Flotila nových dataloggerů teplot, je připravena k nasazení...Měření teplot pomocí moderních čidel není až zase tak složité. Pokud k řízení použijete nějaký procesor, dá se vše zautomatizovat a vznikne autonomní systém, který si vystačí sám se sebou třeba i několik měsíců. Pan Vojvodík tedy bude mít letos konkurenta HI. Před letošní sezónou jsem vyrobil několik kusů dataloggerů ve versi V1.0. Tato verse zajišťuje ještě menší spotřebu. Teplota se měří pravidelně jednou za 15 minut. Z naměřených hodnot se za posledních 24 hodin vybírá minimální teplota, která se ukládá do flaschky procesoru. Trošku jsem to vylepšil tím, že mohu na místě provést odečet teplot a to v systému LIFO (poslední uložený údaj čtu jako první). To je velice výhodné při pravidelné kontrole. Dále jsem programově umožnil celý obvod smazat. Uzavřeli jsme dokonce i sázku s Karlem OK1JRU, kdo dokáže naměřit na ještědském hřebeni nižší teplotu. Jeden datalogger umístím přes zimu i do oblasti s předpokládanou minimální teplotou a to do obce Jizerka v Jizerských horách. To bude zase legrace.

Předběžný popis dataloggeru V1.0