Byl jsem na Karlově (OK1AIJ) plesu QRPistů....

Asi by si tento termín zasloužil trošku osvětlit. Samozřejmě, že jsem na žádném plesu nebyl. Přeci jenom už by se mi ani moc nechtělo. Přesto skupina kolem rádia a zvláště kolem QRP rádia je skupinou lidí, kteří sice mají ve svém souhrnu blíže k různým chorobám stáří (obecný problém HAM rádia), ale přesto nerezignovali na život. Scházejí se, snaží se myslet logicky a hlavně pozitivně. Uvědomují si, že totální negativismus vede k urychlení životní spirály. To je asi ten největší rozdíl mezi těmi stálými negativisty, kteří jakoby nežili v tom krásném prostředí, kterému se říká život (nemusí být jen dokonalý, ale je krásný). Samozřejmě to neznamená, že nemáme vlastní problémy, neznamená to, že spousty věcí nevidíme očima někoho jiného, zkrátka určitě máme vlastní rozum. A hlavně jsme empatičtí. Ale pojďme k věci.
Karel Běhounek OK1AIJ byl jeden z HAMů, s kterým Vám vždy bylo velice dobře. Dalo se s ním bavit na jakékoliv téma a přitom nikdy nepatřil k těm, kteří by neměli svůj vlastní názor. Spíše naopak. Karel se stal po založení OK QRP klubu "tahounem" a dobrou duší nás všech QRPistů. Patřil vždy k organizátorům setkání  a dokonce byl i hlavním redaktorem tolik oblíbeného sborníku QRP. Ale pojďme si Karla v několika fotografiích připomenout (archiv OK1IF).

2002 Karel ve svém Hamshacku
Setkání 2003
Setkání 2004
Setkání 2005 (mezi přáteli)
Setkání 2007
Setkání 2008
Setkání 2009
Setkání 2010
Setkání 2011
Setkání 2012
Setkání 2013
Setkání 2014 (výbor)

S Karlem jsme každoročně, až do roku 2014, prováděli "netradiční" vyhodnocování OK QRP závodu. Zkrátka Karel Běhounek OK1AIJ vždy ke QRP patřil. Po právu tedy závod OKOM QRP se od roku 2015 jmenuje po něm.

A jak to bylo letos?

Vloni jsem závod vynechal (vzpomínky na Karla byly moc aktuální). Musím se přiznat, že jsem se letos obával účasti. Byla však vynikající. Opravdu je to o něčem jiném, než o tvrdém závodění. Každé spojení jsem vnímal tak, že jsem si každého představoval, jak jsme se naposled setkali. Zkrátka opravdu to byl ples se starými přáteli. Podmínky tentokrát byly vynikající. Ale pojďme si je připomenout na ionogramech z 7:00, 8:00 a 8:30 SEČ. Kdo trošku s ionogramy dělal, pak může prohlásit tak jako já: "Co jiného si přát".
Zkrátka i v závěru závodu bylo možné se s jedním watem spojovat bez problémů až na Slovensko. Z celého závodu jsem se nedovolal jen na Zdeňka OK1DZD a pak na Frantu OK1AKJ. Ten však asi nezávodil. Baterie vydržela až do konce závodu a po konečném změření výkonu jsem zjistil, že jsem plně nevyužil možnosti své kategorie (1W out).

Změřený výkon
Nevěříte? Měl jsem zapojenu sondu 1:10, tedy napětí Peak to Peak bylo 18,8V. To odpovídá na 50 Ohmech výkonu 0,8836W.
Tentokrát jsem mnoho nahrávek nedělal.

Záznam1.wav
Záznam2.wav

Jana mne upozornila, že po každém OK QRP závodě mne fotila. Jestli prý tuto tradici letos poruším? No to přeci nejde, musel jsem dokonce prohrabat skříň, abych našel svůj závodní šátek ( Někteří HAMs mi říkají "pan Šáteček", tak jim to přeci nezkazím HI).
OKQRP 2016