Ukončení provozu majáku MIB 3579,73 kHzJe 2.8.2015 a po vypuštění balónu vyráží expediční parta (OK1HCD, OK1USP a OK1IF) vlakem ze Soumarského mostu směrem do Zátoně. Počasí skutečně není ideální, ale zítra se chceme přemístit do dalších lokalit. Vystupujeme postupně do větších výšek, abychom se ve výšce asi 1120m zastavili. Na malé pasece se rozhlížíme, kam umístit náš maják 1mW, pracující na kmitočtu 3579,73 kHz. Je to "neslyšitelný" maják systému MIB (Micro Ionospheric Beacon). Brácha OK1USP se ujímá instalace a vylézá za dramatických situací na smrk. Maják má krytí IP68 a tak věříme, že mu nebude vadit déšť, či sníh. Pomocí lepící pásky ho přiděláváme ke kmeni. Na boku vodotěsné krabičky jsou dva mosazné vývody pro dipól. Vše je pečlivě těsněno O kroužky. Otázkou však zůstává, kolik energie v lithiových bateriích je (údajně 2800 mAh) a jak dlouho maják vydrží být v provozu. Výkon při 4,5V je nastaven o něco větší než 1mW. Bude tento výkon stačit k příjmu telemetrie na vzdálenost 250km? To vše jsou otázky, na které neznáme odpověď. Máme sice změřené statické hodnoty odběru, ale....
Při sleeping módu procesoru je odběr cca 150uA, při měření (teplota, osvětlení, napětí zdroje) se odběr zvyšuje cca na 1,5mA. Samozřejmě největší odběr je při vysílání, kdy dosahuje řádově desítky mA. Při tak malých výkonech nemá smysl, aby maják byl v činnosti celých 24 hodin. Jeho vysílání má sloužit k prokázání "směrnicového" efektu, tedy efektu změny výšky odrazné vrstvy po rozednění, či při soumraku. Zkrátka efektu, který vzniká při přechodu kritického kmitočtu přes kmitočet pracovní. Z důvodu úspory energie je tedy maják aktivován pomocí fotoodporu, který měří velikost osvětlení. jestliže nastane podmínka pro vysílání, pak se spustí vysílání telemetrie, která ve své posloupnosti odvysílá parametry:
Vysílání telemetrie, kromě identifikace značkou, je uvozeno ještě znaky "S" nebo "T". To znamená "Světlo", či "Tma".
Jako naschvál při instalaci začíná pršet. Natahujeme dipólovou anténu ve výšce asi 10m. Je to plnohodnotný dipól 2x20m. Konec dipólu je zakončen speciální pružnou "čínskou" šňůrou, která má eleminovat případné rázy při větru. Stejně však nevíme, zda při nějaké vichřici nedojde k přetržení antény. Zapínáme maják a ten okamžitě začíná vysílat telemetrii s číslem K=0. Činnost majáku kontrolujeme ještě za pomoci našeho SOTA TCVR. Vše se zdá fungovat normálně. V hustém lese ještě naposled zaměřujeme pomocí GPS koordináty. Podle propočtu by měla být životnost baterií cca 3 měsíce, možná o něco déle. Maják je umístěn nedaleko Boubína. Po celé další naší pouti po Šumavě, byla slyšitelnost dobrá. Horší samozřejmě bylo to, pokud jsem byl od majáku ve vzdálenosti na dva skoky. Skutečně se podle slyšitelnosti dalo posuzovat, jaké podmínky (poruchy) jsou. Zde mne velice aktivně pomáhal s příjmem Luděk OK1HAS, který maják sledoval ze své chaty nedaleko Jindřichova Hradce. Podařilo se příjem zaznamenávat do tabulky.

Excell tabulka příjmu

Za celou životnost byl maják asi 3x znovu resetován watch dogem. Většinou toto bylo způsobeno místní bouřkou. Z těchto důvodů po resetu se smazala minimální teplota i údaj o počtu dnů života majáku. Čím to bylo způsobeno se již nikdy nedozvíme. Špatné věci jsou však k něčemu dobré a tak na základě této zkušenosti jsem upravil SW tak, že důležité parametry se ukládají do flash paměti procesoru. Pokud nastane reset, pak se nejprve načtou zálohovaná data a teprve pak se pokračuje. Samozřejmě nastávaly i dny, kdy signál byl nečitelný. Jak vypadal takový nerušený příjem?

Nahrávka1(wav)

Zajímavé bylo chování lithiových baterií. Při zvýšení teploty (v létě), napětí rostlo nad jmenovité. Vybíjecí charakteristika je velice pozvolná, až do hodnoty asi 1,35V na článek (jmenovité napětí 1,5V). Pak je charakteristika velice strmá (možno ověřit v tabulce). A tak vše jednou končí. Softwarově je vše zařízeno tak, že při dosažení hodnoty napětí 3 baterií na 2,8V je proveden poslední restart. Jestliže po něm napětí je stejné, dojde k trvalému uspání procesoru. Tedy není již návratu. Jediná šance by byla odpojit napájení a znovu systém spustit. To se však nedá očekávat. Zkrátka dojít na místo a vyměnit baterie.

Dnes 13.12.2015 tedy pravděpodobně maják zavysílal naposled. Zde je nahrávka z poslední pravděpodobné relace. Všimněte si, že poslední údaj o minimální teplotě za 24 hodin byl mínus 0,1C.

Poslední nahrávka (wav)

A tak nezbývá poděkovat Luďkovi a dalším za trpělivé sledování. Byla to skutečná zábava. A co se připravuje na rok 2016?
Kromě nové elektroniky pro balón (s GPS) - vývoj Jirka OK1DDQ, také i nová generace MIB majáku. Jaká? Něco naznačuje obrázek prototypu.