Z předsilvestrovských procházek

Po úspěšných testech dataloggeru a po zprovoznění nového modelu lištičky 5, bylo potřeba provést jejich umístění do přírody. Datalogger jsem naprogramoval tak, aby začal se sběrem dat od 1.1.2016. Dostal i novou baterii a tak se dá předpokládat, že by měl zaznamenat průběh minimálních teplot v Jizerských horách a to v období asi do prvního jarního dne. Umístil jsem ho tentokrát do nadmořské výšky cca 850m.Lištička 5 je prototyp dlouhodobě využivatelného majáku MIB, který má doplněn sluneční panel. Musel jsem tedy předělat celý SW. Je zde i implantován malý regulátor nabíjení, který zamezí "přebíjení".  Mechaniku vymyslel brácha OK1USP.Zatím u prototypu jsou použity baterie Nimh, které jsou samozřejmě do mrazu nepoužitelné. Jako sluneční článek je použit minipanel, který je schopen dodat při plném osvětlení cca 15mA. Prototyp byl aktivován s výstupním vyzářeným výkonem ERP cca 500uW a tak se nedá předpokládat, že bude někde zaslechnut. Více méně jen testuji, zda dobíjení bude fungovat i za špatných světelných podmínek. Vysílací schéma je stejné jako u předchozích lištiček, kromě údaje o osvětlení (D), které jsem vypustil. Je to z toho důvodu, že používám vstupu pro přerušení a tento vstup není vybaven A/D převodníkem.
Hlavní aktivace je tedy po rozednění a po přechodu do tmy (samozřejmě tento čas odvozujte pro Liberec). Doba vysílání je cca 30 minut (osm kompletních telemetrických relací).

Pracovní kmitočet prototypu je 3579,88 kHz.