Jak jsme s Mirkem OK2BUH vytvořili překvapivě dobrý výsledek.... 

Na vysílání s malými výkony jsou různé názory. Většina z Vás to považuje za zbytečnou ztrátu času (já zase považuji za ztrátu času "klafání o ničem" HI). Přesto je to obrovská výzva. Ale pojďme si poslechnout ještě jednou několik ukázek. 

OK2BUH (*.wav 4miliwaty)

Spojení OK2BUH a OK1IF uskutečněné s 900 mikrowaty.

Oba signály pochází z pásma 80m a překlenutá vzdálenost byla 202 km. Pokud jsem pak vypočítal koeficient km/watt pak jsem dospěl k číslu 224444 km/watt. V tabulkách na stránce

http://qrpfr.free.fr/challenge/resultats.php?tri=kmw

jsme pak v čele. 

Je to vůbec možné? Kde jsou meze? Co bude výhodnější? Kde jsou meze? Sám osobně jsem pak v pásmu 80m činil pokusy s 500 uW. Bohužel bez výsledku. Budeme si muset počkat na příznivější podmínky. Nechcete to také zkusit?