Učební texty SOŠT.....práce v QRM

V závodech nás občas navštíví QRM. Samozřejmě na určitých pásmech je amatérská služba sdílená a tak se může stát, že bojujeme s profesionální stanicí, u které se dá předpokládat, že její výkon je řádově vyšší než náš. Sdílené pásmo je např. naše oblíbená osmdesátka. Ono profesionálním službám totiž nic jiného nezbývá, než s námi tento band sdílet. Pokud kritický kmitočet silně klesne (v dobách slunečního minima běžná věc), pak profesionální služba musí opustit běžné kmitočty a naladit se někam níže. Samozřejmě je pro ně strašně výhodné, pokud se mohou naladit do amatérského bandu. Tam z jejich hlediska nehrozí nějaké rušení a je tam většinou volno. Jedna stará poučka říká - vysílejte na svých pásmech, nebo Vám tam začne vysílat někdo jiný. Většinou nemá smysl s QRM tohoto typu bojovat a je efektivnější se přeladit jinam. Horší situace však nastává, pokud Váš vysílač je řízen Xtalem a zkrátka ani při dobré vůli se přeladit nelze. Pak nezbývá nic jiného, než se s tím rušením poprat. K této situaci došlo i tuto neděli při Nedělním závodě. Jak takové rušení vypadá je zřejmé ze spektrogramu.Je vidět, že signál je 3 kHz široký a je tvořen diskrétními signály. Ve sluchátkách to pak připomíná meluzínu. Rušení je samozřejmě daleko vyšší u přijímačů s přímým směšováním, kde se na neodolném směšovači  vytváří další intermodulační produkty. Přesto i zde se dá pracovat.

Domácí úkol:

Proveďte rekonstrukci deníku stanice OK1IF/Q z následující nahrávky.

Nedtest.mp3