. Tím bychom považovali tento výzkum za dokončený a s pozdravem

Ptákovinám Zdar ( PZ)

Jožo Fero

P.S. Malinko si to odzkoušíme v termínu 2.6.2007, kdy bude část expedičního týmu testovat tato QRP mobilní spojení z lokality Staré Splavy.

A jak je to s příjmem běžných signálů pouhým uchem? Sám osobně jsem na FT1000MKV poslouchal maják PA1SDB na kmitočtu 14.315 MHz. Tenkrát jsem na něj číhal asi 3 neděle. Maják měl výkon tuším 15 uW ( microwatts), ale přeci jenom F vrstva a jiný kmitočet - je to o něčem jiném.  Zajímá-li Vás něco o majácích, pak navštivte třeba stránky:

http://freenet-homepage.de/troesne/Beacons.html