Expedice RAH 2016 skončila

Letošní náštěvou Šumavy, jsme zakončili několika roční cyklus společných dovolených. Společně jsme spolu v několika letech procestovali od západu Čech až na sever Moravy. Letos v rámci této dovolené byl vypuštěn i "stratosferický balón". Opět jsme se přesvědčili, že při větší hmotnosti zátěže je nesmírně obtížné balón dostat do vznosu. Vracíme se tedy k myšlence startovacích balónků. Ty umožní rychlý nástup výšky a po prasknutí (nebo při únika hélia) způsobují přídavnou zátěž. Děkuji všem za společné radosti i starosti.Z leva dole sedící:
OK1USP, OK1IF

Zleva stojící: Jirka, Marta, Jana OK1JVF, Helena, Jirka OK1DDQ, Vladimír OK1FII, Pepík OK1BJH, obsluhující číšník, Standa OK1HCD, Petr OK1FHG, Hanka OK1IHG (Dášenka).