Hrátky "penzistů 2" - zkoušky prototypu microloggeru úspěšně dokončeny

Připomeňme si naší hospodskou diskusi.
Od hecu nakonec vznikl prototyp microloggeru. Ten byl pak ve versi SW V0.3 umístěn v Jizerských horách v lokalitě nedaleko známého odposlechového stanoviště na Žulovém vrchu.Konkrétně v lokalitě nedaleko Lonsova pomníku. Detail je vyznačen na následujícím obrázku:Přesně tedy na
50N 47,201
15E  05,718

V nadmořské výšce kolem 600m nad mořem. V této lokalitě jsem micrologger umístil proto, že jsem neměl otestováno, jak dlouho vydrží lithiová baterie. Chtěl jsem mít relativně dobrý přístup v případě její výměny. Na následujících obrázcích je zřejmé jak to vypadalo dne 25.10.2015 a jak při demontáži dne 26.12.2015.Co vlastně micrologger umí? Tak to je popsáno v návodu ZDE:
Při demontáži jsem provedl reset systému a zjistil jsem, že baterie nebyla ještě ani po dvou měsících činnosti vybita. Micrologger okamžitě po resetu mi pomocí zelené LED začal opticky pomocí MORSE kódu přehrávat data. Kdybych to byl býval věděl, nechal bych  ho ještě ve službě. Software však mám udělán tak, že nelze v záznamu pokračovat. Je to z toho důvodu, že novým záznamem bych mohl poškodit již uložená data. Doma jsem data přečetl a umístil do grafu, kde jsem ještě zobrazil referenční data z Liberce z nadmořské výšky kolem 380 m nad mořem. Rozdíl nadmořských výšek tedy byl jen něco kolem 200 m. Domníval jsem se, že se nemůže nějak zásadně projevit inverse. Jaké bylo však mé překvapení (modrá čára je záznam microloggeru a červená z referenčního vzorku, kterému však pár hodnot teplot chybí). Při rozdílu nadmořských výšek 200m, lze zaregistrovat rozdíly v teplotách až 8 °C (12.11.2015). I když trend je z obou grafů jasný, rozdíly jsou velice zajímavé. Hlavní však je to, že verse programu V0.3 funguje. Naměřil jsem napětí baterie 2,91V, což znamená, že záznam mohl pokračovat. Zajímavé je i to, že extrémy v teplotách jsou s periodou přibližně 10 dní.
Pokračování......