Pan Flajzar neví, co je to Morseovka, ačkoliv toto slovo používá...

Před časem jsem objevil tuto věc:

http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=919&cat=521&open=2&z=galerie

Stavebnici jsem zakoupil. Chtěl jsem využít algoritmu k vyhodnocování selektivního volání. Bohužel jsem až dodatečně zjistil, že pan Flajzar vůbec neví, co je to morseovka. Tím pádem tento přístroj je totálně k ničemu. 

Upozornil jsem pana Flajzara na problém Emailem.

Dobrý den pane Flajzare

  Děkuji za poslání stavebnice. Vše bylo na svém místě a vše se dalo v krátké době sestavit. Dokonce zřejmě je vše funkční, akorát jsem malinko překvapen. Čím?

Jsem radioamatér a tak telegrafii dělám již přes 40 roků. Bohužel jsem v návodu přehlédl větu, kde píšete:

  Neměří se mezery, to mi připadalo zbytečné, jen stlačení.

  Tím jste vlastně popřel větu na začátku, kde píšete:

  Kód se zadává ve formě Morseovy abecedy. Ještě dnes se pokusím najít Váš algoritmus vyhodnocování, ale zdá se mi, že znak ve Vašem pojetí je jen buď čárka či tečka. Tím, že nevyhodnocujete mezery ( jen zřejmě dlouhou mezeru, která Vám určí, konec zadávání) tento systém nemá nic společného s Morseovou abecedou.

Posloupnost kódu např:  ---  -.-  --    což v morseově abecedě znamená OKM a jen na toto zadání by mělo dojít k otevření, se zřejmě dá interpretovat i jako: --  --.  ---  což je MGO, nebo -  --  -.  --- což je TMNO atd. Těch variant je šíleně mnoho.

Pokud nehodláte na algoritmu nic měnit, prosím vyřaďte větu : Kód se zadává ve formě Morseovy abecedy.

A nahraďte ji větou : Kód se zadává ve formě dlouhých a krátkých stlačení tlačítka:

Tím to bude jasné.

Pak ještě následoval popis, co je to Morse abeceda. Pan Flajzar mi po 2 měsících odpověděl, že:

Musím řící, že nevím, co po mně chcete! Vaši připomínku tedy považuji za bezpředmětnou.

Já použitý princip přirovnávám k Morseovce , aby bežný elektronik, který si stavebnici staví lépe pochopil o co jde.  Prostě dlouhé a krátké stlačení, mezery apod.

Vzhledem ke spokojenosti a množství uživatelů mých stavebnic nebudu nic měnit. Dle mého názoru a názoru kolegů je to pochopitelné. Netahejme se za slovíčka, nehrajme si na zbytečné detailisty. Důležitá je podstata věci!

Tím mi to vše vysvětlil. Prosím tedy znalce CODE ( ne nocode), aby se nenechali oním ne Morseovským algoritmem pomýlit. Nemá to skutečně s morseovkou nic společného. Sami si již odvodíte, že pravděpodobnost otevření takového zámku je velice pravděpodobná a to zejména u krátkých kódů. Škoda....