VK2DOB VFO

VK2DOB a jeho dokonalé VFO....

Dnes jsem po 14 dnech od objednání dostal nádherný dárek. Je to CDV (Compact Digital VFO), postavené na obvodu SI5351A.
Vše kolem najdete na stránkách:

http://ozqrp.com/docs/CDV_manual_V1.pdf

Za necelých 1300 Kč jsem tedy dostal OLED displej a onen CDV včetně 10MHz filtru. Je to stavebnice, kde SMD součásti jsou již zapájeny. Sestavení trvalo cca 30 min a vše fungovalo na první zapojení.Nebylo mi jasné, proč je vhodné při používání kmitočtů pod 10MHz si k tomu objednat filtr.


Vše se nakonec ukázalo při prvním měření:

Měření:

Jestli něco nenávidím, pak je to konstrukce stabilního VFO. Zde vše funguje, umožňuje nastavení mezifrekvenčního kmitočtu, umožňuje scan atd... Zkrátka Leon mi udělal radost. O obvodu SI5351A toho asi ještě uslyšíme dost (i z Číny). Myslím, že se nám konstrukce TCVR zase trošku zjednoduší.
    Trošku jsem se obával výroby filtru. Zakoupil jsem si dolní propust 10MHz (je to option). Výroba však proběhla hladce. Zkrátka chce to jen dobrou špičatou pájku s regulací teploty hrotu a pořádný cín průměru 0,4mm. Filtr je zde nutný, pokud chcete používat kmitočtů do 10MHz.Měření I.

Směrem k nižším kmitočtům (tak asi od 3600 kHz) vzniká skutečně zkreslení signálu. Koneckonců je to vidět na modré čáře FFT. Pokud by byl průběh absolutně sinusový, pak při Fourierově transformaci nebudou zřetelné vyšší harmonické kmitočty. Pokud ne, pak ta modrá čára bude okazovat jejich podíl v signálu. Protože hodlám toto CDV použít u nového TCVR pro pásmo 5MHz, bude při MF kmitočtu 4MHz muset CDV pracovat přibližně na kmitočtu 9351,5 až 9366,5 MHz (nové pásmo 60m, doposud v OK nepovolené). Ještě jedna zajímavost je u tohoto CDV. Je zde k dispozici i výstupní signál, který je fixní a dá se v MENU nastavit. Odpadají pak problémy s BFO. Případně tento signál můžeme použít pro další směšování.