OK1DIG/AM balón startoval 22.9.2016 ve 18:00 SELC

Asi největším problémem u balónů je jejich životnost. Ideální je takový stav, aby balón měl jen takový vztlak, který by mu dovolil "zaparkovat" v určité výšce. To samozřejmě fyzikálně nejde, ale je zde určitá možnost mu nedovolit pokračovat v letu nahoru a to právě tím minimálním vztlakem. Při našem posledním pokusu s balonem Appolo1 se nám podařilo nastavit vztlak cca 10g a tím, že v určité výšce praskly startovací balónky, tak jsme ho vlastně "nahoře" přídavně zatížili. On se pak udržel v optimální výšce kolem 4km až asi 10km, kde s ním cvičily výškové větry. Podívejme se na typickou situaci s dnešního (23.9.) výstupu v Libuši.Z obrázku vidíme, že do výšky cca 7km fouká výškový vítr rychlostí asi 18 m/sec (65km/hod), pak dosahuje svého maxima cca ve výšce 11km, kde vítr fouká rychlostí cca 29m/sec (104 km/hod). Tento vítr na čím dál větší ploše balónu (balón s nabývající výškou zvětšuje svůj průměr) projevuje silovými účinky, které se vektorově sčítají se vztlakem. Při tak veliké rychlosti větru se účinek vztlaku již moc neprojevuje a balón tedy dále již nestoupá. Tedy výškové větry jsou stabilizačním prvkem. To se včera povedlo i Hrdobci 1, ale stabilizoval se až ve výšce cca 11,5 km. (Dopočítáváno z rozdílu startovní teploty a teploty v té výšce). Bohužel v této "Boingovské" výšce je už opravdu velice nízká teplota.Tato teplota bývá pod tropopausou cca -60C. Pokud balón mechanicky vydrží tuto výšku a chtěl by dále stoupat, pak většinou nad tropopausou při oteplení končí jeho pouť (pokud není speciálně navržen jako troposférický balón). Hrdobec 1 naměřil vnější teplotu kolem -55C, což je i fyzikální mez použitého čidla Dallas DS18B20. Při tak nízké teplotě a relativně slabé izolaci elektroniky, bylo otázkou jen času, kdy něco odejde. Pravděpodobně to byla baterie, která bez problémů vydrží jen -30C. Proto se Hrdobec 1 bez varování odmlčel. Zkrátka vztlak na velikost výškového větru byl moc veliký. Těsně po pokusu jsem mluvil s Danem a dohodli jsme se, že bude v brzké době vypuštěn Hrdobec 2, kde budou provedeny určité změny:


Co se tedy bude vysílat?

Vše co doposud, následované parametrem L (délka letu), dále BT (teplota baterie), T (teplota vnějšího okolí, MIN (naměřená minimální teplota vnějšího prostředí do doby L), ST (startovní teplota) a U - napětí baterie. Z parametrů T,ST si každý lehce vypočítá přibližnou výšku balónu.

Včera jsem vytvořil nový SW ve versi V3.0, který toto vše zajistí. Testování si můžete prohlédnout na videu.

https://www.youtube.com/watch?v=esHGJdQ4evs

Tedy doufejme, že při dalším pokusu se se vztlakem lépe trefíme do aktuálního výškového větru.